Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny


STOP PRZEMOCY W GMINIE DĘBNO !

2020-11-30

W okresie przymusowej izolacji w niektórych domach może dochodzić do aktów przemocy.

Jeżeli Twój dom nie jest bezpiecznym schronieniem,
warto Abyś Poszukał pomocy.
Zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub napisz na adres : gops@gminadebno.pl

Jeśli jesteś sąsiadem osób, które mogą być w niebezpieczeństwie z powodu doświadczanej przemocy zadzwoń na Policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub do„ NIEBIESKIEJ LINII” IPZ.

Telefon do Poradni Telefonicznej „ Niebieskiej Linii” : 22-668-70-00, adres: poradnia@niebieskalinia.pl.Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno funkcjonuje Punkt Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, w którym bezpłatnie udzielają pomocy specjaliści:

- wtorki – od 15.30 do 17.30 psycholog, prawnik i pracownik socjalny,

- czwartek – od 12.00 do 14.00 – pracownik socjalny.W Gminie Dębno działa także Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. To grupa specjalistów , których łączy wspólny cel -pomoc w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinach.
Jeżeli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz , że członkowie tej rodziny lub osoba np. starsza, małe dziecko potrzebują pomocy , zgłoś tę informację do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
Zgłoszenia kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Gminie Dębno mogą być anonimowe.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

Kontakt:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego : Anna Matras, tel: 14 66 58 749 wew. 13
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Dorota Nosal , tel: 14 66 58 749
Wola Dębińska 240


Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.gops.gminadebno.pl lub pod numerem telefonów : 14 66 58 74,
607 682 051.


Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

2020-11-30

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.
Od 30 listopada 2020 do 11 grudnia 2020 r. trwać będą konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.
W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Uwagi, opinie i wnioski należy wnieść w wyznaczonym terminie w godzinach pracy GOPS do Dyrektora lub przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego :
- osobiście,
- na adres mail-owy gops@gminadebno.pl,
- bądź pisemnie na adres :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno

Dołączone pliki:


KAMPANIA 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ – 25.11-10.12.2020

2020-11-20

CZYM JEST KAMPANIA 16 DNI ?

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i jest poświęcona wspieraniu oraz koordynacji działań mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym oraz międzynarodowym

czytaj całość publikacji "KAMPANIA 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ – 25.11-10.12.2020"


Informacja

2020-07-30

GOPS Dębno informuje o zaktualizowanych bazach podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Powiedz stop przemocy domowej !!!!! Zwróć się o pomoc!!!!! W każdej Gminie Powiatu Brzeskiego
znajdziesz Instytucje, które Ci pomogą.

Dołączone pliki:


Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy

2020-02-28

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020.

czytaj całość publikacji "Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy"

Dołączone pliki:


Międzynarodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

2019-12-02

25 listopada 2019 r. ruszyła 28 kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. Wybór terminu kampanii – między 25 listopada ( Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec kobiet ) a 10 grudnia ( Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka ) ma na celu zwrócenie uwagi , że prawa kobiet są integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, to nie jest prywatna sprawa.
Termin kampanii to skoordynowane działania ponad 2000 instytucji, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych ale także osób prywatnych w około 180 krajach na świecie.
Celem kampanii jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, która dotyka głównie kobiet ale także dziewcząt.

czytaj całość publikacji "Międzynarodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć"


Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców – II spotkanie

2019-11-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na warsztaty edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców.

czytaj całość publikacji "Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców – II spotkanie"


Niebieska linia

2019-10-17

Komunikacja w rodzinie to podstawa

2019-10-01Informacja

2019-08-14

GOPS Dębno informuje o zaktualizowanych bazach podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa, a także placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Dołączone pliki:


Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców

2019-06-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na warsztaty edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców.

czytaj całość publikacji "Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców "


Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

2019-03-26

Poniżej informacja nt. oferowanych form wsparcia oraz adresy placówek, do których mogą zgłaszać się osoby Pokrzywdzone

Dołączone pliki:


Kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

2019-03-01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż 11.03.2019 r. o godz. 16:00 rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

Dołączona galeria:

plakat

Dołączone pliki:


„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 18.02.2019r – 24.02.2019r

2019-02-18W związku z akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 19.02.2019r do 22.02.2019r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, policjanta, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

czytaj całość publikacji "„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 18.02.2019r – 24.02.2019r"


Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2018-11-02

W dniach 18.10.2018r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Dębno wzięli udział w szkoleniu pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i alkoholizmu".

Dołączona galeria:

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...

Dołączone pliki:


Bezpłatne spotkanie z psychologiem

2018-09-07
Bezpłatne spotkanie - Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniu 13.09.2018 r. o godzinie 15.30 w sali nr 12 parter budynku Urzędu Gminy Dębno odbędą się zajęcia z psychologiem w ramach prowadzonych działań edukacyjnych wspierających kompetencje rodziców w zakresie problemów opiekuńczo - wychowawczych.
Po spotkaniu możliwe będą konsultacje indywidualne z psychologiem.


Informator - dyżury specjalistów

2018-07-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przedstawia program korekcyjno edukacyjny oraz instytucje znajdujące się na terenie powiatu brzeskiego i zajmujące się przemocą zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dołączone pliki:


„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 19.02.2018r- 25.02.2018r.

2018-02-15

W związku z akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 19.02.2018r do 23.02.2018r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa pracownika socjalnego, policjanta, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dołączone pliki:


Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

2018-02-08


Dzień Pracownika Socjalnego

2017-12-06

W dniu 22 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie głównie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W obchodach wzięli udział pracownicy socjalni z tutejszego Ośrodka. Główne uroczystości zorganizowane zostały w Restauracji August w Brzesku. Podczas spotkania Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Kwaśniak wręczył w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy nagrody Polonia Minor w uznaniu wkładu w rozwój idei pracy socjalnej w regionie oraz zaangażownia w liczne istotne działania społeczne. Nagrodę otrzymała Pani Dorota Nosal – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Starosta Brzeski Andrzej Potępa również uhonorował osoby, które najbardziej wyróżniają się swoim zaangażowaniem i pracą w zakresie pomocy społecznej. List gratulacyjny również otrzymała Pani Anna Matras – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Dołączona galeria:

Dzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika Socjalnego

  16 dni bez przemocy

  2017-12-01

  „ Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich !”.

  „ 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy Ze Względu na Płeć , 25 listopada -10 grudnia 2017r”.


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w dniu 8 grudnia 2017r w godzinach od 10.00-14.00 w sali narad Urzędu Gminy Dębno będą przeprowadzone dyżury: psychologa, prawnika i pracownika socjalnego z zakresu przemocy wobec kobiet.

  W tym dniu zostanie także przeprowadzone spotkanie informacyjno- edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !


  Spotkania edukacyjne nt. reakcji na przemoc w rodzinie

  2017-11-02

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają na spotkania edukacyjne, których tematyką będą podstawy prawne i zagadnienia psychologiczne dotyczące reakcji na przemoc w rodzinie.
  Spotkania te odbędą się w dniach 9 listopada 2017r w godz. 14.30 -18.00 oraz dnia 8 grudnia 2017r w godz. 14.30 do 18.00 i będą prowadzone przez specjalistów tj. psychologa oraz prawnika w Urzędzie Gminy Dębno – w sali narad / parter budynku /.

  Nadmienia się, iż istnieje możliwość indywidualnej konsultacji ze specjalistami po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym.  Telefon do kontaktu: 14 6318592 , 14 66 58 749.


  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy

  2017-08-10

  Zapisy

  Dołączone pliki:


  Kampania „Wybieram pomoc”

  2017-03-17

  Kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc, jest realizowana od 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz w internecie.

  czytaj całość publikacji "Kampania „Wybieram pomoc”"


  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  2017-02-23

  W związku z akcją „ Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 22.02.2017r do 24.02.2017r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa i pracownika socjalnego .

  czytaj całość publikacji "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"


  Dyżury specjalistów

  2016-12-05

  Zapraszamy na dyżury specjalistów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno prowadzonym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

  Harmonogram bezpłatnych dyżurów w miesiącu:

  Grudzień 2016 r.:

  Psycholog:
  07.12.2016 i 21.12.2016 (środa) od 16:15 -18:15

  Prawnik:
  05.12.2016 r. (poniedziałek) od 14:00 – 17:00
  12.12.2016 r. (poniedziałek) od 14:00 – 17:00
  19.12.2016 r. (poniedziałek) od 14:00 - 17:00

  Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy specjalistów prosimy o zgłaszanie się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr telefonu 14 631 85 91 , 14 631 85 92, 14 66 58 749 .


  Kampania 16 Dni Akcji Przemocy ze względu na płeć

  2016-12-05

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendą Powiatową Policji w Brzesku w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przemocy ze względu na płeć w dniu 8 grudnia 2016r o godz.10.00 w sali narad Urzędu Gminy Dębno przeprowadzi spotkanie edukacyjno-informacyjne z zakresu przemocy dla kobiet z terenu Gminy Dębno.

  Serdecznie zapraszamy.


  Dyżury specjalistów

  2016-11-16

  Zapraszamy na dyżury specjalistów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno prowadzonym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

  czytaj całość publikacji "Dyżury specjalistów"


  Dene teleadresowe z terenu Powiatu Brzeskiego

  2016-08-17

  Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o danych teleadresowych instytucji z terenu Powiatu Brzeskiego a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie do wykorzystania wg. właściwości.

  Dołączone pliki:


  "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" w Gminie Dębno

  2016-02-17

  W związku z akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości
  p.o Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 22 do 25 lutego 2016 r. będą organizowane wspólne dyżury policji i pracowników pomocy społecznej.
  Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

  czytaj całość publikacji ""Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" w Gminie Dębno"


  Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

  2015-12-03

  Celem akcji jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci. Polacy wciąż nie widzą nic złego w „klapsie”. Aprobatę takiego wychowywania deklaruje 61% polskiego społeczeństwa, a prawie 33% dorosłych uważa, że bicie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Badania pokazują także, że zaledwie jedna trzecia Polaków wie o istnieniu w Polsce zakazu kar cielesnych w wychowaniu (badanie TNS OBOP z 2014 roku na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka).

  Dołączone pliki:


  Zostań rodziną wspierającą

  2015-07-08

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

  w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.)

  zaprasza rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

  Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania prawidłowego naśladowania i funkcjonowania w społeczeństwie. Współpraca między rodzinami daje niepowtarzalną możliwość dzielenia się doświadczeniem i ukazywania praktycznych i prawidłowych metod rozwiązywania problemów.

  czytaj całość publikacji "Zostań rodziną wspierającą"


  Tydzień pomocy ofiarom przestępstw.

  2015-02-17

  Tydzień pomocy ofiarom przestępstw.

  Dołączone pliki:


  Przemoc

  2014-03-13

  Przemoc

  czytaj całość publikacji "Przemoc"


  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno. Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji