ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny ❯ KAMPANIA 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ - 25.11-10.12.2020
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny"

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

Ikonka symbolizująca artykuł

KAMPANIA 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ - 25.11-10.12.2020

2020-11-20

CZYM JEST KAMPANIA 16 DNI ?

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Womens Global Leadership i jest poświęcona wspieraniu oraz koordynacji działań mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym oraz międzynarodowym

DLACZEGO OKRES KAMPANII TRWA OD 25.11 DO 10.12 ?

Dokonano wyboru pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka , tak by w sposób symboliczny podkreślić związek pomiędzy przemocą wobec kobiet, a naruszeniem praw człowieka i zaznaczyć, że przemoc wobec kobieta jest pogwałceniem praw człowieka.

Czemu ma służyć Kampania ?

Wspólnym celem osób, instytucji, organizacji z całego świata, którzy są zaangażowani w Kampanię 16 Dni Akcji , jest szczególnie wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:
- Wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
- Pogłębienie świadomości , iż przemoc wobec każdego człowieka stanowi pogwałcenie jego praw,
- Budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymywania przemocy .
Od 2015r temat przewodni międzynarodowej Kampanii brzmi Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno we współpracy z innymi instytucjami zaangażowanym w udział pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ramach Kampanii organizuje dyżury specjalistów w następujących dniach i godzinach:
1.12.2020r- 15.30-17.30- dyżur psychologa ,
8.12.2020r- dyżur psychologa oraz dyżur przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
9.12.2020r- 10.00-14.00 - dyżur pracownika socjalnego oraz dyżur Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
10.12.2020- 12.00-13.00 - dyżur zastępcy przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Specjaliści służą swoją pomocą, która świadczona jest bezpłatnie.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Prosimy, aby osoby zainteresowane skorzystaniem z porad specjalistów podjęły wcześniej kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr. Tel; 14 66 58 749 wew. 13 z uwagi na zachowanie wszelkich środków ostrożności w związku z panującą epidemią Koronawirusa.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje wszystkie osoby zainteresowane pomocą , iż mogą również skorzystać z pomocy prawnej i psychologicznej, socjalnej w innych terminach w formie telefonicznej po wcześniejszym kontakcie z Ośrodkiem Pomocy.

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO