Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw 2021

Data publikacji: 2021-02-16

Załączniki:

  1. tydzień pomocy (plik pdf 84KB)

INFORMACJA DLA SENIORÓW

Data publikacji: 2021-02-02

wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że nadal realizuje, usługę wsparcia w ramach Rządowego Programu Wspieraj Seniora polegającą na dostarczeniu zakupów tj. artykułów spożywczych, higienicznych dla Seniorów pow. 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie pandemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Koszty zakupów pokrywa Senior.
Zgłoszenia takiej potrzeby Senior może dokonać dzwoniąc pod nr. infolinii:
22 505 11 11
lub
bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębno nr. tel.14 66-58-749 wew.18 w godzinach od 8.00 - 15.00 lub 607 682 051 w godzinach 8.00 - 19.00

Świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022

Data publikacji: 2021-01-21Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 1 lutego 2021 roku możliwe będzie składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 drogą elektroniczną tj.: za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.
Natomiast złożenie dokumentów osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty będzie możliwe od 1 kwietnia 2021 roku.
Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ważne!
- aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
- natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.


Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Dębno pod nr telefonu 14 66 58 749 wew. 12 oraz 14.
Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID - 19, w trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i nasze, zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej.ulotka

Paczki świąteczne

Data publikacji: 2020-12-23

Wójt Gminy Dębno oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno
z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowali i rozdali paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących osób zamieszkujących na terenie Gminy Dębno.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenie oraz zbliżającego się Nowego Roku
życzymy wszystkiego najlepszego.
Podziękowania

Data publikacji: 2020-12-23


Życzenia

Data publikacji: 2020-12-23

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2020-12-16

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Klubie Seniora - Kierownik Klubu Seniora

Załączniki:

  1. Zarządzenie - Klub seniora (plik pdf 274KB)
  2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 419KB)
  3. kwestionariusz osobowy (plik pdf 190KB)
  4. oświadczenie (plik pdf 786KB)

STOP PRZEMOCY W GMINIE DĘBNO !

Data publikacji: 2020-11-30

W okresie przymusowej izolacji w niektórych domach może dochodzić do aktów przemocy.

Jeżeli Twój dom nie jest bezpiecznym schronieniem,
warto Abyś Poszukał pomocy.
Zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub napisz na adres : gops@gminadebno.pl

Jeśli jesteś sąsiadem osób, które mogą być w niebezpieczeństwie z powodu doświadczanej przemocy zadzwoń na Policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub do NIEBIESKIEJ LINII IPZ.

Telefon do Poradni Telefonicznej Niebieskiej Linii : 22-668-70-00, adres: poradnia@niebieskalinia.pl.


Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno funkcjonuje Punkt Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, w którym bezpłatnie udzielają pomocy specjaliści:

- wtorki - od 15.30 do 17.30 psycholog, prawnik i pracownik socjalny,

- czwartek - od 12.00 do 14.00 - pracownik socjalny.

W Gminie Dębno działa także Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. To grupa specjalistów , których łączy wspólny cel -pomoc w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinach.
Jeżeli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz , że członkowie tej rodziny lub osoba np. starsza, małe dziecko potrzebują pomocy , zgłoś tę informację do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
Zgłoszenia kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Gminie Dębno mogą być anonimowe.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

Kontakt:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego : Anna Matras, tel: 14 66 58 749 wew. 13
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Dorota Nosal , tel: 14 66 58 749
Wola Dębińska 240

Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.gops.gminadebno.pl lub pod numerem telefonów : 14 66 58 74,
607 682 051.

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

Data publikacji: 2020-11-30

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.
Od 30 listopada 2020 do 11 grudnia 2020 r. trwać będą konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.
W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Uwagi, opinie i wnioski należy wnieść w wyznaczonym terminie w godzinach pracy GOPS do Dyrektora lub przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego :
- osobiście,
- na adres mail-owy gops@gminadebno.pl,
- bądź pisemnie na adres :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno

Załączniki:

  1. PROGRAM PRZEMOC 2021-2022 -projekt (plik pdf 1177KB)

Czyste powietrze

Data publikacji: 2020-11-06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w związku ze zmianami w programie Czyste Powietrze Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 października wydaje zaświadczenia o dochodzie, które konieczne jest do złożenia wniosku o dotację na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Więcej informacji można uzyskać:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

14 665 87 49 wew. 16
gops@gminadebno.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie


ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków

Obsługa klientów Programu Czyste Powietrze
Infolinia Czyste Powietrze

Czynna w godzinach 08:00 - 15:00
12 422 94 90 wew.2
Ogólnopolska Infolinia : 22 340 40 80
LINK DO PROGRAMU: https://portal.wfos.krakow.pl/strona-glowna-programu

Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2020-11-05

wspieraj seniora

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
22 505 11 11 - infolinia dla seniorów

W ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom, w szczególności powyżej 70 roku życia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.
Więcej informacji znajdziesz klikając w poniższy link:

https://wspierajseniora.pl
 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...