Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw 2021

Data publikacji: 2021-02-16

Załączniki:

 1. tydzień pomocy (plik pdf 84KB)

INFORMACJA DLA SENIORÓW

Data publikacji: 2021-02-02

wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że nadal realizuje, usługę wsparcia w ramach Rządowego Programu Wspieraj Seniora polegającą na dostarczeniu zakupów tj. artykułów spożywczych, higienicznych dla Seniorów pow. 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie pandemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Koszty zakupów pokrywa Senior.
Zgłoszenia takiej potrzeby Senior może dokonać dzwoniąc pod nr. infolinii:
22 505 11 11
lub
bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębno nr. tel.14 66-58-749 wew.18 w godzinach od 8.00 - 15.00 lub 607 682 051 w godzinach 8.00 - 19.00

Świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022

Data publikacji: 2021-01-21Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 1 lutego 2021 roku możliwe będzie składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 drogą elektroniczną tj.: za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.
Natomiast złożenie dokumentów osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty będzie możliwe od 1 kwietnia 2021 roku.
Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ważne!
- aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
- natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.


Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Dębno pod nr telefonu 14 66 58 749 wew. 12 oraz 14.
Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID - 19, w trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i nasze, zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej.ulotka

Paczki świąteczne

Data publikacji: 2020-12-23

Wójt Gminy Dębno oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno
z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowali i rozdali paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących osób zamieszkujących na terenie Gminy Dębno.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenie oraz zbliżającego się Nowego Roku
życzymy wszystkiego najlepszego.
Podziękowania

Data publikacji: 2020-12-23


Życzenia

Data publikacji: 2020-12-23

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2020-12-16

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Klubie Seniora - Kierownik Klubu Seniora

Załączniki:

 1. Zarządzenie - Klub seniora (plik pdf 274KB)
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 419KB)
 3. kwestionariusz osobowy (plik pdf 190KB)
 4. oświadczenie (plik pdf 786KB)

STOP PRZEMOCY W GMINIE DĘBNO !

Data publikacji: 2020-11-30

W okresie przymusowej izolacji w niektórych domach może dochodzić do aktów przemocy.

Jeżeli Twój dom nie jest bezpiecznym schronieniem,
warto Abyś Poszukał pomocy.
Zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub napisz na adres : gops@gminadebno.pl

Jeśli jesteś sąsiadem osób, które mogą być w niebezpieczeństwie z powodu doświadczanej przemocy zadzwoń na Policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub do NIEBIESKIEJ LINII IPZ.

Telefon do Poradni Telefonicznej Niebieskiej Linii : 22-668-70-00, adres: poradnia@niebieskalinia.pl.


Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno funkcjonuje Punkt Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, w którym bezpłatnie udzielają pomocy specjaliści:

- wtorki - od 15.30 do 17.30 psycholog, prawnik i pracownik socjalny,

- czwartek - od 12.00 do 14.00 - pracownik socjalny.

W Gminie Dębno działa także Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. To grupa specjalistów , których łączy wspólny cel -pomoc w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinach.
Jeżeli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz , że członkowie tej rodziny lub osoba np. starsza, małe dziecko potrzebują pomocy , zgłoś tę informację do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
Zgłoszenia kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Gminie Dębno mogą być anonimowe.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

Kontakt:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego : Anna Matras, tel: 14 66 58 749 wew. 13
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Dorota Nosal , tel: 14 66 58 749
Wola Dębińska 240

Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.gops.gminadebno.pl lub pod numerem telefonów : 14 66 58 74,
607 682 051.

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

Data publikacji: 2020-11-30

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.
Od 30 listopada 2020 do 11 grudnia 2020 r. trwać będą konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.
W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Uwagi, opinie i wnioski należy wnieść w wyznaczonym terminie w godzinach pracy GOPS do Dyrektora lub przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego :
- osobiście,
- na adres mail-owy gops@gminadebno.pl,
- bądź pisemnie na adres :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno

Załączniki:

 1. PROGRAM PRZEMOC 2021-2022 -projekt (plik pdf 1177KB)

Czyste powietrze

Data publikacji: 2020-11-06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w związku ze zmianami w programie Czyste Powietrze Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 października wydaje zaświadczenia o dochodzie, które konieczne jest do złożenia wniosku o dotację na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Więcej informacji można uzyskać:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

14 665 87 49 wew. 16
gops@gminadebno.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie


ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków

Obsługa klientów Programu Czyste Powietrze
Infolinia Czyste Powietrze

Czynna w godzinach 08:00 - 15:00
12 422 94 90 wew.2
Ogólnopolska Infolinia : 22 340 40 80
LINK DO PROGRAMU: https://portal.wfos.krakow.pl/strona-glowna-programu

Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2020-11-05

wspieraj seniora

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
22 505 11 11 - infolinia dla seniorów

W ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom, w szczególności powyżej 70 roku życia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.
Więcej informacji znajdziesz klikając w poniższy link:

https://wspierajseniora.pl
 

Pomoc osobom objętym kwarantanną

Data publikacji: 2020-10-16

Jeśli jesteś objęty kwarantanną i potrzebujesz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych lub niezbędnych leków, zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
Numer kontaktowy 607 682 051 - jest dostępny przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:30 do 19:00.
Ważne: Objęcie osoby kwarantanną nie oznacza automatycznie, że dana osoba/rodzina musi być objęta pomocą Ośrodka. Pomoc skierowana jest do osób, które wykorzystując własne zasoby i możliwości (np. rodziny, przyjaciół, sąsiadów), nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie żywności lub niezbędnych leków.

Zawieszenie działalności Klubu Seniora

Data publikacji: 2020-10-15

Informujemy, że decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 14.10.2020 r. w terminie od dnia 16.10.2020 r. do odwołania zawiesza się działalność klubu Seniora na terenie Gminy Dębno.
Decyzja podyktowana jest sytuacją epidemiczną w kraju.

Diagnoza potrzeb w Gminie Dębno - Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Data publikacji: 2020-10-09

Zwracamy się do zainteresowanych mieszkańców Gminy Dębno z prośbą o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dębno która pozwoli zbadać zapotrzebowanie na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na terenie naszej Gminy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Czytaj całość publikacji "Diagnoza potrzeb w Gminie Dębno - Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi."

Możliwość ubiegania się o pomoc żywnościową - kolejna edycja

Data publikacji: 2020-08-28Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że rozpoczyna się kolejna edycja programu pomoc żywnościowa z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020r.
Kwota kryterium dochodowego uprawniająca do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach programu wynosi 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wnioski do otrzymania nowego skierowania do udziału w kolejnej edycji programu pomocy żywnościowej można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Druki do pobrania poniżej w załączniku.


Załączniki:

 1. druki (plik pdf 1328KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-08-11Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:
tel. 22 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl


Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:

- danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)
- podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
- przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:
1. dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
2. wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.
Następnie:
1. Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
2. POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
3. POT wydaje decyzję administracyjną.
4. POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

Informacja

Data publikacji: 2020-07-30

GOPS Dębno informuje o zaktualizowanych bazach podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Powiedz stop przemocy domowej !!!!! Zwróć się o pomoc!!!!! W każdej Gminie Powiatu Brzeskiego
znajdziesz Instytucje, które Ci pomogą.

Załączniki:

 1. Informator 2020 (plik pdf 1119KB)

Możliwość ubiegania się o pomoc żywnościową

Data publikacji: 2020-06-03Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019r.
Pomoc ta skierowana jest do mieszkańców Gminy Dębno znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kwota kryterium dochodowego wynosi 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie. Wnioski można składać w GOPS Dębno w godzinach 8.00-14.00.Nowy okres zasiłkowy już niebawem

Data publikacji: 2020-05-24Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać elektronicznie - wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i funduszu alimentacyjnego, a także o świadczenie Dobry start tzw. 300+.

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w wersji papierowej. Terminy składania wniosków obejmują także mieszkańców objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego tj. w przypadku wyjazdu członka rodziny za granicę.

Przypominamy, że złożony kompletnie i prawidłowo wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i fundusz alimentacyjny w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 gwarantuje wypłatę wnioskowanego świadczenia po spełnieniu kryteriów ustawowych w ciągłości w pozostałych przypadkach świadczenie może być wypłacone z wyrównaniem.

Ponadto przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do dnia 2021-05-31. Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy można złożyć od dnia 2021-02-01 w formie elektronicznej, lub od dnia 2021-04-01 w formie papierowej.

Wszelkie informację można uzyskać w siedzibie GOPS Dębno lub pod nr telefonu 14 66 58 749.

Życzenia Wielkanocne!

Data publikacji: 2020-04-09

Zmiany godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

Data publikacji: 2020-03-23

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 2020-03-24 do odwołania tut. Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30. W sprawach pilnych możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 607 682 051.
Przepraszamy za utrudnienia.

Informacja !!!

Data publikacji: 2020-03-20Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, w tut. Ośrodku zgodnie z wytycznym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tut. Ośrodku pod nr telefonu
607 682 051 pełniony jest dyżur w dniach od poniedziałku do niedzieli do godziny 19:00 w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Czytaj całość publikacji "Informacja !!!"

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

Data publikacji: 2020-03-19

1. SANEPID - zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Ośrodek pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz z kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową:

-FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
-POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
-POLSKI CZERWONY KRZYŻ
-CARITAS
-STOWARZYSZENIE ODRA-NIEMEN

4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty.
5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS.
6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.
Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt.


ODWOŁANY DYŻUR PRAWNIKA ORAZ PSYCHOLOGA

Data publikacji: 2020-03-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją nie będzie dyżuru prawnika oraz psychologa od dnia 17.03.2020 do odwołania.

PODWYŻSZONE ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - PROŚBA O KONTAKT TELEFONICZNY LUB KORESPONDENCYJNY!

Data publikacji: 2020-03-12

Z uwagi na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne informujemy, że wiele spraw możecie Państwo załatwić w tut. GOPS telefonicznie lub korespondencyjnie.
Klientów pracujących poza granicami kraju oraz członków ich rodzin, chcących załatwić sprawy związane z koordynacją systemów zabezpieczenie społecznego, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem ustalenia pilności wizyty oraz ewentualnego przesłania Państwu stosownych wniosków.

Koronawirus: ważne dla seniorów

Data publikacji: 2020-03-11

Jak uniknąć zakażenia koronawirusem!

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

Data publikacji: 2020-03-11

Informacje i zalecenia

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy

Data publikacji: 2020-02-28

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020.

Czytaj całość publikacji "Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy"

Załączniki:

 1. program przemoc (plik pdf 669KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-01-17Dyrektor GOPS Dębno informuje, że rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu, mogą zgłaszać się z wnioskiem do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie.
Według przyjętych kryteriów, posiłki bezpłatne przysługują dzieciom z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792 zł (czyli 150% kryterium dochodowego). Aby wsparcie zostało udzielone, konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz wywiadu alimentacyjnego u osób zobowiązanych do alimentacji.

Nabór na stanowisko kierownika w Klubie Seniora

Data publikacji: 2019-12-19

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze kierownika w Klubie Seniora

Załączniki:

 1. klauzula informacyjna (plik pdf 1051KB)
 2. kwestionariusz osobowy (plik pdf 91KB)
 3. oświadczenie kandydata (plik pdf 212KB)
 4. zarządzenie (plik pdf 260KB)
 5. załącznik do zarządzenia (plik pdf 1176KB)

W święta nikt nie powinien być sam!

Data publikacji: 2019-12-18

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny, w którym kierujemy swe myśli nie tylko ku bliskim, ale również ku osobom potrzebującym naszego wsparcia i opieki. Z tej okazji w poniedziałek, 16 grudnia w Karczmie Pod Jesionami odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych z terenu naszej gminy. Organizatorem Wigilii był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno.

Czytaj całość publikacji "W święta nikt nie powinien być sam! "

W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam!

Informacja

Data publikacji: 2019-12-13

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. (tj. Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno będzie nieczynny, natomiast w dniu 31 grudnia 2019 r. będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00.


Za utrudnienia przepraszamy.

Nadchodzi zima - Nie bądź obojętny!

Data publikacji: 2019-12-05

Wraz ze zbliżającym się okresem zimowym, a co za tym idzie, z obniżającymi się temperaturami, rozpoczyna się dla wielu osób i rodzin najtrudniejszy czas w roku. Wzrastają potrzeby osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych oraz chorych, a także tych, którzy nie są w stanie przezwyciężyć życiowych trudności. Działając w trosce 0 ich dobro i bezpieczeństwo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno apeluje i zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Dębno o zwrócenie szczególnej uwagi, a w razie potrzeby o powiadomienie o takich osobach odpowiednich służb. Zainteresowanie się i włączenie w działania na rzecz tych osób ma istotny wpływ na popraw ich sytuacji życiowej, a szczeg6lnie na pomoc w przetrwaniu tego ciężkiego dla nich okresu, jakim jest zima. Zaoferowanie w odpowiednim momencie stosownej pomocy może uchronić najsłabszych od sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Załączniki:

 1. pomoc w zimie (plik pdf 747KB)

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego!!

Data publikacji: 2019-11-21

Małopolski Teleanioł

Data publikacji: 2019-11-18

GOPS Dębno informuje, że trwa rekrutacja do projektu Małopolski Teleanioł.
Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną w załączniku jak również pod nr tel 12 61 60 611.

Załączniki:

 1. ulotka (plik pdf 868KB)
 2. Formularz zgłoszeniowy (plik pdf 942KB)

Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2020 r.

Data publikacji: 2019-10-22

Wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa. Wypłaty będą realizowane w poniższych terminach o ile Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie będzie w posiadaniu środków na ich realizację:

Czytaj całość publikacji "Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2020 r."

500+ czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Data publikacji: 2019-09-19

GOPS Dębno informuje, że można już składać wnioski o świadczenie uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał je od października. Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.
Więcej informacji w załączniku poniżej.

Załączniki:

 1. komunikat (plik pdf 1054KB)

Terminy wypłaty świadczeń wychowawczych

Data publikacji: 2019-09-19Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuję, że aby otrzymać wyrównanie świadczenia wychowawczego 500+ za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. należy złożyć wniosek do 30 września 2019 r. Wnioski, które wpłyną do tut. Ośrodka od 1 października 2019 r. będą wypłacane bez wyrównania !!

Czytaj całość publikacji "Terminy wypłaty świadczeń wychowawczych "

Zostań rodziną wspierającą

Data publikacji: 2019-09-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.)
zaprasza rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Czytaj całość publikacji "Zostań rodziną wspierającą"

Pomoc żywnościowa

Data publikacji: 2019-07-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019r. Pomoc ta skierowana jest do mieszkańców Gminy Dębno znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Załączniki:

 1. Pomoc żywnościowa (plik pdf 939KB)

Pierwsze wypłaty świadczenia "Dobry Start"

Data publikacji: 2019-07-25Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w tut. Ośrodku dnia 25.07.2019 r. została zrealizowana pierwsza wypłata świadczenia Dobry start. W ramach programu zostało wypłacone świadczenie Dobry start zwane potocznie 300+ na kwotę 81 900 zł na 273 dzieci.
Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, oraz od 01.08.2019 r. drogą tradycyjną - papierową.

Informacja

Data publikacji: 2019-07-15

GOPS Dębno informuje, że w dniu 15 lipca 2019 r. (poniedziałek), Ośrodek będzie czynny w godzinach 7.30 - 14.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Pierwsze wypłaty "nowego" 500+

Data publikacji: 2019-07-11Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w tut. Ośrodku dnia 04.07.2019r. została zrealizowana pierwsza wypłata świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie przepisów obowiązujących od 01.07.2019 r. rozszerzających uprawnienia do świadczenia wychowawczego 500+ bez względu na dochód. W ramach programu zostało wypłacone świadczenie wychowawcze na kwotę 53 500 zł na 107 dzieci. Kolejna wypłata świadczenia zostanie zrealizowana 18.07.2019r.
Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, oraz od 01.08.2019 r. drogą tradycyjną - papierową.

Nowy okres zasiłkowy 2019/2021 już niebawem !!!

Data publikacji: 2019-06-05Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że od dnia 1 lipca 2019 r. można składać elektronicznie - wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i funduszu alimentacyjnego, a także o świadczenie Dobry start tzw. 300+.

Czytaj całość publikacji "Nowy okres zasiłkowy 2019/2021 już niebawem !!!"

Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018

Data publikacji: 2019-06-04

Dnia 29 maja 2019r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej zorganizował warsztaty kulinarne dla osób korzystających ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.

Czytaj całość publikacji "Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018"

Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018

Pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 2019-05-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy udzielanej w ramach projektu realizowanego w Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niepełnosprawnych Bezpieczna Przystań w Tarnowie. Głównym celem projektu jest wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych między innymi poprzez zapewnienie całodobowej opieki zastępczej nad osobami niesamodzielnymi przez okres 14 dni (z możliwością wydłużenia pobytu w wyjątkowych przypadkach do 21 dni).

W ramach projektu istnieje także możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel 14 688 00 42 lub 14 688 00 40 a także pod adresem mailowym subregionalnecentrum@umt.tarnow.pl lub na stronie internetowej www.bezpiecznaprzystan.com.pl

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2019-04-18

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2019-04-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekunka Środowiskowa w formie umowy cywilno-prawnej.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 12KB)

Nabór do klubu Senior+

Data publikacji: 2019-01-21GMINA DĘBNO I OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DĘBNO OGŁASZAJĄ NABÓR UCZESTNIKÓW DO KLUBU "SENIOR+"

Jeżeli jesteś:

- mieszkańcem gminy Dębno,

- osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,

- chcesz pomóc sobie i innym?


Czytaj całość publikacji "Nabór do klubu Senior+"

Załączniki:

 1. deklaracja uczestnictwa w klubie seniora (plik docx 49KB)
 2. Regulamin działalności Klubu Senior + w Gminie Dębno (plik docx 41KB)
 3. wniosek senior + (plik docx 19KB)

Spotkanie Wigilijne

Data publikacji: 2018-12-21

W środę 19 grudnia 2018 r. w Karczmie Pod Jesionami odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych. Organizatorem Wigilii był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski oraz Sekretarz Gminy Justyna Wójtowicz-Woda, a także ksiądz proboszcz Jerzy Krzanowski.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie Wigilijne"

Spotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie Wigilijne

Zmiany godzin pracy Ośrodka w okresie świątecznym

Data publikacji: 2018-12-18Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno uprzejmie informuje, że w dniu 2018-12-24 tj. Wigilia - Ośrodek będzie nieczynny, natomiast w dniu 2018-12-31 tj. Sylwester Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno czynny będzie do godziny 12:00.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Data publikacji: 2018-12-18

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.)

Załączniki:

 1. Zmiany w Karcie Dużej Rodziny (plik pdf 103KB)

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2018-11-21

Miłość czynna, miłość która zwraca się do człowieka,

ogarnia wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo.

Miłość ta w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu

z cierpieniem, krzywdą, ubóstwemJan Paweł II

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne podziękowania

i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom

potrzebującym.


Z wyrazami szacunku

Renata Zagroba

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową

Data publikacji: 2018-11-07


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową z Caritas Archidiecezji Krakowskiej Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020. Pomoc ta skierowana jest do mieszkańców Gminy Dębno znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj całość publikacji "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową"

Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019

Data publikacji: 2018-10-22

Wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa. Wypłaty będą realizowane w poniższych terminach o ile Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie będzie w posiadaniu środków na ich realizację:

Czytaj całość publikacji " Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019 "

Kończy się termin składania wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019

Data publikacji: 2018-10-10

Informacja

Data publikacji: 2018-09-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje jakie sprawy można załatwić drogą elektroniczną przez portal Empatia oraz przez jakie Banki można składać wnioski 500+ i świadczenie Dobry Start.

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 74KB)

Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r.

Data publikacji: 2018-09-10Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębno od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 w piątek od 7.30 do 14.30.

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r."

Kierunek Kariera

Data publikacji: 2018-08-24Załączniki:

 1. Spotkaj się z doradcą zawodowym i zadbaj o swoją karierę (plik pdf 412KB)

Paczki żywnościowe dla mieszkańców gminy Dębno

Data publikacji: 2018-08-17Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową z Caritas Archidiecezji Krakowskiej Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 . Pomoc ta skierowana jest do mieszkańców Gminy Dębno skierowana jest do mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej "

- osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza 1268 zł,

a także dla rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1028 zł.
Osoby zainteresowane pomocą i spełniające kryteria proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dębno ( pokój 202,203,204 lub 223) Telefon kontaktowy: 146318592 lub 146658749.

Gotowi? Nowy okres zasiłkowy już

Data publikacji: 2018-06-29

To nie musi tak wyglądać! Przeczytaj co zrobić aby nie stać w kolejce.

Czytaj całość publikacji "Gotowi? Nowy okres zasiłkowy już "

Dobry start dla ucznia

Data publikacji: 2018-06-13


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 2018-07-01 można składać drogą elektroniczną, natomiast od dnia 2018-08-01 można składać papierowo wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry strat zwanego potocznie 300+ . Wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 2018-11-30.
W przypadku, gdy wniosek wpłynie do Ośrodka do dnia 2018-08-31 świadczenie zostanie wpłacone do dnia 2018-09-30.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości 300,00 zł jednorazowo.
Wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr telefonu (014) 631-85-91 lub (014 ) 631-85-92.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Data publikacji: 2018-05-25

W związku z dzisiejszym wejściem w życie RODO czyli unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Załączniki:

 1. klauzula (plik pdf 1227KB)

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Data publikacji: 2018-05-25

Inspektorem ochrony danych osobowych w GOPS Dębno jest Pan Dawid Wnęk, z którym można się skontaktować w następujący sposób:


Poczta elektroniczna: dw.rodo@gmail.com

Telefon: 797 719 567

Informacja

Data publikacji: 2018-05-09

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019 już niebawem !!!

Załączniki:

 1. Czytaj całość (plik pdf 98KB)

Małopolskie Gwarancje

Data publikacji: 2018-04-30

Wesołych Świąt!

Data publikacji: 2018-03-30

Ważne informacje dla osób pracujących za granicą w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Data publikacji: 2018-03-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno w związku z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że następują zmiany w ramach zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie uzyskiwania informacji i możliwość kontaktu telefonicznego oraz osobistego od dnia 03 kwietnia 2018 r.

Załączniki:

 1. koordynacja_informacje (plik pdf 71KB)

Promocja rodzicielstwa zastępczego

Data publikacji: 2018-03-26

O co chodzi z tą koordynacją ?

Data publikacji: 2018-03-02

Zapoznaj się z ulotką dla wnioskodawców.

Załączniki:

 1. ulotka (plik pdf 172KB)

Pomoc w zimie

Data publikacji: 2018-02-26


Przeczytaj i nie bądź obojętny!

Załączniki:

 1. Pomoc w zimie (plik pdf 190KB)

"Warsztaty Zdrowia dla Kobiet"

Data publikacji: 2018-01-25

Projekt "Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. warsztaty (plik pdf 537KB)

Świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Data publikacji: 2018-01-08

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 285KB)

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Data publikacji: 2018-01-08

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) Zmiany polegają na możliwości wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, wyświetlanej przy pomocy dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety).
www.rodzina.gov.pl

Wesołych Świąt!

Data publikacji: 2017-12-21Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcemy życzyć Państwu, aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy dzień Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei.

Życzy Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno wraz z pracownikami.

Spotkanie Wigilijne

Data publikacji: 2017-12-18

W środę 13 grudnia w Karczmie Pod Jesionami odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych. Organizatorami Wigilii byli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno oraz Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Dębnie. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, Zastępca Wójta Irena Kowal, Sekretarz Gminy Justyna Wójtowicz-Woda oraz ksiądz Bogusław Załucki.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie Wigilijne"

Dzień Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2017-12-06

W dniu 22 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie głównie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W obchodach wzięli udział pracownicy socjalni z tutejszego Ośrodka. Główne uroczystości zorganizowane zostały w Restauracji August w Brzesku. Podczas spotkania Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Kwaśniak wręczył w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy nagrody Polonia Minor w uznaniu wkładu w rozwój idei pracy socjalnej w regionie oraz zaangażownia w liczne istotne działania społeczne. Nagrodę otrzymała Pani Dorota Nosal - specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Starosta Brzeski Andrzej Potępa również uhonorował osoby, które najbardziej wyróżniają się swoim zaangażowaniem i pracą w zakresie pomocy społecznej. List gratulacyjny również otrzymała Pani Anna Matras - specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Dzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika Socjalnego

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2017-11-21To co robimy dla innych, jest tym

co naprawdę warto robić

Lewis CarrollZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim
Pracownikom Socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Chciałabym wyrazić Państwu wdzięczność i przekazać słowa uznania za ciężką,
lecz jakże niezbędną dla naszej gminy pracę.

Dziękuję jednocześnie za współpracę, zaangażowanie, za wszelką pomoc
i uśmiech, który nieraz jest tym największym dobrem i znakiem nadziei,
że wszystko można jeszcze w życiu zmienić.

Życzę Państwu, by każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz
był inspiracją do coraz to lepszych rozwiązań.

Z wyrazami szacunku

Renata Zagroba

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej DębnoWarsztaty kulinarne i ekonomiczne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2017

Data publikacji: 2017-11-03

Dnia 30 października 2017r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej zorganizował warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób korzystających ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Czytaj całość publikacji "Warsztaty kulinarne i ekonomiczne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2017"

Poszukiwani kandydaci na rodziny zastępcze

Data publikacji: 2017-10-13

Terminy wypłaty świadczeń w okresie zasiłkowym 2017/2018

Data publikacji: 2017-10-06

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od października 2017 zmienia się data wypłaty świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego. Zasiłki będą wypłacane 20 każdego miesiąca. W przypadku gdy w/w dzień będzie dniem wolnym, od pracy, świadczenie zostanie przekazane w pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu.

Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2017-07-31

Na terenie naszej gminy nadal realizowany jest program Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Jego celem jest zapewnienie pomocy
najbardziej potrzebującym mieszkańcom, w postaci przekazywanych im paczek żywnościowych. Osoby chętne do uzyskania wsparcia powinny zgłaszać się od 1 sierpnia 2017r pok. nr 202, 203, 204 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy Dębno.

Czytaj całość publikacji "Pomoc Żywnościowa"

GOPS Dębno radzi jak ominąć kolejki

Data publikacji: 2017-07-26

To nie musi tak wyglądać!

Czytaj całość publikacji "GOPS Dębno radzi jak ominąć kolejki"

BARDZO WAŻNE ZMIANY W 500+

Data publikacji: 2017-07-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia najważniejsze zmiany w programie Rodzina 500+

Czytaj całość publikacji "BARDZO WAŻNE ZMIANY W 500+"

Terminy wypłaty świadczeń w okresie zasiłkowym 2017/2018

Data publikacji: 2017-07-24

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 01.08.2017 r. będzie można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+. Wszelkie informacje dotyczące potrzebnych dokumentów można uzyskać w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej GOPS Dębno.

Czytaj całość publikacji "Terminy wypłaty świadczeń w okresie zasiłkowym 2017/2018"

O wsparciu dla rodzin w Sejmie

Data publikacji: 2017-06-22

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że obecnie procedowany jest w sejmie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. W znowelizowanych ustawach zawarta została możliwość złożenia wniosku na okres zasiłkowy 2017/2018 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+:
- od sierpnia 2017 r. w formie papierowej i elektronicznej.

Czytaj całość publikacji "O wsparciu dla rodzin w Sejmie"

Warsztaty dla mężczyzn

Data publikacji: 2017-05-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno zaprasza na warsztaty dla mężczyzn o myślach nurtujących ich umysły, które odbędą się 27 maja od godziny 18:00 w Mościckim Ośrodku Szkoleniowo Terapeutycznym ul. Zbylitowska 5 w Tarnowie.

Czytaj całość publikacji "Warsztaty dla mężczyzn"

Policjant, który mi pomógł

Data publikacji: 2017-04-21

Od 2008 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ Niebieska Linia organizuje konkurs Policjant, który mi pomógł". Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, ponadto zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze. Konkurs pn. Policjant, który mi pomógł od pierwszej edycji objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Czytaj całość publikacji "Policjant, który mi pomógł"

Wesołego Alleluja!

Data publikacji: 2017-04-12


Informator Za życiem

Data publikacji: 2017-04-03

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Informator "Za życiem"

Wypłata świadczeń

Data publikacji: 2017-03-24

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz zasiłku dla opiekuna nastąpi 12 kwietnia 2017 r.

Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2017-03-17


Na terenie naszej gminy nadal realizowany jest program Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom, w postaci przekazywanych im paczek żywnościowych. Osoby chętne do uzyskania wsparcia powinny zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy Dębno.

Czytaj całość publikacji "Pomoc Żywnościowa"

Bezpieczny i Aktywny Senior

Data publikacji: 2017-02-15

Bezpieczny i aktywny senior

Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2017-02-03

PO PŻ - film informacyjny

Zmiany w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2017-01-26

Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

Załączniki:

 1. Zmiany w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (plik pdf 72KB)

Nieodpłatne dożywianie dzieci

Data publikacji: 2017-01-10Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w okresie od stycznia 2017r. do czerwca 2017r.

Czytaj całość publikacji "Nieodpłatne dożywianie dzieci"

Wesołych Świąt!

Data publikacji: 2016-12-21Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość, niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia dostarczy niezwykłych wrażeń oraz niezapomnianych i cudownych chwil, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Życzy Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno wraz z pracownikami.

Zmiana godzin pracy w pt 23.12.2016

Data publikacji: 2016-12-19

Informujemy, że w piątek 23 grudnia Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno będzie czynny w godzinach od 7.30 do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Poszukiwana pralka i lodówka

Data publikacji: 2016-12-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno poszukuje dla rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej pralki oraz lodówki.
Bardzo prosimy o kontakt z Ośrodkiem osoby, które mogłyby wspomóc tą ważną sprawę.
Tel. 14 631 85 92 ; Tel. 14 631 85 90 .

Wypłata świadczeń

Data publikacji: 2016-12-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych nastąpi 20 grudnia 2016.

Wyższe świadczenia od stycznia 2017 r.

Data publikacji: 2016-12-05

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 listopada 2016 r. ( Monitor Polski 2016 poz. 1103) od 01 stycznia 2017 r. ulega zmianie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, które pobierają rodzice z tytułu opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi. Wysokość świadczenia po zmianach to 1406,00 zł.

Nowa ustawa "za życiem"

Data publikacji: 2016-12-05

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 2017-01-01 będzie obowiązywała nowa ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem, która umożliwia uzyskanie pomocy finansowej w wysokości 4000,00 zł oraz pomoc asystenta rodziny dla rodzin, które znajdą się w sytuacji, gdy u ich dzieci zostało stwierdzone ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu dziecka, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Czytaj całość publikacji "Nowa ustawa "za życiem""

PPOPŻ 2016r. - Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców Gminy Dębno

Data publikacji: 2016-11-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że osoby które otrzymały skierowania uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych będą mogły odebrać paczki dnia 28.11.2016r. tj. poniedziałek od godziny 12.00-15.00. Dystrybucja paczek żywnościowych odbędzie się obok budynku Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Dębno.

Życzenia

Data publikacji: 2016-11-21Starajmy się tak postępować i tak żyć,

by nikomu w naszej Ojczyźnie

nie brakło dachu nad głową i chleba na stole,

by nikt nie czuł się samotny,

pozostawiony bez opieki

Jan Paweł IIZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam Wam - wszystkim pracownikom socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno serdeczne podziękowania
i wyrazy uznania za wysiłek, odpowiedzialność i trud codziennej pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.

Pomoc, jaką niesiecie drugiemu człowiekowi, jest ciężką pracą, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy, uzależnienia
i bezradności. Najserdeczniejsze życzenia wrażliwości na potrzeby innych, wytrwałości w pokonywaniu trudności, satysfakcji w pomocy drugiemu człowiekowi ,ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dziękuję za Waszą pracę i przekazuję Wam wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancji.

Z wyrazami szacunku

Renata Zagroba

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej DębnoNabór na stanowisko opiekunki środowiskowej

Data publikacji: 2016-11-18

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej.

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej (plik pdf 94KB)

Podziel się z potrzebującymi

Data publikacji: 2016-11-10

Być może masz w domu rzeczy, z którymi nie wiesz co zrobić. Być może właśnie wymieniasz sprzęt AGD lub meble.
Jeśli masz coś, czego już nie potrzebujesz, to podziel się tym z innymi, dając w ten sposób drugie życie swoim rzeczom i jednocześnie pomagając potrzebującym.

Dyżury specjalistów

Data publikacji: 2016-09-08

Zapraszamy na dyżury specjalistów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno prowadzonym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

Harmonogram bezpłatnych dyżurów w miesiącu:

Wrzesień 2016 r.:

Psycholog:
07.09.2016 i 21.09.2016 (środa) od 16:15 -18:15

Prawnik:
13.09.2016 r. (wtorek) od 13:00 - 16:00
20.09.2016 r. (wtorek) od 13:00 - 16:00

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy specjalistów prosimy o zgłaszanie się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr telefonu 14 631 85 91 , 14 631 85 92, 14 66 58 749 .

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2016-09-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informujemy, że od sierpnia 2016 r. rozpoczął współpracę z Caritasem Archidiecezji Krakowskiej, który realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Nagroda dla rządu polskiego za program Rodzina 500 plus

Data publikacji: 2016-09-01

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 12 sierpnia odebrała w imieniu rządu polskiego Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej, w szczególności za realizację programu Rodzina 500 plus.

Czytaj całość publikacji " Nagroda dla rządu polskiego za program Rodzina 500 plus"

  Nagroda dla rządu polskiego za program Rodzina 500 plus  Nagroda dla rządu polskiego za program Rodzina 500 plus  Nagroda dla rządu polskiego za program Rodzina 500 plus

Uwaga Rodzice! Rozpoczynamy kolejny rok realizacji programu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Data publikacji: 2016-09-01Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole, przedszkolu mogą zgłaszać się z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
W wyniku realizacji wytycznych Rady Ministrów oraz wieloletniego programu wspierania finansowego gmin, Rada Gminy Dębno uchwaliła program osłonowy w zakresie dożywiania pod nazwą ,,Pomoc Gminy Dębno  w  zakresie dożywiania. Pomoc  może być przyznana nieodpłatnie rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, czyli nie przekracza kwoty 771 zł na osobę w rodzinie.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy dla swoich dzieci proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS - osobiście, e-mailowo(gops@gminadebno.pl) bądź telefonicznie (14 631-85-92,14 631-85-92).
Każdy wniosek o pomoc będzie rozpatrywany indywidualnie, w drodze postępowania administracyjnego, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodziny ubiegającej się o tę formę wsparcia.

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy

Data publikacji: 2016-08-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno jako organ upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych informuje:

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 września 2016 roku.
2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

Termin realizacji świadczeń:
1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
2. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Dyżury specjalistów

Data publikacji: 2016-08-02

Zapraszamy na dyżury specjalistów w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej Dębno prowadzonym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.Harmonogram bezpłatnych dyżurów w miesiącu

Sierpniu 2016 r.:

Psycholog:

03.08.2016 r. ( środa) od 16.15 -18.15
17.08.2016 r. (środa) od 16.15 - 18.15 ,

Prawnik:

01.08.2016 r. (poniedziałek) od 14.00 - 17. 00
08.08.2016 r. (poniedziałek) od 14.00 - 17 .00
22.08.2016r. (poniedziałek) od 14.00 - 17.00
29.08.2016r. ( poniedziałek ) od 14.00 - 17.00

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy specjalistów prosimy o zgłaszanie się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr telefonu 14 631 85 91 , 14 631 85 92, 14 66 58 749 .

Środki z programu 500+ są bardzo pomocne!

Data publikacji: 2016-07-13Założenie było takie, że program Rodzina 500 plus ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin - może po raz pierwszy - przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek. Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu.

Dzięki500plus: Wakacje
Dzięki500plus: Codzienne sprawy
Dzięki500plus: MarzeniaŚwiadczenie wychowawcze 500+ w Gminie Dębno

Data publikacji: 2016-06-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w Gminie Dębno zostało złożonych 973 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+. W ramach złożonych wniosków wydano 715 decyzji. Do chwili obecnej wypłacono w ramach programu 500+ świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 1 593 252,00 zł.
p.o. Dyrektora GOPS Dębno Renata Zagroba przypomina, że aby otrzymać wyrównanie świadczenia wychowawczego od 01 kwietnia 2016 r. należy złożyć wniosek w tut. Ośrodku osobiście, za pomocą bankowości elektronicznej lub platformy e-puap do dnia 01 lipca 2016 r.

logo

Terminy wypłat 500+

Data publikacji: 2016-05-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że świadczenie wychowawcze będą wypłacane 25 dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy w/w dzień jest dniem wolnym od pracy, zasiłek zostanie przekazany w pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu.

Pierwsze wypłaty świadczeń wychowawczych Rodzina 500+

Data publikacji: 2016-05-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że dnia 10 maja 2016 r. rozpocznie wypłatę świadczeń wychowawczych 500 PLUS. O wydaniu decyzji strony zostaną poinformowane telefonicznie.

500+

Data publikacji: 2016-04-28

Częściowe zwolnienie z opłaty za śmieci

Data publikacji: 2016-04-06

Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb postępowania w zakresie ewidencji wniosków o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty, kontroli terminowej realizacji zobowiązań.

Czytaj całość publikacji "Częściowe zwolnienie z opłaty za śmieci"

Załączniki:

 1. oświadczenie zwolnienia z opłaty (plik docx 17KB)
 2. wniosek zwolnienia z opłaty (plik docx 16KB)

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Data publikacji: 2016-03-24

Dyżury 500+

Data publikacji: 2016-03-19

Wójt Gminy Dębno informuje, że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno będą przyjmować wnioski w ramach Programu Rodzina 500+ w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy Urzędu Gminy Dębno oraz dodatkowo będą pełnić dyżury w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Dębno.

Czytaj całość publikacji "Dyżury 500+"

Druki 500+

Data publikacji: 2016-03-10

logo


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że druki świadczenia wychowawczego RODZINA 500 PLUS będą wydawane od 14.03.2016 r. w pokoju 204.

Czytaj całość publikacji "Druki 500+"

500 plus - uwaga na próby wyłudzenia

Data publikacji: 2016-01-12

W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że inicjatywy te nie są w żaden sposób związane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj całość publikacji "500 plus - uwaga na próby wyłudzenia"

Jabłka dla mieszkańców Gminy Dębno

Data publikacji: 2016-01-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniu 20 stycznia 2016 r. (środa) będą wydawane bezpłatnie jabłka pochodzące od polskich producentów rolnych dla osób/rodzin potrzebujących wsparcia.

Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się w podanym terminie.
Dystrybucja odbywać się będzie:
- godz. 12.30 obok budynku Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Dębno
- godz. 14.00 Dom Kultury w Biadolinach Szlacheckich.
- godz.14.00 parking obok Publicznego Przedszkola w Łoniowej
- godz. 15.00 sklep GS Perła
- godz. 16 parking obok Kościoła w Jaworsku

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Data publikacji: 2016-01-04

Świadczenie rodzicielskie już od 01.01.2016 r.

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne - świadczenie rodzicielskie.

Czytaj całość publikacji "Zmiany w świadczeniach rodzinnych"

Złotówka za złotówkę już od 01.01.2016 r.

Data publikacji: 2016-01-04

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady złotówka za złotówkę ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Czytaj całość publikacji "Złotówka za złotówkę już od 01.01.2016 r."

Apel do mieszkańców Gminy Dębno

Data publikacji: 2015-12-03

Wraz z nadejściem pory zimowej rozpoczyna się dla wielu osób i rodzin najtrudniejszy okres. Wzrastają potrzeby osób bezdomnych, rodzin wielodzietnych, bezrobotnych oraz osób samotnych i chorych tych, którzy samodzielnie nie są w stanie przezwyciężyć życiowych trudności. GOPS Dębno zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Dębno o zwrócenie szczególnej uwagi i w razie potrzeby o powiadomieniu o w/w osobach , które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Zapewnienie stałego kontaktu ze służbami socjalnymi zapewnia tym osobom odpowiednią pomoc. Zaoferowanie w odpowiednim momencie stosownej pomocy może uchronić najsłabszych od sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu. Podjęcie wspólnych działań w zakresie zapobiegania i udzielania pomocy osobom potrzebującym w okresie zimowym pozwoli na zminimalizowanie ludzkich nieszczęść i tragedii.
Pomoc można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
 Gminny Ośrodek Pomocy społecznej Dębno - tel. 14 631 85 92,14 66 58 749,
 Komenda Powiatowa Policji - 14 66 26 222,
 Centrum Medyczne HOLI -MED Dębno - 14 66 50 145,
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILA
w Porąbce Uszewskiej - tel. 14 66 57 305,
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILA
w Łysej Górze tel. 14 66 57 305,
 SP ZOZ Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej - tel.14 66 58564,
 CENTER-MED Ośrodek Zdrowia w Biadolinach Radłowskich - tel.14 679 15 14,
 SP ZOZ w Brzesku Szpital Powiatowy tel. 14 66 21 000 ,
 Telefony alarmowe 997 z telefonu stacjonarnego, 112 z telefonu komórkowego.


Ponadto w sytuacji wystąpienia trudnych warunków zimowych osoby bezdomne mogą w niżej wymienionych placówkach uzyskać :

 POSIŁEK:
- Jadłodajnia - Brzesko ul. Mickiewicza 21 poniedziałek -sobota 11.00-12.30
- Kuchnia Caritas Jadłodajnia Tarnów, Prostopadła 9 A Tel. 14 62 23 978
Forma pomocy: gorący posiłek, suchy prowiant uwagi: poniedziałek - sobota 12.00-14.00 niedziela suchy prowiant,
- Punkt Pomocy Ubogim przy Parafii Katedralnej Jadłodajnia Tarnów, Kapitulna 3 Tel. 14 62 14 501 Forma pomocy: suchy prowiant, pomoc rzeczowa uwagi: wtorek. i czwartek 16.00-17.00 (raz w miesiącu wydawane kartki na pieczywo),
- Punkt Pomocy Ubogim przy Parafii Najświętszego Serca PJ Jadłodajnia Tarnów, Lwowska 102 Tel. 14 62 12 112, Forma pomocy: suchy prowiant uwagi: środa i czwartek 16.00-18.00
- Punkt Pomocy Ubogim przy Parafii Księży Filipinów Jadłodajnia Tarnów, Piłsudskiego 9 Tel. 14 62 626 21 Forma pomocy: suchy prowiant uwagi: wtorek -piątek 10.00-12.00.

 Schronienie:
- Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn z usługi skorzystać mogą: mężczyźni Brzesko, Cegielniana 1/4 Tel.14 68 63 998 codziennie od 19.00 -7.00,
- Dom dla Bezdomnych Mężczyzn z usługi skorzystać mogą: mężczyźni Tarnów, Prostopadła 9 A Tel. 146223978,
- Dom Samotnej Matki z usługi skorzystać mogą: bezdomne kobiety w ciąży Tarnów, Mościckiego 65 Tel.: 146211301 całodobowo,
- Noclegownia dla Bezdomnych z usługi skorzystać mogą: wszyscy
Tarnów, Bandrowskiego 26 Tel.: 694 085 229 602 650 904 codziennie od 19.00 -7.00,
- Dom Samotnej Matki z usługi skorzystać mogą: kobiety z dziećmi, bezdomni Tuchów, Daleka 3Tel.: 605 407 503, 14 66 540 750,

Wigilia 24 grudzień 2015

Data publikacji: 2015-11-19

P.o Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że dzień 24.12.2015 r.(Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015r.
W tym dniu GOPS Dębno będzie nieczynny.

Wolontariat

Data publikacji: 2015-11-06

Masz trochę wolnego czasu i chcesz pomagać innym?
Znamy takie osoby, którym mógłbyś/mogłabyś pomóc.
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej Dębno zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać osobom bądź rodzinom potrzebującym pomocy.
W szczególności osobom:
- starszym,
- niepełnosprawnym,
- dzieciom potrzebującym pomocy w nauce,
Dlaczego warto być wolontariuszem?
- Możesz zrobić dla innych coś bardzo potrzebnego i ważnego,
- Możesz zdobyć ciekawe doświadczenia,
- Możesz dzielić się z innymi swoim doświadczeniem oraz swoimi umiejętnościami.
Czym jest wolontariat?
Wolontariat, to bezinteresowne poświęcenie, aktywność, w której ludzie pomagając innym zdobywają nowe doświadczenie, rozwijają się, łagodzą poczucie samotności i poznają nowych ludzi. Jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska.
Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie (uczące się, pracujące, lub pozostające bez zatrudnienia). Wolontariusze wykonują swoją pracę dobrowolnie i bezpłatnie
Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o kontakt z p.o Dyrektora GOPS Panią Renatą Zagroba.

Krus a świadczenia

Data publikacji: 2015-10-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy/ zasiłek dla opiekuna, które otrzymują w/w świadczenie na podstawie złożonego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego mogą ponownie zostać ubezpieczenie w KRUS. Informacje na temat warunków ubezpieczenia można uzyskać w w placówce terenowej KRUS w Brzesku ( tel. 14 663-21-46) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno pod nr telefonu 14 631-85-91.

Terminy wypłat

Data publikacji: 2015-09-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od listopada 2015 r. świadczenia rodzinne będą wypłacane 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy w/w dzień jest dniem wolnym od pracy, zasiłek zostanie przekazany w pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu.

Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 2014-06-13

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W Dzienniku Ustaw z 2014 roku, pod poz. 755 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program przewiduje wprowadzenie z dniem 16 czerwca 2014 r. Karty Dużej Rodziny(KRD),
gdzie został zawarty system zniżek dla rodzin, zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

Data publikacji: 2013-11-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie informuje, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"