Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Zostań rodziną wspierającą

2019-09-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.)
zaprasza rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania prawidłowego naśladowania i funkcjonowania w społeczeństwie. Współpraca między rodzinami daje niepowtarzalną możliwość dzielenia się doświadczeniem i ukazywania praktycznych i prawidłowych metod rozwiązywania problemów.
Rodziną wspierającą możne zostać rodzina lub osoba, która:
• nie ma problemów z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, hazard itd.),
• ma stałe źródło utrzymania,
• nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi,
• nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (ani nie miała ograniczonej władzy rodzicielskiej),
• nikt z członków rodziny nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym,
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
• członkowie rodziny nie mają zaburzeń lub choroby psychicznej.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
• złożyć pisemny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno z umotywowaną chęcią pozostania rodziną wspierającą,
• udzielić zgody na przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
• odbyć bezpłatne szkolenie na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno,
• podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej ma charakter wolontariatu


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno. Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji