ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Opieka wytchnieniowa
← Powrót do strony głównej

Opieka wytchnieniowa

Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka Wytchnieniowa 2024

2024-03-05
zał
Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka Wytchnieniowa 2024

2024-02-22

W związku z otrzymaniem informacji o przyjęciu wniosku Gminy Dębno o udział w finansowanym ze środków  Funduszu Solidarnościowego Programie  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do  Programu.
Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Wypełnione druki należy dostarczyć do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno II piętro pokój 222.
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 21 lutego 2024 r.
Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy, a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 14 66 58 749 wew. 19  lub za pośrednictwem poczty e-mail: ewelina.sambor@gminadebno.pl

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1)    dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub       
      2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
•    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
•    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Adresaci Programu:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

 

Załączniki:

  1. karta zgłoszenia (plik doc 74KB)
  2. RODO (plik doc 46KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Dębno dbając o osoby starsze i niepełnosprawne przystąpiła do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2023-03-27
ww
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO