Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gmina Dębno dbając o osoby starsze i niepełnosprawne przystąpiła do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023 finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Data publikacji: 2023-03-27

2w

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Data publikacji: 2023-03-07

12

Załączniki:

  1. AOON - oświadczenie o wskazaniu asystenta (plik pdf 273KB)
  2. AOON- deklaracja uczestnictwa zał. 1 (plik pdf 326KB)
  3. AOON- karta zgłoszenia do programu zał. 7 (plik pdf 1422KB)
  4. AOON - klauzura RODO zał. 12 (plik pdf 831KB)