Aktualności


Informacja

2019-07-15

GOPS Dębno informuje, że w dniu 15 lipca 2019 r. (poniedziałek), Ośrodek będzie czynny w godzinach 7.30 – 14.00.
Za utrudnienia przepraszamy.


Pierwsze wypłaty "nowego" 500+

2019-07-11Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w tut. Ośrodku dnia 04.07.2019r. została zrealizowana pierwsza wypłata świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie przepisów obowiązujących od 01.07.2019 r. rozszerzających uprawnienia do świadczenia wychowawczego 500+ bez względu na dochód. W ramach programu zostało wypłacone świadczenie wychowawcze na kwotę 53 500 zł na 107 dzieci. Kolejna wypłata świadczenia zostanie zrealizowana 18.07.2019r.
Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, oraz od 01.08.2019 r. drogą tradycyjną – papierową.


Spotkanie z psychologiem

2019-06-05

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno uprzejmie informuje, że w dniu 13.06.2019 r. o godz. 16:30 w sali narad budynku Urzędu Gminy Dębno odbędą się zajęcia z psychologiem w ramach prowadzonych przez Ośrodek Pomocy działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców.

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!


Nowy okres zasiłkowy 2019/2021 już niebawem !!!

2019-06-05Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że od dnia 1 lipca 2019 r. można składać elektronicznie - wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i funduszu alimentacyjnego, a także o świadczenie Dobry start tzw. 300+.

czytaj całość publikacji "Nowy okres zasiłkowy 2019/2021 już niebawem !!!"


Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2018

2019-06-04

Dnia 29 maja 2019r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej zorganizował warsztaty kulinarne dla osób korzystających ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.

czytaj całość publikacji "Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2018"

Dołączona galeria:

Warsztaty kulinarne  w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2018Warsztaty kulinarne  w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2018Warsztaty kulinarne  w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2018Warsztaty kulinarne  w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2018Warsztaty kulinarne  w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2018

pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


  Pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych

  2019-05-09

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy udzielanej w ramach projektu realizowanego w Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niepełnosprawnych „Bezpieczna Przystań” w Tarnowie. Głównym celem projektu jest wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych między innymi poprzez zapewnienie całodobowej opieki zastępczej nad osobami niesamodzielnymi przez okres 14 dni (z możliwością wydłużenia pobytu w wyjątkowych przypadkach do 21 dni).

  W ramach projektu istnieje także możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.

  Więcej informacji można uzyskać pod nr tel 14 688 00 42 lub 14 688 00 40 a także pod adresem mailowym subregionalnecentrum@umt.tarnow.pl lub na stronie internetowej www.bezpiecznaprzystan.com.pl


  Rusza Projekt

  2019-05-07

  Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu "Małopolska Niania 2.9" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

  czytaj całość publikacji "Rusza Projekt "

  Dołączone pliki:


  Życzenia Wielkanocne

  2019-04-18


  Zapytanie ofertowe

  2019-04-02

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekunka Środowiskowa w formie umowy cywilno-prawnej.

  Dołączone pliki:


  Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

  2019-03-26

  Poniżej informacja nt. oferowanych form wsparcia oraz adresy placówek, do których mogą zgłaszać się osoby Pokrzywdzone

  Dołączone pliki:


  Kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

  2019-03-01

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż 11.03.2019 r. o godz. 16:00 rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

  Dołączona galeria:

  plakat

  Dołączone pliki:


  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 18.02.2019r – 24.02.2019r

  2019-02-18  W związku z akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 19.02.2019r do 22.02.2019r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, policjanta, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  czytaj całość publikacji "„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 18.02.2019r – 24.02.2019r"


  Nabór do klubu Senior+

  2019-01-21  GMINA DĘBNO I OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DĘBNO OGŁASZAJĄ NABÓR UCZESTNIKÓW DO KLUBU "SENIOR+"

  Jeżeli jesteś:

  - mieszkańcem gminy Dębno,

  - osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,

  - chcesz pomóc sobie i innym?

  czytaj całość publikacji "Nabór do klubu Senior+"

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno. Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji