Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Powrót

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji: 2017-02-23

W związku z akcją Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 22.02.2017r do 24.02.2017r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa i pracownika socjalnego .W dniach od 22.02.2017r do 24.02.2017r osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad oraz informacji udzielanych przez prawnika, psychologa i pracownika socjalnego.

22.02.2017r - godz.10.30 - godz.13.30 specjaliści: specjalista pracy socjalnej : Pani Jolanta Gaweł, specjalista pracy socjalnej, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Pani Anna Matras.

23.02.2017r - godz. 15.00- godz.18.00 specjaliści: specjalista pracy socjalnej : Pani Maria Sułek, prawnik: Pan Bartłomiej Gogola, psycholog :Pani Bogumiła Cholewa.

24.02.2017r - godz.9.00 -godz.13.30 specjaliści: specjalista pracy socjalnej , członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie :Małgorzata Witek, specjalista pracy socjalnej, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: Anna Matras, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :Pani Sylwia Płachno.


Miejsce pełnionych dyżurów: Urząd Gminy Dębno II piętro, pokój 223, tel: 14 6318592, 14 6318591, 14 66 58 749, 606859829.