ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny ❯ Zostań rodziną wspierającą
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny"

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

Ikonka symbolizująca artykuł

Zostań rodziną wspierającą

2015-07-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.)

zaprasza rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania prawidłowego naśladowania i funkcjonowania w społeczeństwie. Współpraca między rodzinami daje niepowtarzalną możliwość dzielenia się doświadczeniem i ukazywania praktycznych i prawidłowych metod rozwiązywania problemów.
Rodziną wspierającą możne zostać rodzina lub osoba, która:
- nie ma problemów z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, hazard itd.),
- ma stałe źródło utrzymania,
- nie ma problemów wychowawczych z własnymi dziećmi,
- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej (ani nie miała ograniczonej władzy rodzicielskiej),
- nikt z członków rodziny nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- członkowie rodziny nie mają zaburzeń lub choroby psychicznej.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
- złożyć pisemny wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno z umotywowaną chęcią pozostania rodziną wspierającą,
- udzielić zgody na przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
- odbyć bezpłatne szkolenie na terenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno,
- podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej ma charakter wolontariatu.
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO