Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Informacja

2018-05-09

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019 już niebawem !!!

Dołączone pliki:


Małopolskie Gwarancje

2018-04-30


Ważne informacje dla osób pracujących za granicą w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych

2018-03-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno w związku z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że następują zmiany w ramach zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie uzyskiwania informacji i możliwość kontaktu telefonicznego oraz osobistego od dnia 03 kwietnia 2018 r.

Dołączone pliki:


Wesołych Świąt!

2018-03-30


Promocja rodzicielstwa zastępczego

2018-03-26


O co chodzi z tą „ koordynacją ” ?

2018-03-02

Zapoznaj się z ulotką dla wnioskodawców.

Dołączone pliki:


Pomoc w zimie

2018-02-26


Przeczytaj i nie bądź obojętny!

Dołączone pliki:


„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 19.02.2018r- 25.02.2018r.

2018-02-15

W związku z akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 19.02.2018r do 23.02.2018r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa pracownika socjalnego, policjanta, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dołączone pliki:


Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

2018-02-08


"Warsztaty Zdrowia dla Kobiet"

2018-01-25

Projekt "Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dołączone pliki:


Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

2018-01-08

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) Zmiany polegają na możliwości wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, wyświetlanej przy pomocy dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety).
www.rodzina.gov.pl


Świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

2018-01-08

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Dołączone pliki:


Wesołych Świąt!

2017-12-21Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcemy życzyć Państwu, aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy dzień Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei.

Życzy Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno wraz z pracownikami.


Spotkanie Wigilijne

2017-12-18

W środę 13 grudnia w Karczmie „Pod Jesionami” odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych. Organizatorami Wigilii byli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno oraz Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Dębnie. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, Zastępca Wójta Irena Kowal, Sekretarz Gminy Justyna Wójtowicz-Woda oraz ksiądz Bogusław Załucki.

czytaj całośćczytaj całość...


Dzień Pracownika Socjalnego

2017-12-06

W dniu 22 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie głównie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W obchodach wzięli udział pracownicy socjalni z tutejszego Ośrodka. Główne uroczystości zorganizowane zostały w Restauracji August w Brzesku. Podczas spotkania Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Kwaśniak wręczył w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy nagrody Polonia Minor w uznaniu wkładu w rozwój idei pracy socjalnej w regionie oraz zaangażownia w liczne istotne działania społeczne. Nagrodę otrzymała Pani Dorota Nosal – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Starosta Brzeski Andrzej Potępa również uhonorował osoby, które najbardziej wyróżniają się swoim zaangażowaniem i pracą w zakresie pomocy społecznej. List gratulacyjny również otrzymała Pani Anna Matras – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Dolaczona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  16 dni bez przemocy

  2017-12-01

  „ Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich !”.

  „ 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy Ze Względu na Płeć , 25 listopada -10 grudnia 2017r”.


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w dniu 8 grudnia 2017r w godzinach od 10.00-14.00 w sali narad Urzędu Gminy Dębno będą przeprowadzone dyżury: psychologa, prawnika i pracownika socjalnego z zakresu przemocy wobec kobiet.

  W tym dniu zostanie także przeprowadzone spotkanie informacyjno- edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !


  Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

  2017-11-21  „To co robimy dla innych, jest tym

  co naprawdę warto robić”

  Lewis Carroll  Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim
  Pracownikom Socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

  Chciałabym wyrazić Państwu wdzięczność i przekazać słowa uznania za ciężką,
  lecz jakże niezbędną dla naszej gminy pracę.

  Dziękuję jednocześnie za współpracę, zaangażowanie, za wszelką pomoc
  i uśmiech, który nieraz jest tym największym dobrem i znakiem nadziei,
  że wszystko można jeszcze w życiu zmienić.

  Życzę Państwu, by każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz
  był inspiracją do coraz to lepszych rozwiązań.  Z wyrazami szacunku

  Renata Zagroba

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno


  Warsztaty kulinarne i ekonomiczne w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2017

  2017-11-03

  Dnia 30 października 2017r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej zorganizował warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób korzystających ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

  czytaj całośćczytaj całość...


  Spotkania edukacyjne nt. reakcji na przemoc w rodzinie

  2017-11-02

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają na spotkania edukacyjne, których tematyką będą podstawy prawne i zagadnienia psychologiczne dotyczące reakcji na przemoc w rodzinie.
  Spotkania te odbędą się w dniach 9 listopada 2017r w godz. 14.30 -18.00 oraz dnia 8 grudnia 2017r w godz. 14.30 do 18.00 i będą prowadzone przez specjalistów tj. psychologa oraz prawnika w Urzędzie Gminy Dębno – w sali narad / parter budynku /.

  Nadmienia się, iż istnieje możliwość indywidualnej konsultacji ze specjalistami po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym.  Telefon do kontaktu: 14 6318592 , 14 66 58 749.


  Poszukiwani kandydaci na rodziny zastępcze

  2017-10-13


  Małopolska Niania

  2017-10-06

  Dnia 29 sierpnia 2017 r. na VIII sesji Rady Gminy Dębno została przyjęta uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu „Małopolska Niania” na terenie Gminy Dębno polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wnioski o ustalenie prawa do w/w świadczenia można składać od 02 października 2017 r. do 13 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno.

  Dołączone pliki:


  Terminy wypłaty świadczeń w okresie zasiłkowym 2017/2018

  2017-10-06

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od października 2017 zmienia się data wypłaty świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego. Zasiłki będą wypłacane 20 każdego miesiąca. W przypadku gdy w/w dzień będzie dniem wolnym, od pracy, świadczenie zostanie przekazane w pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu.


  Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej

  2017-08-24

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej.

  Dołączone pliki:


  Pomoc Żywnościowa

  2017-07-31

  Na terenie naszej gminy nadal realizowany jest program „Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020”. Jego celem jest zapewnienie pomocy
  najbardziej potrzebującym mieszkańcom, w postaci przekazywanych im paczek żywnościowych. Osoby chętne do uzyskania wsparcia powinny zgłaszać się od 1 sierpnia 2017r pok. nr 202, 203, 204 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy Dębno.

  czytaj całośćczytaj całość...


  GOPS Dębno radzi jak ominąć kolejki

  2017-07-26

  To nie musi tak wyglądać!

  czytaj całośćczytaj całość...


  BARDZO WAŻNE ZMIANY W 500+

  2017-07-26

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia najważniejsze zmiany w programie Rodzina 500+

  czytaj całośćczytaj całość...


  Terminy wypłaty świadczeń w okresie zasiłkowym 2017/2018

  2017-07-24

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 01.08.2017 r. będzie można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+. Wszelkie informacje dotyczące potrzebnych dokumentów można uzyskać w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej GOPS Dębno.

  czytaj całośćczytaj całość...


  O wsparciu dla rodzin w Sejmie

  2017-06-22

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że obecnie procedowany jest w sejmie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. W znowelizowanych ustawach zawarta została możliwość złożenia wniosku na okres zasiłkowy 2017/2018 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+:
  - od sierpnia 2017 r. w formie papierowej i elektronicznej.

  czytaj całośćczytaj całość...


  Warsztaty dla mężczyzn

  2017-05-18

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno zaprasza na warsztaty dla mężczyzn o myślach nurtujących ich umysły, które odbędą się 27 maja od godziny 18:00 w Mościckim Ośrodku Szkoleniowo Terapeutycznym ul. Zbylitowska 5 w Tarnowie.

  czytaj całośćczytaj całość...


  "Policjant, który mi pomógł"

  2017-04-21

  Od 2008 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” organizuje konkurs „Policjant, który mi pomógł\". Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, ponadto zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze. Konkurs pn.” Policjant, który mi pomógł” od pierwszej edycji objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

  czytaj całośćczytaj całość...


  Wesołego Alleluja!

  2017-04-12


  Informator „Za życiem”

  2017-04-03

  Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

  Informator "Za życiem"


  Wypłata świadczeń

  2017-03-24

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz zasiłku dla opiekuna nastąpi 12 kwietnia 2017 r.


  Pomoc Żywnościowa

  2017-03-17


  Na terenie naszej gminy nadal realizowany jest program „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Jego celem jest zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom, w postaci przekazywanych im paczek żywnościowych. Osoby chętne do uzyskania wsparcia powinny zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy Dębno.

  czytaj całośćczytaj całość...


  Kampania „Wybieram pomoc”

  2017-03-17

  Kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc, jest realizowana od 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz w internecie.

  czytaj całośćczytaj całość...


  Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  2017-02-23

  W związku z akcją „ Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 22.02.2017r do 24.02.2017r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa i pracownika socjalnego .

  czytaj całośćczytaj całość...


  Bezpieczny i Aktywny Senior

  2017-02-15

  Bezpieczny i aktywny senior


  Pomoc Żywnościowa

  2017-02-03

  PO PŻ - film informacyjny


  Zmiany w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

  2017-01-26

  Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

  Dołączone pliki:


  Nieodpłatne dożywianie dzieci

  2017-01-10


  Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w okresie od stycznia 2017r. do czerwca 2017r.

  czytaj całośćczytaj całość...


  Wesołych Świąt!

  2016-12-21  Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość, niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia dostarczy niezwykłych wrażeń oraz niezapomnianych i cudownych chwil, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

  Życzy Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno wraz z pracownikami.


  Zmiana godzin pracy w pt 23.12.2016

  2016-12-19

  Informujemy, że w piątek 23 grudnia Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno będzie czynny w godzinach od 7.30 do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.


  Wypłata świadczeń

  2016-12-14

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych nastąpi 20 grudnia 2016.


  Poszukiwana pralka i lodówka

  2016-12-14

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno poszukuje dla rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej pralki oraz lodówki.
  Bardzo prosimy o kontakt z Ośrodkiem osoby, które mogłyby wspomóc tą ważną sprawę.
  Tel. 14 631 85 92 ; Tel. 14 631 85 90 .


  Wyższe świadczenia od stycznia 2017 r.

  2016-12-05

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 listopada 2016 r. ( Monitor Polski 2016 poz. 1103) od 01 stycznia 2017 r. ulega zmianie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, które pobierają rodzice z tytułu opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi. Wysokość świadczenia po zmianach to 1406,00 zł.


  Nowa ustawa "za życiem"

  2016-12-05

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 2017-01-01 będzie obowiązywała nowa ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”, która umożliwia uzyskanie pomocy finansowej w wysokości 4000,00 zł oraz pomoc asystenta rodziny dla rodzin, które znajdą się w sytuacji, gdy u ich dzieci zostało stwierdzone ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu dziecka, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

  czytaj całośćczytaj całość...


  Dyżury specjalistów

  2016-12-05

  Zapraszamy na dyżury specjalistów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno prowadzonym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

  Harmonogram bezpłatnych dyżurów w miesiącu:

  Grudzień 2016 r.:

  Psycholog:
  07.12.2016 i 21.12.2016 (środa) od 16:15 -18:15

  Prawnik:
  05.12.2016 r. (poniedziałek) od 14:00 – 17:00
  12.12.2016 r. (poniedziałek) od 14:00 – 17:00
  19.12.2016 r. (poniedziałek) od 14:00 - 17:00

  Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy specjalistów prosimy o zgłaszanie się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr telefonu 14 631 85 91 , 14 631 85 92, 14 66 58 749 .


  Kampania 16 Dni Akcji Przemocy ze względu na płeć

  2016-12-05

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendą Powiatową Policji w Brzesku w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przemocy ze względu na płeć w dniu 8 grudnia 2016r o godz.10.00 w sali narad Urzędu Gminy Dębno przeprowadzi spotkanie edukacyjno-informacyjne z zakresu przemocy dla kobiet z terenu Gminy Dębno.

  Serdecznie zapraszamy.


  PPOPŻ 2016r. - Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców Gminy Dębno

  2016-11-21

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że osoby które otrzymały skierowania uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych będą mogły odebrać paczki dnia 28.11.2016r. tj. poniedziałek od godziny 12.00-15.00. Dystrybucja paczek żywnościowych odbędzie się obok budynku Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Dębno.


  Życzenia

  2016-11-21  „Starajmy się tak postępować i tak żyć,

  by nikomu w naszej Ojczyźnie

  nie brakło dachu nad głową i chleba na stole,

  by nikt nie czuł się samotny,

  pozostawiony bez opieki”

  Jan Paweł II  Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam Wam - wszystkim pracownikom socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno serdeczne podziękowania
  i wyrazy uznania za wysiłek, odpowiedzialność i trud codziennej pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.

  Pomoc, jaką niesiecie drugiemu człowiekowi, jest ciężką pracą, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy, uzależnienia
  i bezradności. Najserdeczniejsze życzenia wrażliwości na potrzeby innych, wytrwałości w pokonywaniu trudności, satysfakcji w pomocy drugiemu człowiekowi ,ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

  Dziękuję za Waszą pracę i przekazuję Wam wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancji.

  Z wyrazami szacunku

  Renata Zagroba

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno


  Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej

  2016-11-18

  Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej.

  Dołączone pliki:


  Dyżury specjalistów

  2016-11-16

  Zapraszamy na dyżury specjalistów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno prowadzonym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

  czytaj całośćczytaj całość...


  Podziel się z potrzebującymi

  2016-11-10

  Być może masz w domu rzeczy, z którymi nie wiesz co zrobić. Być może właśnie wymieniasz sprzęt AGD lub meble.
  Jeśli masz coś, czego już nie potrzebujesz, to podziel się tym z innymi, dając w ten sposób drugie życie swoim rzeczom i jednocześnie pomagając potrzebującym.


  Dyżury specjalistów

  2016-09-08

  Zapraszamy na dyżury specjalistów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno prowadzonym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

  Harmonogram bezpłatnych dyżurów w miesiącu:

  Wrzesień 2016 r.:

  Psycholog:
  07.09.2016 i 21.09.2016 (środa) od 16:15 -18:15

  Prawnik:
  13.09.2016 r. (wtorek) od 13:00 – 16:00
  20.09.2016 r. (wtorek) od 13:00 – 16:00

  Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy specjalistów prosimy o zgłaszanie się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr telefonu 14 631 85 91 , 14 631 85 92, 14 66 58 749 .


  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  2016-09-07

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informujemy, że od sierpnia 2016 r. rozpoczął współpracę z Caritasem Archidiecezji Krakowskiej, który realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  czytaj całośćczytaj całość...


  Uwaga Rodzice! Rozpoczynamy kolejny rok realizacji programu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

  2016-09-01  Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole, przedszkolu mogą zgłaszać się z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
  W wyniku realizacji wytycznych Rady Ministrów oraz wieloletniego programu wspierania finansowego gmin, Rada Gminy Dębno uchwaliła program osłonowy w zakresie dożywiania pod nazwą ,,Pomoc Gminy Dębno  w  zakresie dożywiania”. Pomoc  może być przyznana nieodpłatnie rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, czyli nie przekracza kwoty 771 zł na osobę w rodzinie.
  Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy dla swoich dzieci proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS - osobiście, e-mailowo(gops@gminadebno.pl) bądź telefonicznie (14 631-85-92,14 631-85-92).
  Każdy wniosek o pomoc będzie rozpatrywany indywidualnie, w drodze postępowania administracyjnego, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodziny ubiegającej się o tę formę wsparcia.


  Nagroda dla rządu polskiego za program „Rodzina 500 plus”

  2016-09-01

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 12 sierpnia odebrała w imieniu rządu polskiego Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej, w szczególności za realizację programu „Rodzina 500 plus”.

  czytaj całośćczytaj całość...

  Dolaczona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy

   2016-08-23

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno jako organ upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych informuje:

   1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 września 2016 roku.
   2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

   Termin realizacji świadczeń:
   1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
   2. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.


   Dene teleadresowe z terenu Powiatu Brzeskiego

   2016-08-17

   Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o danych teleadresowych instytucji z terenu Powiatu Brzeskiego a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie do wykorzystania wg. właściwości.

   Dołączone pliki:


   Dyżury specjalistów

   2016-08-02

   Zapraszamy na dyżury specjalistów w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej Dębno prowadzonym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.   Harmonogram bezpłatnych dyżurów w miesiącu

   Sierpniu 2016 r.:

   Psycholog:

   03.08.2016 r. ( środa) od 16.15 -18.15
   17.08.2016 r. (środa) od 16.15 – 18.15 ,

   Prawnik:

   01.08.2016 r. (poniedziałek) od 14.00 – 17. 00
   08.08.2016 r. (poniedziałek) od 14.00 – 17 .00
   22.08.2016r. (poniedziałek) od 14.00 - 17.00
   29.08.2016r. ( poniedziałek ) od 14.00 - 17.00

   Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy specjalistów prosimy o zgłaszanie się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr telefonu 14 631 85 91 , 14 631 85 92, 14 66 58 749 .


   Środki z programu 500+ są bardzo pomocne!

   2016-07-13   Założenie było takie, że program „Rodzina 500 plus” ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin – może po raz pierwszy – przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek. Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu.

   Dzięki500plus: Wakacje
   Dzięki500plus: Codzienne sprawy
   Dzięki500plus: Marzenia


   Świadczenie wychowawcze 500+ w Gminie Dębno

   2016-06-28

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w Gminie Dębno zostało złożonych 973 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+. W ramach złożonych wniosków wydano 715 decyzji. Do chwili obecnej wypłacono w ramach programu 500+ świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 1 593 252,00 zł.
   p.o. Dyrektora GOPS Dębno Renata Zagroba przypomina, że aby otrzymać wyrównanie świadczenia wychowawczego od 01 kwietnia 2016 r. należy złożyć wniosek w tut. Ośrodku osobiście, za pomocą bankowości elektronicznej lub platformy e-puap do dnia 01 lipca 2016 r.

   logo


   Terminy wypłat 500+

   2016-05-25

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że świadczenie wychowawcze będą wypłacane 25 dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy w/w dzień jest dniem wolnym od pracy, zasiłek zostanie przekazany w pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu.


   Pierwsze wypłaty świadczeń wychowawczych Rodzina 500+

   2016-05-10

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że dnia 10 maja 2016 r. rozpocznie wypłatę świadczeń wychowawczych 500 PLUS. O wydaniu decyzji strony zostaną poinformowane telefonicznie.


   500+

   2016-04-28


   Częściowe zwolnienie z opłaty za śmieci

   2016-04-06

   Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb postępowania w zakresie ewidencji wniosków o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty, kontroli terminowej realizacji zobowiązań.

   czytaj całośćczytaj całość...

   Dołączone pliki:


   Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

   2016-03-24


   Dyżury 500+

   2016-03-19

   Wójt Gminy Dębno informuje, że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno będą przyjmować wnioski w ramach „Programu Rodzina 500+” w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy Urzędu Gminy Dębno oraz dodatkowo będą pełnić dyżury w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Dębno.

   czytaj całośćczytaj całość...


   Druki 500+

   2016-03-10

   logo


   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że druki świadczenia wychowawczego RODZINA 500 PLUS będą wydawane od 14.03.2016 r. w pokoju 204.

   czytaj całośćczytaj całość...


   "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" w Gminie Dębno

   2016-02-17

   W związku z akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości
   p.o Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 22 do 25 lutego 2016 r. będą organizowane wspólne dyżury policji i pracowników pomocy społecznej.
   Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

   czytaj całośćczytaj całość...


   500 plus - uwaga na próby wyłudzenia

   2016-01-12

   W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że inicjatywy te nie są w żaden sposób związane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

   czytaj całośćczytaj całość...


   Jabłka dla mieszkańców Gminy Dębno

   2016-01-07

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniu 20 stycznia 2016 r. (środa) będą wydawane bezpłatnie jabłka pochodzące od polskich producentów rolnych dla osób/rodzin potrzebujących wsparcia.

   Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się w podanym terminie.
   Dystrybucja odbywać się będzie:
   - godz. 12.30 obok budynku Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Dębno
   - godz. 14.00 Dom Kultury w Biadolinach Szlacheckich.
   - godz.14.00 parking obok Publicznego Przedszkola w Łoniowej
   - godz. 15.00 sklep GS Perła
   - godz. 16 parking obok Kościoła w Jaworsku


   Zmiany w świadczeniach rodzinnych

   2016-01-04

   Świadczenie rodzicielskie już od 01.01.2016 r.

   Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

   czytaj całośćczytaj całość...


   Złotówka za złotówkę już od 01.01.2016 r.

   2016-01-04

   Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

   czytaj całośćczytaj całość...


   Zapytanie Cenowe - usługi pocztowe

   2015-12-17

   Zapytanie Cenowe - usługi pocztowe

   Dołączone pliki:


   Apel do mieszkańców Gminy Dębno

   2015-12-03

   Wraz z nadejściem pory zimowej rozpoczyna się dla wielu osób i rodzin najtrudniejszy okres. Wzrastają potrzeby osób bezdomnych, rodzin wielodzietnych, bezrobotnych oraz osób samotnych i chorych tych, którzy samodzielnie nie są w stanie przezwyciężyć życiowych trudności. GOPS Dębno zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Dębno o zwrócenie szczególnej uwagi i w razie potrzeby o powiadomieniu o w/w osobach , które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Zapewnienie stałego kontaktu ze służbami socjalnymi zapewnia tym osobom odpowiednią pomoc. Zaoferowanie w odpowiednim momencie stosownej pomocy może uchronić najsłabszych od sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu. Podjęcie wspólnych działań w zakresie zapobiegania i udzielania pomocy osobom potrzebującym w okresie zimowym pozwoli na zminimalizowanie ludzkich nieszczęść i tragedii.
   Pomoc można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
    Gminny Ośrodek Pomocy społecznej Dębno – tel. 14 631 85 92,14 66 58 749,
    Komenda Powiatowa Policji – 14 66 26 222,
    Centrum Medyczne HOLI –MED Dębno – 14 66 50 145,
    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILA
   w Porąbce Uszewskiej – tel. 14 66 57 305,
    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILA
   w Łysej Górze tel. 14 66 57 305,
    SP ZOZ Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej – tel.14 66 58564,
    CENTER-MED Ośrodek Zdrowia w Biadolinach Radłowskich – tel.14 679 15 14,
    SP ZOZ w Brzesku Szpital Powiatowy tel. 14 66 21 000 ,
    Telefony alarmowe 997 z telefonu stacjonarnego, 112 z telefonu komórkowego.


   Ponadto w sytuacji wystąpienia trudnych warunków zimowych osoby bezdomne mogą w niżej wymienionych placówkach uzyskać :

    POSIŁEK:
   • Jadłodajnia – Brzesko ul. Mickiewicza 21 poniedziałek –sobota 11.00-12.30
   • Kuchnia Caritas Jadłodajnia Tarnów, Prostopadła 9 A Tel. 14 62 23 978
   Forma pomocy: gorący posiłek, suchy prowiant uwagi: poniedziałek – sobota 12.00-14.00 niedziela suchy prowiant,
   • Punkt Pomocy Ubogim przy Parafii Katedralnej Jadłodajnia Tarnów, Kapitulna 3 Tel. 14 62 14 501 Forma pomocy: suchy prowiant, pomoc rzeczowa uwagi: wtorek. i czwartek 16.00-17.00 (raz w miesiącu wydawane kartki na pieczywo),
   • Punkt Pomocy Ubogim przy Parafii Najświętszego Serca PJ Jadłodajnia Tarnów, Lwowska 102 Tel. 14 62 12 112, Forma pomocy: suchy prowiant uwagi: środa i czwartek 16.00-18.00
   • Punkt Pomocy Ubogim przy Parafii Księży Filipinów Jadłodajnia Tarnów, Piłsudskiego 9 Tel. 14 62 626 21 Forma pomocy: suchy prowiant uwagi: wtorek -piątek 10.00-12.00.

    Schronienie:
   • Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn z usługi skorzystać mogą: mężczyźni Brzesko, Cegielniana 1/4 Tel.14 68 63 998 codziennie od 19.00 -7.00,
   • Dom dla Bezdomnych Mężczyzn z usługi skorzystać mogą: mężczyźni Tarnów, Prostopadła 9 A Tel. 146223978,
   • Dom Samotnej Matki z usługi skorzystać mogą: bezdomne kobiety w ciąży Tarnów, Mościckiego 65 Tel.: 146211301 całodobowo,
   • Noclegownia dla Bezdomnych z usługi skorzystać mogą: wszyscy
   Tarnów, Bandrowskiego 26 Tel.: 694 085 229 602 650 904 codziennie od 19.00 -7.00,
   • Dom Samotnej Matki z usługi skorzystać mogą: kobiety z dziećmi, bezdomni Tuchów, Daleka 3Tel.: 605 407 503, 14 66 540 750,


   Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

   2015-12-03

   Celem akcji jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci. Polacy wciąż nie widzą nic złego w „klapsie”. Aprobatę takiego wychowywania deklaruje 61% polskiego społeczeństwa, a prawie 33% dorosłych uważa, że bicie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Badania pokazują także, że zaledwie jedna trzecia Polaków wie o istnieniu w Polsce zakazu kar cielesnych w wychowaniu (badanie TNS OBOP z 2014 roku na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka).

   Dołączone pliki:


   Wigilia 24 grudzień 2015

   2015-11-19

   P.o Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że dzień 24.12.2015 r.(Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015r.
   W tym dniu GOPS Dębno będzie nieczynny.


   Wolontariat

   2015-11-06

   Masz trochę wolnego czasu i chcesz pomagać innym?
   Znamy takie osoby, którym mógłbyś/mogłabyś pomóc.
   Gminny Ośrodek pomocy Społecznej Dębno zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać osobom bądź rodzinom potrzebującym pomocy.
   W szczególności osobom:
   • starszym,
   • niepełnosprawnym,
   • dzieciom potrzebującym pomocy w nauce,
   Dlaczego warto być wolontariuszem?
   • Możesz zrobić dla innych coś bardzo potrzebnego i ważnego,
   • Możesz zdobyć ciekawe doświadczenia,
   • Możesz dzielić się z innymi swoim doświadczeniem oraz swoimi umiejętnościami.
   Czym jest wolontariat?
   Wolontariat, to bezinteresowne poświęcenie, aktywność, w której ludzie pomagając innym zdobywają nowe doświadczenie, rozwijają się, łagodzą poczucie samotności i poznają nowych ludzi. Jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska.
   Kto może zostać wolontariuszem?
   Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie (uczące się, pracujące, lub pozostające bez zatrudnienia). Wolontariusze wykonują swoją pracę dobrowolnie i bezpłatnie
   Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o kontakt z p.o Dyrektora GOPS Panią Renatą Zagroba.


   Krus a świadczenia

   2015-10-15

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy/ zasiłek dla opiekuna, które otrzymują w/w świadczenie na podstawie złożonego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego mogą ponownie zostać ubezpieczenie w KRUS. Informacje na temat warunków ubezpieczenia można uzyskać w w placówce terenowej KRUS w Brzesku ( tel. 14 663-21-46) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno pod nr telefonu 14 631-85-91.


   Terminy wypłat

   2015-09-17

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od listopada 2015 r. świadczenia rodzinne będą wypłacane 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy w/w dzień jest dniem wolnym od pracy, zasiłek zostanie przekazany w pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu.


   Zapytanie ofertowe/cenowe

   2015-07-22

   Zapytanie cenowe dotyczące "Kompleksowa obsługa informatyczna Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno"

   Dołączone pliki:


   Zostań rodziną wspierającą

   2015-07-08

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

   w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.)

   zaprasza rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

   Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania prawidłowego naśladowania i funkcjonowania w społeczeństwie. Współpraca między rodzinami daje niepowtarzalną możliwość dzielenia się doświadczeniem i ukazywania praktycznych i prawidłowych metod rozwiązywania problemów.

   czytaj całośćczytaj całość...


   Tydzień pomocy ofiarom przestępstw.

   2015-02-17

   Tydzień pomocy ofiarom przestępstw.

   Dołączone pliki:


   Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

   2014-12-18

   Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

   Dołączone pliki:


   Karta Dużej Rodziny

   2014-06-13

   Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

   W Dzienniku Ustaw z 2014 roku, pod poz. 755 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program przewiduje wprowadzenie z dniem 16 czerwca 2014 r. Karty Dużej Rodziny(KRD),
   gdzie został zawarty system zniżek dla rodzin, zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

   czytaj całośćczytaj całość...


   Zaproszenie ofertowe

   2014-05-14

   www.efs.gov.pl

   Zapytanie cenowe na przeprowadzenie kursów do projektu "Wiedza = Szansa. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Dębno."

   Dołączone pliki:


   Zapytanie cenowe dotyczące asystenta rodziny.

   2014-02-05

   www.efs.gov.pl

   Zapytanie cenowe dotyczące asystenta rodziny.

   Dołączone pliki:


   Zapytanie cenowe dotyczące wsparcia psychologicznego.

   2014-02-05

   www.efs.gov.pl

   Zapytanie cenowe dotyczące wsparcia psychologicznego.

   Dołączone pliki:


   Zapytanie cenowe dotyczące doradztwa zawodowego.

   2014-02-05

   www.efs.gov.pl

   Zapytanie cenowe dotyczące doradztwa zawodowego.

   Dołączone pliki:


   Projekt

   2014-01-13

   www.efs.gov.pl

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji ciekawego projektu szkoleniowego. Nosi on tytuł „Wiedza=szansa. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Dębno”.

   czytaj całośćczytaj całość...

   Dolaczona galeria:

   nazwawyswietlana

    Zapytanie o cenę

    2014-01-02

    www.efs.gov.pl

    Zapytanie o cenę odnośnie opracowania oraz wydrukowania plakatów promocyjnych oraz ulotek.

    Dołączone pliki:


    Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

    2013-11-04

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie informuje, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.    wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno. Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji