Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Powrót

Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców

Data publikacji: 2019-06-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na warsztaty edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców.Podczas zajęć m.in.:

- poznacie metody radzenia sobie ze specyficznymi trudnościami mogącymi pojawić się gdy dziecko zaczyna uczęszczać do szkoły ( organizacja dnia dziecka, sposoby spędzania wolnego czasu, zajęcia dodatkowe, motywowanie do nauki, pomoc w odrabianiu prac domowych, relacje ze szkoła ),

-podniesiecie swoje kompetencje w zakresie komunikacji z dzieckiem ( aktywne słuchanie, poszukiwanie rozwiązań, dochodzenie do kompromisów ) oraz umiejętności wychowawczych ( zachęcanie dziecka do współpracy , budowanie porozumienia ),

- podniesiecie swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie z własnymi emocjami pojawiającymi się w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Zajęcia edukacyjne odbędą się w dniach 13 czerwca 2019r oraz 28 listopada 2019r w godz. od 15.30 do 19.30 w sali narad Urzędu Gminy Dębno.

Warsztaty są bezpłatne. Zapraszamy bez dzieci.
W czasie warsztatów każdy z rodziców otrzyma materiały profilaktyczne w tym Poradnik Świadomego Rodzica.
I termin zajęć: 13.06.2019r
II termin zajęć: 28.11.2019r

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 14 631 85 92 lub 607 682 051.

Osoby do kontaktu:

Specjalista pracy socjalnej
Przewodniczącą Zespołu
Interdyscyplinarnego
Anna Matras,

Specjalista pracy socjalnej:
Z-ca Przewodniczącej Zespołu
Interdyscyplinarnego
Dorota Nosal.