Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Data publikacji: 2022-09-21

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 21 września 2022 r. można ubiegać się o ustalenie prawa do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Świadczenie może otrzymać gospodarstwo domowe, którego głównym źródłem ciepła jest :

- kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego – kwota dodatku 3000,00 zł

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym- kwota dodatku 1000,00 zł

- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – kwota dodatku 500,00 zł

- kocioł olejowy – kwota dodatku 2000,00 zł

Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

W przypadku pytań zapraszamy do GOPS Dębno – Budynek Urzędu Gminy II Pietro pok. 220 bądź można kontaktować się pod nr 14 66 58 749 wew. 12, 14 lub 16.

ee

Dodatek węglowy 3 tys. zł dla gospodarstw domowych

Data publikacji: 2022-08-17

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia – dodatek węglowy.

O dodatek węglowy może ubiegać się osoba tworząca gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Czytaj całość publikacji "Dodatek węglowy 3 tys. zł dla gospodarstw domowych"

dd

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie stan na 1 lutego 2022 r. - Małopolska

Data publikacji: 2022-08-10

Załączniki:

 1. Baza instytucji przemoc 2022 rok (plik xls 486KB)

Ogólnopolska karta seniora

Data publikacji: 2022-08-04

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renatą Marecik zapraszają osoby chętne do wypełnienia formularza o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora. Kartę mogą uzyskać osoby, które ukończyły 60 lat. Więcej informacji można uzyskać w GOPS Dębno lub pod nr Tel 14 66 58 749. Wręczenie kart nastąpi w czasie Gminnego Dnia Seniora w październiku  2022 r.

d

Załączniki:

 1. formularz OKS (plik pdf 1264KB)

Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej

Data publikacji: 2022-07-25

W dniu 14 lipca 2022 r. pracownik socjalny Jolanta Gaweł obchodziła jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Pani Jolanta przez lata swojej pracy dała się poznać jako osoba życzliwa, pomocna i dzieląca się wiedzą oraz doświadczeniem.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Pani Renata Marecik oraz pracownicy Ośrodka złożyli jubilatce życzenia oraz wręczyli kwiaty i upominek.

s6

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Data publikacji: 2022-07-14

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-07-06

Nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która wprowadza niżej wymienione zmiany.

 

USTAWA z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2022 r. pod poz. 1383.

 

1) w art. 13 po ust. 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:

 • „1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
 • 1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.”

 

2) Art. 8.

 • 1. W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

 

 • 2. Wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

 

 • 3. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania.

 

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-07-05

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW, z dnia 24 czerwca 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUFCZYNIE

Data publikacji: 2022-05-31

Dnia 31 maja 2022 Seniorzy gościli w klubie uczniów klasy pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej w Sufczynie. Tematem spotkania były książki, które czytały Seniorki w dzieciństwie. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Uczestnicy Klubu Seniora przygotowali słodki poczęstunek dla dzieci. Mamy nadzieję, na kolejne spotkania międzypokoleniowe z Uczniami.

123456

SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z KLUBEM SENIORA Z TARNOWA

Data publikacji: 2022-05-30

W sobotę 21 maja 2022 roku w Klubie Seniora w Dębnie gościliśmy Uczestników Twórczego Klubu Seniora w Tarnowie działającego przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego. W miłej atmosferze Seniorzy mieli możliwość wymiany doświadczeń, każdy Uczestnik powiedział o sobie kilka słów. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas przy kawie i ciasteczkach, mamy nadzieje że niebawem będziemy mogli udać się do Tarnowa z rewizytą.

12345

WIOSENNE SPOTKANIE PRZY KAWIE

Data publikacji: 2022-05-30

W dniu 24 kwietnia 2022 roku Seniorzy z Klubów Seniora Gminy Dębno zostali zaproszeni na Wiosenne Spotkanie przy Kawie do Zamku w Dębnie. W programie odbył się koncert JEDEN KRAJ WIELE KULTUR, na którym mogliśmy posłuchać gry na skrzypcach Izabeli Szlachty- Dogiałło i na fortepianie Oleny Lechowicz. Odbył się również wernisaż wystawy JEDNOPIĘKNO WIELE SPOJRZEŃ STWORZONY PRZEZ Twórczy Klub Seniora przy Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Na zakończenie Seniorzy mogli spróbować aromatycznej kawy. Swoje podziękowania kierujemy do Dyrekcji Muzeum Zamek Dębno za możliwość uczestnictwa w tak pięknym spotkaniu.

12345

WYCIECZKA SENIORÓW DO WADOWIC, KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ I LANCKORONY

Data publikacji: 2022-05-30

W dniu 04.05.2022 roku Uczestnicy Klubu Seniora w Dębnie i w Sufczynie brali udział w wycieczce SZLAKIEM JANA PAWŁA II Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona.

         Pierwszym punktem wycieczki były  Wadowice, gdzie Seniorzy zwiedzali Bazylikę NMP, Rynek, Liceum Ogólnokształcące, Klasztor Ojców Karmelitów Bosych. Był czas wolny na kawę i papieskie kremówki. Kolejnym etapem wycieczki była Kalwaria Zebrzydowska gdzie zwiedzaliśmy bazylikę i klasztor wraz z przyległym parkiem, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa  UNESCO. Na koniec Seniorzy mogli zobaczyć „miasto Aniołów”- Lanckoronę. Rynek tego urokliwego miejsca przeniósł Seniorów w czasie, ukazując zespół dawnego budownictwa drewnianego w Polsce.

         Po dniu pełnym wrażeń, w wyśmienitych humorach wszyscy dotarliśmy do swoich domów.

12345678910111213141516171819202122232425

ZAJĘCIA PLASTYCZNE Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUFCZYNIE

Data publikacji: 2022-05-30

W dniu 5 kwietnia 2022 roku gościliśmy w Klubie Seniora w Sufczynie Uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej w Sufczynie. Pani Bernardka Malec z Publicznej Biblioteki w Sufczynie przedstawiła historię wielkanocnych zwyczajów. Następnie Uczniowie wraz z Seniorami wykonali ozdoby wielkanocne z masy solnej. To kolejny raz kiedy w Naszym Klubie organizowane są zajęcia międzypokoleniowe. Dziękujemy Uczniom za mile spędzony czas Naszym Klubie.

1234567891011

WIOSENNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE W KLUBIE SENIORA

Data publikacji: 2022-05-30

Uczestnicy KLUBU Senior + w Dębnie i w Sufczynie podczas zajęć plastycznych w marcu i kwietniu przygotowywali ozdoby wielkanocne. Wykonali piękne wianki na drzwi, pisanki zarówno metodą quillingu,  kartki świąteczne, ozdoby z masy solnej, palmy wielkanocne oraz stroiki tworząc w ten sposób oryginale i niepowtarzalne dekoracje świąteczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z ozdabiania pisanek woskiem pszczelim.

Wielkanocne przygotowania możemy uznać za zakończone.

sd2345678910111213141516171819202122232425

Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi.

Data publikacji: 2022-05-19

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem
ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich
i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące
kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na
kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

dsdw

Zaświadczenie - Czyste powietrze

Data publikacji: 2022-05-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że osoba, która będzie ubiegać się przyznanie dofinansowania z Narodowego  Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE" może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Więcej informacji można uzyskać:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

14 665 87 49 wew. 14
gops@gminadebno.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie


ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków

Obsługa klientów Programu Czyste Powietrze
Infolinia Czyste Powietrze

Czynna w godzinach 08:00 - 15:00
12 422 94 90 wew.2
Ogólnopolska Infolinia : 22 340 40 80
LINK DO PROGRAMU: https://portal.wfos.krakow.pl/strona-glowna-programu

www

Ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego 500+

Data publikacji: 2022-05-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego 500+ realizowana przez tut. Ośrodek nastąpi dnia 2022-05-20.

Przypominamy, że od dnia 2022-01-01 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ należy składać do ZUS-u wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Więcej informacji dostępnych na stronie:

https://www.zus.pl/-/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku

 

df

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-05-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego do dnia 31.10.2022 r.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Dębno w pokoju 220 oraz elektronicznej (przez Profil Zaufany lub za pomocą podpisu elektronicznego)

W okresie do 31.07.2022 r. przy rozpatrywaniu wniosku będą brane pod uwagę dochody za rok 2020 r. natomiast w okresie od 01.08.2022 r. do 31.10.2022 r dochody za rok 2021.

 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębo informuję, że wypłata II raty (dla wniosków złożonych w styczniu 2022 r. ) nastąpi w dniu 27.05.2022 r. pod warunkiem otrzymania środków finansowych od Wojewody.

ddf

Czwarty nabór do projektu

Data publikacji: 2022-05-17

GOPS Dębno informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci

Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu "Małopolska Niania" na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania
 

niania

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym_Małopolska Niania 2.0_nabor 2022 (plik pdf 503KB)
 2. Zalacznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia (plik docx 840KB)
 3. Zalacznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia_ (plik pdf 413KB)
 4. Zalacznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 (plik pdf 236KB)
 5. Zalacznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3_alternatywna wersja na czytnik (plik pdf 217KB)
 6. Zalacznik 3 Przykładowy wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (plik pdf 162KB)
 7. Zalacznik 4 Wzór Umowy o powierzenie Grantu (plik pdf 301KB)
 8. Zalacznik 5 Wzór umowy uaktywniającej (plik docx 818KB)
 9. Zalacznik 5 Wzór umowy uaktywniającej_ (plik pdf 243KB)
 10. Zalacznik 6 Formularz wycofania Wniosku o przyznanie wsparcia, rezygnacji z udziału w Projekcie (plik pdf 114KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...