ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności
← Powrót do strony głównej

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe - Korpus Wsparcia Seniorów moduł II 2024 r.

2024-05-17

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1203KB)
 2. formularz (plik pdf 194KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

30 kwiecień Światowy dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci

2024-04-30
zal
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na asystenta rodziny

2024-04-10

Załączniki:

 1. zał (plik pdf 1050KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z przeciwdziałania przemocy domowej w PZOZ Profamilia

2024-04-04

Dnia 22 listopada 2023 r. w NZOZ Profamilia na zaproszenie Pana doktora Mariusza Plichty oraz Pani doktor Ewy Plichty zostało przeprowadzone szkolenie dla personelu medycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz postępowania w przypadku konieczności sporządzenia formularza Niebieska Karta. Szkolenie prowadziła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno Ewelina Sambor, z-ca Przewodniczącej Wioleta Dmytrowska oraz dzielnicowy z Gminy Dębno asp.szt. Marek Świder, a także sierż. Kamil Szpil. Dziękujemy za zaproszenie oraz za dotychczasową współpracę zarówno w dziedzinie przemocy jak również w zakresie pomocy społecznej.

zalzałzazalazazazza
Ikonka symbolizująca artykuł

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

2024-03-28
ss
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2024-03-22

Uprzejmie informujemy, że dzień 29 marca 2024 został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym w tym dniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Działalność Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej

2024-03-12
ss
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie PCPR Brzesko

2024-03-12
W dniu 07.03.2024 r. w siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Przedstawicieli PCPR w Brzesku z Przewodniczącymi Zespołów Interdyscyplinarnych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Ewelina Sambor, oraz Z-ca Przewodniczącej ZI Pani Wioleta Dmytrowska. Spotkanie dotyczące współpracy gminy i powiatu w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Podczas narady omówione zostały zasady współpracy Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Brzeskiego na rzecz realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Uczestnicy spotkania zadeklarowali potrzebę takich spotkań oraz wymiany informacji i doświadczeń w celu uzupełnienia wiedzy, zacieśnieniem współpracy, co będzie przekładało się na potrzebę osób korzystających z pomocy w sferze przeciwdziałania przemocy domowej.
zalzal
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje społeczne

2024-03-01

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DĘBNO NA LATA 2024-2026.

Od 1 marca 2024 do 14 marca 2024 r. trwać będą konsultacje projektu w  sprawie  GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DĘBNO NA LATA 2024-2026.

W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Załączniki:

 1. zal (plik pdf 597KB)
 2. program (plik pdf 8425KB)
 3. wnioski (plik pdf 257KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka Wytchnieniowa 2024

2024-02-22

W związku z otrzymaniem informacji o przyjęciu wniosku Gminy Dębno o udział w finansowanym ze środków  Funduszu Solidarnościowego Programie  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do  Programu.
Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Wypełnione druki należy dostarczyć do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno II piętro pokój 222.
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 21 lutego 2024 r.
Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy, a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 14 66 58 749 wew. 19  lub za pośrednictwem poczty e-mail: ewelina.sambor@gminadebno.pl

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1)    dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub       
      2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
•    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
•    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Adresaci Programu:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

 

Załączniki:

 1. karta zgłoszenia (plik doc 74KB)
 2. RODO (plik doc 46KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy portal dla osób poszukujących opieki

2024-01-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że istanieje nowy portal dla osób, które poszukują opieki dla swoich bliskich.

Załączniki:

 1. zał (plik pdf 150KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z Przeciwdziałania Przemocy pt. „Przemoc wobec dziecka a działania szkoły w ramach procedury Niebieskiej Karty”

2024-01-24

W dniu 24.01.2024 r. w Budynku Gminy Dębno odbyło się szkolenie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli pn. „Przemoc wobec dziecka a działania szkoły w ramach Procedury Niebieskie Karty”. Szkolenie prowadzili Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Ewelina Sambor, Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Wioleta Dmytrowska, oraz dzielnicowy w Gminie Dębno asp.szt. Marek Świder.  Dyrektorzy uczestniczący w szkoleniu uzyskali informacje na temat sytuacji w jakich istnieje konieczność sporządzenia formularza NK-A, w jakim terminie i gdzie należy przekazać taki formularz, oraz w jaki sposób prawidłowo taki formularz wypełnić. Uzyskali druki zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność i chęć poszerzenia wiedzy na temat przemocy domowej.

zalzalzazalzala
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie dla seniorów

2024-01-15

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracyz Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online)odbędzie się 22stycznia 2024roku (17:00-18:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celemspotkania online (webinarium) jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

zał
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór Asystent Osobisty Osoby z Niepełnsoprawnością - Edycja 2024

2024-01-05

          

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – Edycja 2024

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 08.01.2024 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty Osoby z Niepełnosprawnością"- Edycja 2024.

Program zakłada wsparcie w zakresie świadczenia usług asystenta, które będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, będącej mieszkańcem Gminy Dębno.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest to forma ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu. Adresatami programu są :

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w budynku Urzędu Gminy Dębno II Pietro pok. 220.

Informacje można uzyskać pod nr Tel. 607-107-775.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby, które zakwalifikowane zostaną do tego rodzaju wsparcia będą korzystać z pomocy Asystenta bezpłatnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje także, że liczba miejsc jest ograniczona a ilość przyznanych godzin będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji.

logologo glogo

Załączniki:

 1. deklaracja (plik pdf 305KB)
 2. karta zgłoszenia do programu (plik pdf 1611KB)
 3. zakres czynnosci asystenta (plik pdf 768KB)
 4. klauzura rodo (plik pdf 300KB)
 5. oswiadczenie o wskazaniu asystenta (plik pdf 271KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy

2023-12-27

Dodatek osłonowy w roku 2024

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że ponownie można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w pokoju 220 (II piętro) w okresie od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r. Wniosek można złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej (przez Profil Zaufany lub za pomocą podpisu elektronicznego).

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w roku 2022 nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym - 2100 zł

 • wieloosobowym - 1500 zł na osobę

W przypadku przekroczenia w/w kryterium obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem i wynosi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 30 czerwiec 2024 r.

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

 


 

 


 

 

logo
Ikonka symbolizująca artykuł

Wigilia 2023 - Spotkanie opłatkowe

2023-12-22

W dniu 20 grudnia 2023 r. zgodnie z coroczną tradycją odbyło się Wigilijne spotkanie opłatkowe dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz potrzebujących. Na stołach nie zabrakło Wigilijnych potraw: barszczu z uszkami, ryby, ciasta oraz innych świątecznych dań. Spotkanie Wigilijne rozpoczęło się przywitaniem przybyłych gości przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Panią Renatę Marecik a następnie życzenia złożył Wójt Gminy Dębno Pan  Wiesław Kołzowski  . Piękną modlitwę poprowadził ks. Proboszcz Paweł Bobrowski. W świąteczny nastrój, wprowadził nas Pan Józef Świstak, któremu zawdzięczamy oprawę muzyczną i możliwość wspólnego zaśpiewania najpiękniejszych polskich kolęd. Wszyscy nasi Goście, otrzymali świąteczne paczki od Świętego Mikołaja oraz uśmiechniętego Aniołka. Tegoroczne Spotkanie Wigilijne, było bardzo wesołe. Spędziliśmy miło czas, w rodzinnej atmosferze.

zdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzd
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach od 01 stycznia 2024 r.

2023-12-22

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. będzie miało nową odsłonę.

Od tego momentu będzie równolegle funkcjonować świadczenie pielęgnacyjne w dwóch wariantach tzn. wg “starych” zasad oraz wg “nowych” zasad obowiązujących od 1.01.2024 r.

Co zmieni się od 1.01.2024 r.?

 • świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało tylko do ukończenia przez osobę z  niepełnosprawnościami 18 roku życia – jest to termin ostateczny,

 • opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł pracować pod warunkiem, że praca nie będzie kolidowała z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem,

 • świadczenie będzie można pobierać na więcej niż jedną osobę niepełnosprawną np. 2 dzieci. Kwota świadczenia będzie zwiększona o 100 % na każdą kolejną osobę z niepełnosprawnością pozostającą pod opieką rodzica/opiekuna,

 • opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł obok świadczenia pobierać równolegle np. emeryturę lub rentę, świadczenie rodzicielskie oraz dodatek z tyt. urlopu wychowawczego na inne dziecko.

WAŻNE!

Osoby, które aktualnie pobierają świadczenie pielęgnacyjne na dzieci do ukończenia 18 roku życia, muszą samodzielnie podjąć decyzję, które z tych świadczeń wybierają. Mogą dalej bez przeszkód pobierać świadczenie pielęgnacyjne wg “starych” zasad, albo w przypadku, gdy będą chciały łączyć opiekę nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z pracą zawodową, muszą zgłosić taką informację do tut. Ośrodka. Konieczne jest wtedy złożenie rezygnacji z dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne na nowych warunkach i nowym formularzu.

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno najwcześniej od 1.01.2024 r.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr tel 14 66 58 749 wew. 14.

zd
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe pomoc prawna dla GOPS Dębno

2023-12-21

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1207KB)
 2. formularz oferty (plik pdf 194KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

2023-12-20
s
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny Świąteczny stroik dla seniora

2023-12-18

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach 12 grudnia 2023 r. oraz 14 grudnia 2023 r. realizowany był  projekt socjalny pn. „Świąteczny Stroik dla Seniora”.

Projekt adresowany był do seniorów z Gminy Dębno, którzy ukończyli 60 lat.

W projekcie wzięło udział 22 seniorów z Gminy Dębno. 

Projekt dofinansowany był ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach dotacji celowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Celem projektu socjalnego była między innymi aktywizacja osób starszych, umożliwienie kontaktu społecznego z innymi seniorami a także nabycie umiejętności w zakresie tworzenia kompozycji świątecznych.  

Projekt socjalny był rozpowszechniony poprzez informacje umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno, oraz na stronie Gminy Dębno, a także informacji udzielali pracownicy ośrodka pomocy. Działania realizowane  w ramach projektu promowały aktywne spędzanie czasu przez seniorów.

Podsumowując należy ocenić, że projekt socjalny „Świąteczny Stroik dla Seniora” okazał się niezwykle interesującą możliwością spędzenia wolnego czasu. Uczestnicy projektu  aktywnie uczestniczyli w warsztatach, a przedstawiona tematyka  spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy wskazywali na konieczność realizowania podobnych projektów w kolejnych latach.

 Mając na uwadze zaangażowanie władz lokalnych w tym przedsięwzięciu , Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Dębno Wiesławowi Kozłowskiemu za wsparcie oraz współpracę przy realizacji projektu .

zdjzdzdzdjzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzd
Ikonka symbolizująca artykuł

Ruszyła ogólnopolska kampania pn. „Już jesteś?”, której zadaniem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego w Polsce

2023-12-11

Rodzicielstwo zastępcze stanowi czasową formą pomocy dziecku, a bardzo często także jego rodzinie biologicznej, która znalazła się w kryzysowej sytuacji. Rodzice pełniący funkcję zastępczą muszą liczyć się z tym, że dziecko może ono wrócić do swojej prawdziwej rodziny, jeśli uda jej się pokonać życiowy kryzys. 

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc na infolinię o numerze 22 490 80 50. Eksperci od poniedziałku do piątki w godzinach 10:00 - 20:00 oraz w soboty o godzinie 10:00 do 16:00 są dostępni dla każdej osoby zainteresowanej rodzicielstwem zastępczym.

zdjecie
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe - udzielenie schronienia

2023-12-11

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe - schronienie (plik pdf 660KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pytania i odpowiedzi dot. świadczenia wspierającego oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym zamieszczone na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

2023-12-11

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace---pytania-i-odpowiedzi

Ikonka symbolizująca artykuł

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

2023-11-30
ulotka
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dot. organizacji spotkania świątecznego pn. „Wigilia 2023”

2023-11-29

Załączniki:

 1. zapytnie ofertowe (plik pdf 654KB)
 2. opis przedmiotu zamówienia (plik pdf 229KB)
 3. formularz oferty (plik pdf 172KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt Socjalny „Stroik dla Seniora”

2023-11-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że warsztaty florystyczne dla seniorów z Gminy Dębno w ramach projektu socjalnego odbędą się w dniach 12.12.2023 i 14.12.2023 r. w godzinach od 10:00 do 15:00.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Dębno, którzy ukończyli 60 rok życia do złożenia wniosków w celu uczestnictwa w warsztatach.

Informacje można uzyskać pod nr 14 66 58 749 wew. 16

stroikowi seniorzy
Ikonka symbolizująca artykuł

Uroczystość Dnia Seniora i Andrzejek Klubu Senior+ z Sufczyna oraz Dębna

2023-11-24

 

W dniu 22 listopada 2023 r. Klub Senior+ z Sufczyna oraz Klub Senior + z Dębna wspólnie świętowali z okazji obchodzonego dnia 14 listopada Dnia Seniora oraz  nadchodzących Andrzejek. Obchody dnia Seniora to wspaniała idea, kultywowana na całym świecie. Spotkanie uświetnił występ Klubu Senior+ Sufczyn kabaretem pt. "Lokomotywa dziejów". Tak wspaniałe śpiewy i tańce na parkiecie towarzyszyły wszystkim w tym wyjątkowym dniu. "Jesień życia" piękna jest na każdym etapie i może być równie atrakcyjna, jak młodość.

Dziękujemy serdecznie Wójtowi gminy Dębno Wiesławowi Kozłowskiemu za obecność. Swoje podziękowania kieruję na ręce organizatorów Pani Ewelinie Mazurek i Pani Teresie Orzeł oraz naszym Seniorom za trud który włożyły w tą uroczystość. Chciałam serdecznie podziękować za miłe słowa, pamięć i życzenia z okazji imienin.  To bardzo cenne i budujące odnajdywać tyle serdeczności wśród Seniorów.

 - Renata Marecik Dyrektor GOPS Dębno.    

zdjęciezdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzd
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z przeciwdziałania przemocy domowej

2023-11-24

Dnia 22 listopada 2023 r. w Centrum Medycznym  Holimed Dębno na zaproszenie Pana doktora Piotra Juza zostało przeprowadzone szkolenie dla personelu medycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz postępowania w przypadku konieczności sporządzenia formularza Niebieska Karta. Szkolenie prowadziła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno Ewelina Sambor oraz dzielnicowy z Gminy Dębno asp.szt. Marek Świder. Dziękujemy za zaproszenie oraz za dotychczasową współpracę zarówno w dziedzinie przemocy jak również w zakresie pomocy społecznej.

zdzdzdzdzdzdzdzd
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO