Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Nagroda dla rządu polskiego za program Rodzina 500 plus

Data publikacji: 2016-09-01

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 12 sierpnia odebrała w imieniu rządu polskiego Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej, w szczególności za realizację programu Rodzina 500 plus. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas VIII Europejskiej Konferencji Dużych Rodzin w Rydze.
Odbierając nagrodę minister Rafalska przedstawiła główne działania prowadzone w Polsce w ramach polityki rodzinnej, podkreślając, że w kontekście jednego z najpoważniejszych wyzwań, jakim jest starzenie się społeczeństwa, objęcie szczególną troską rodziny wychowujące dzieci ma kluczowe znaczenie.

- Rząd polski dokonał zasadniczego zwrotu w polityce społecznej, wprowadzając program Rodzina 500 plus- finansowego wsparcia rodzin w kosztach rodzicielstwa oraz stworzenia warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie - zaznaczyła minister.

Minister Elżbieta Rafalska przybliżyła funkcjonowanie programu Rodzina 500 plus, zwracając uwagę, iż program został opracowany z myślą o tym, aby poprzez zmniejszenie obciążenia finansowego rodzin związanego z wychowywaniem ich dzieci, zachęcić Polaków do podejmowania decyzji o posiadaniu większej rodziny.
Wskazała, iż wielowymiarowe wsparcie rodzin obejmuje także działania takie, jak pomoc finansowa, rozwój usług dla rodzin wychowujących dzieci, rozwój usług opieki nad małymi dziećmi, urlopy związane ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, wsparcie rodzin wielodzietnych, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, działania na rzecz stabilizacji zatrudnienia. Tworzą one rodzinom godne warunki do życia i podejmowania decyzji o rodzicielstwie.
Europejska Konfederacja Dużych Rodzin (ELFAC) formalnie powstała w 2004 r., gromadząc Stowarzyszenia Dużych Rodzin w Europie. Konfederacja reprezentuje ponad 50 milionów obywateli europejskich, którzy pochodzą z prawie 9 milionów dużych rodzin.
Celami Konfederacji jest reprezentowanie interesów społecznych i ekonomicznych rodzin z dziećmi ogólnie, a dużych rodzin w szczególności, jako najwłaściwszego środowiska dla wychowywania dzieci, integracji ich ze społeczeństwem oraz zapewnienia wielostronnego wsparcia i solidarności międzypokoleniowej, jak również promocja, rozwój i jedność ruchu organizacji dużych rodzin.    Nagroda dla rządu polskiego za program Rodzina 500 plus   Nagroda dla rządu polskiego za program Rodzina 500 plus   Nagroda dla rządu polskiego za program Rodzina 500 plus
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"