ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
← Powrót do strony głównej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnsoprawnością - Edycja 2024

2024-03-01
ZAŁ
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór Asystent Osobisty Osoby z Niepełnsoprawnością - Edycja 2024

2024-01-05

          

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – Edycja 2024

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 08.01.2024 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty Osoby z Niepełnosprawnością"- Edycja 2024.

Program zakłada wsparcie w zakresie świadczenia usług asystenta, które będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, będącej mieszkańcem Gminy Dębno.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest to forma ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu. Adresatami programu są :

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w budynku Urzędu Gminy Dębno II Pietro pok. 220.

Informacje można uzyskać pod nr Tel. 607-107-775.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby, które zakwalifikowane zostaną do tego rodzaju wsparcia będą korzystać z pomocy Asystenta bezpłatnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje także, że liczba miejsc jest ograniczona a ilość przyznanych godzin będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji.

logologo glogo

Załączniki:

  1. deklaracja (plik pdf 305KB)
  2. karta zgłoszenia do programu (plik pdf 1611KB)
  3. zakres czynnosci asystenta (plik pdf 768KB)
  4. klauzura rodo (plik pdf 300KB)
  5. oswiadczenie o wskazaniu asystenta (plik pdf 271KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Dębno dbając o osoby starsze i niepełnosprawne przystąpiła do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023 finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2023-03-27
2w
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO