Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

O wsparciu dla rodzin w Sejmie

Data publikacji: 2017-06-22

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że obecnie procedowany jest w sejmie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. W znowelizowanych ustawach zawarta została możliwość złożenia wniosku na okres zasiłkowy 2017/2018 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+:
- od sierpnia 2017 r. w formie papierowej i elektronicznej.Do wniosku  o zasiłek rodzinny  oraz dodatków do zasiłku rodzinnego oraz do wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ należy dołączyć:

1) nakaz płatniczy za 2016 r.

2) orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

3) przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2016r)

4) odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty oraz zaświadczenie komornika o dochodzie z tytułu otrzymanych alimentów w 2016r.

W przypadku utraty dochodu (osiągniętego w 2016r.)
- dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu tj. (świadectwo pracy/ umowa-zlec. oraz PIT-11)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2016 lub po tym roku, który jest uzyskiwany w dniu składania wniosku
- dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2016r. (czyli umowę o pracę,  umowę-zlec), 
- dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania tego dochodu tj. w przypadku podjęcia pracy w maju 2017 r. zaświadczenie powinno zawierać wysokość dochodu uzyskanego w czerwcu 2017 r.

5) odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod nr tel 14 631 85 91 lub w GOPS Dębno II piętro pok. 220
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"