Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Powrót

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 18.02.2019r - 24.02.2019r

Data publikacji: 2019-02-18W związku z akcją Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 19.02.2019r do 22.02.2019r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, policjanta, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dniach od 19.02.2019r do 22.02.2019r osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad oraz informacji udzielanych przez prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, policjanta, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

19.02.2019 r. w godz. 10.30 do 13.30 dyżury będą pełnić specjaliści: pracownik socjalny, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

20.02.2019 r. w godz. 11.00 do 14.00 dyżury będą pełnić specjaliści : policjant, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

21.02.2019 r. w godz.15.30 do 16.30 dyżury będą pełnić specjaliści : pracownik socjalny, psycholog i prawnik.

22.02.2019 r. w godz. 11.00 do 13.30 dyżury będą pełnić: pracownik socjalny, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Miejsce pełnionych dyżurów: Gminny Ośrodek Pomocy społecznej, II piętro, pokój nr 203 , tel: 14 631 85 92, 14 66 58 749.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!