Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

Nowa ustawa "za życiem"

2016-12-05

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 2017-01-01 będzie obowiązywała nowa ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, która umożliwia uzyskanie pomocy finansowej w wysokości 4000,00 zł oraz pomoc asystenta rodziny dla rodzin, które znajdą się w sytuacji, gdy u ich dzieci zostało stwierdzone ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu dziecka, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Dla rodziny bez problemów opiekuńczo - wychowawczych, która w powyżej opisanej sytuacji będzie chciała skorzystać z pomocy asystenta rodziny w ramach w/w ustawy nie ma konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
Tut. Ośrodek informuje także, że aby skorzystać z każdej formy pomocy wynikającej z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin za „ za życiem” należy przedłożyć zaświadczenie od lekarza opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Ustawa dopuszcza możliwość skorzystania z w/w form pomocy także kobietą, które urodziły chore dziecko także w 2016 r.
Informacje dotyczące ustawy można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr telefonu 14 631-85-91, 14 631-85-92.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno. Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji