ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ (archiwum)
← Powrót do strony głównej
← Powrót do bieżących artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie dla seniorów

2024-01-15

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracyz Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online)odbędzie się 22stycznia 2024roku (17:00-18:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celemspotkania online (webinarium) jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

zał
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór Asystent Osobisty Osoby z Niepełnsoprawnością - Edycja 2024

2024-01-05

          

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – Edycja 2024

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 08.01.2024 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty Osoby z Niepełnosprawnością"- Edycja 2024.

Program zakłada wsparcie w zakresie świadczenia usług asystenta, które będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, będącej mieszkańcem Gminy Dębno.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest to forma ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu. Adresatami programu są :

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w budynku Urzędu Gminy Dębno II Pietro pok. 220.

Informacje można uzyskać pod nr Tel. 607-107-775.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby, które zakwalifikowane zostaną do tego rodzaju wsparcia będą korzystać z pomocy Asystenta bezpłatnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje także, że liczba miejsc jest ograniczona a ilość przyznanych godzin będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji.

logologo glogo

Załączniki:

 1. deklaracja (plik pdf 305KB)
 2. karta zgłoszenia do programu (plik pdf 1611KB)
 3. zakres czynnosci asystenta (plik pdf 768KB)
 4. klauzura rodo (plik pdf 300KB)
 5. oswiadczenie o wskazaniu asystenta (plik pdf 271KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy

2023-12-27

Dodatek osłonowy w roku 2024

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że ponownie można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w pokoju 220 (II piętro) w okresie od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r. Wniosek można złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej (przez Profil Zaufany lub za pomocą podpisu elektronicznego).

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w roku 2022 nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym - 2100 zł

 • wieloosobowym - 1500 zł na osobę

W przypadku przekroczenia w/w kryterium obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem i wynosi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 30 czerwiec 2024 r.

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

 


 

 


 

 

logo
Ikonka symbolizująca artykuł

Wigilia 2023 - Spotkanie opłatkowe

2023-12-22

W dniu 20 grudnia 2023 r. zgodnie z coroczną tradycją odbyło się Wigilijne spotkanie opłatkowe dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz potrzebujących. Na stołach nie zabrakło Wigilijnych potraw: barszczu z uszkami, ryby, ciasta oraz innych świątecznych dań. Spotkanie Wigilijne rozpoczęło się przywitaniem przybyłych gości przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Panią Renatę Marecik a następnie życzenia złożył Wójt Gminy Dębno Pan  Wiesław Kołzowski  . Piękną modlitwę poprowadził ks. Proboszcz Paweł Bobrowski. W świąteczny nastrój, wprowadził nas Pan Józef Świstak, któremu zawdzięczamy oprawę muzyczną i możliwość wspólnego zaśpiewania najpiękniejszych polskich kolęd. Wszyscy nasi Goście, otrzymali świąteczne paczki od Świętego Mikołaja oraz uśmiechniętego Aniołka. Tegoroczne Spotkanie Wigilijne, było bardzo wesołe. Spędziliśmy miło czas, w rodzinnej atmosferze.

zdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzd
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach od 01 stycznia 2024 r.

2023-12-22

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. będzie miało nową odsłonę.

Od tego momentu będzie równolegle funkcjonować świadczenie pielęgnacyjne w dwóch wariantach tzn. wg “starych” zasad oraz wg “nowych” zasad obowiązujących od 1.01.2024 r.

Co zmieni się od 1.01.2024 r.?

 • świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało tylko do ukończenia przez osobę z  niepełnosprawnościami 18 roku życia – jest to termin ostateczny,

 • opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł pracować pod warunkiem, że praca nie będzie kolidowała z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem,

 • świadczenie będzie można pobierać na więcej niż jedną osobę niepełnosprawną np. 2 dzieci. Kwota świadczenia będzie zwiększona o 100 % na każdą kolejną osobę z niepełnosprawnością pozostającą pod opieką rodzica/opiekuna,

 • opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł obok świadczenia pobierać równolegle np. emeryturę lub rentę, świadczenie rodzicielskie oraz dodatek z tyt. urlopu wychowawczego na inne dziecko.

WAŻNE!

Osoby, które aktualnie pobierają świadczenie pielęgnacyjne na dzieci do ukończenia 18 roku życia, muszą samodzielnie podjąć decyzję, które z tych świadczeń wybierają. Mogą dalej bez przeszkód pobierać świadczenie pielęgnacyjne wg “starych” zasad, albo w przypadku, gdy będą chciały łączyć opiekę nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z pracą zawodową, muszą zgłosić taką informację do tut. Ośrodka. Konieczne jest wtedy złożenie rezygnacji z dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne na nowych warunkach i nowym formularzu.

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno najwcześniej od 1.01.2024 r.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr tel 14 66 58 749 wew. 14.

zd
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe pomoc prawna dla GOPS Dębno

2023-12-21

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1207KB)
 2. formularz oferty (plik pdf 194KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

2023-12-20
s
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny Świąteczny stroik dla seniora

2023-12-18

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach 12 grudnia 2023 r. oraz 14 grudnia 2023 r. realizowany był  projekt socjalny pn. „Świąteczny Stroik dla Seniora”.

Projekt adresowany był do seniorów z Gminy Dębno, którzy ukończyli 60 lat.

W projekcie wzięło udział 22 seniorów z Gminy Dębno. 

Projekt dofinansowany był ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach dotacji celowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Celem projektu socjalnego była między innymi aktywizacja osób starszych, umożliwienie kontaktu społecznego z innymi seniorami a także nabycie umiejętności w zakresie tworzenia kompozycji świątecznych.  

Projekt socjalny był rozpowszechniony poprzez informacje umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno, oraz na stronie Gminy Dębno, a także informacji udzielali pracownicy ośrodka pomocy. Działania realizowane  w ramach projektu promowały aktywne spędzanie czasu przez seniorów.

Podsumowując należy ocenić, że projekt socjalny „Świąteczny Stroik dla Seniora” okazał się niezwykle interesującą możliwością spędzenia wolnego czasu. Uczestnicy projektu  aktywnie uczestniczyli w warsztatach, a przedstawiona tematyka  spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy wskazywali na konieczność realizowania podobnych projektów w kolejnych latach.

 Mając na uwadze zaangażowanie władz lokalnych w tym przedsięwzięciu , Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Dębno Wiesławowi Kozłowskiemu za wsparcie oraz współpracę przy realizacji projektu .

zdjzdzdzdjzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzd
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe - udzielenie schronienia

2023-12-11

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe - schronienie (plik pdf 660KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pytania i odpowiedzi dot. świadczenia wspierającego oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym zamieszczone na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

2023-12-11

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace---pytania-i-odpowiedzi

Ikonka symbolizująca artykuł

Ruszyła ogólnopolska kampania pn. „Już jesteś?”, której zadaniem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego w Polsce

2023-12-11

Rodzicielstwo zastępcze stanowi czasową formą pomocy dziecku, a bardzo często także jego rodzinie biologicznej, która znalazła się w kryzysowej sytuacji. Rodzice pełniący funkcję zastępczą muszą liczyć się z tym, że dziecko może ono wrócić do swojej prawdziwej rodziny, jeśli uda jej się pokonać życiowy kryzys. 

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc na infolinię o numerze 22 490 80 50. Eksperci od poniedziałku do piątki w godzinach 10:00 - 20:00 oraz w soboty o godzinie 10:00 do 16:00 są dostępni dla każdej osoby zainteresowanej rodzicielstwem zastępczym.

zdjecie
Ikonka symbolizująca artykuł

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

2023-11-30
ulotka
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dot. organizacji spotkania świątecznego pn. „Wigilia 2023”

2023-11-29

Załączniki:

 1. zapytnie ofertowe (plik pdf 654KB)
 2. opis przedmiotu zamówienia (plik pdf 229KB)
 3. formularz oferty (plik pdf 172KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt Socjalny „Stroik dla Seniora”

2023-11-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że warsztaty florystyczne dla seniorów z Gminy Dębno w ramach projektu socjalnego odbędą się w dniach 12.12.2023 i 14.12.2023 r. w godzinach od 10:00 do 15:00.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Dębno, którzy ukończyli 60 rok życia do złożenia wniosków w celu uczestnictwa w warsztatach.

Informacje można uzyskać pod nr 14 66 58 749 wew. 16

stroikowi seniorzy
Ikonka symbolizująca artykuł

Uroczystość Dnia Seniora i Andrzejek Klubu Senior+ z Sufczyna oraz Dębna

2023-11-24

 

W dniu 22 listopada 2023 r. Klub Senior+ z Sufczyna oraz Klub Senior + z Dębna wspólnie świętowali z okazji obchodzonego dnia 14 listopada Dnia Seniora oraz  nadchodzących Andrzejek. Obchody dnia Seniora to wspaniała idea, kultywowana na całym świecie. Spotkanie uświetnił występ Klubu Senior+ Sufczyn kabaretem pt. "Lokomotywa dziejów". Tak wspaniałe śpiewy i tańce na parkiecie towarzyszyły wszystkim w tym wyjątkowym dniu. "Jesień życia" piękna jest na każdym etapie i może być równie atrakcyjna, jak młodość.

Dziękujemy serdecznie Wójtowi gminy Dębno Wiesławowi Kozłowskiemu za obecność. Swoje podziękowania kieruję na ręce organizatorów Pani Ewelinie Mazurek i Pani Teresie Orzeł oraz naszym Seniorom za trud który włożyły w tą uroczystość. Chciałam serdecznie podziękować za miłe słowa, pamięć i życzenia z okazji imienin.  To bardzo cenne i budujące odnajdywać tyle serdeczności wśród Seniorów.

 - Renata Marecik Dyrektor GOPS Dębno.    

zdjęciezdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzd
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z przeciwdziałania przemocy domowej

2023-11-24

Dnia 22 listopada 2023 r. w Centrum Medycznym  Holimed Dębno na zaproszenie Pana doktora Piotra Juza zostało przeprowadzone szkolenie dla personelu medycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz postępowania w przypadku konieczności sporządzenia formularza Niebieska Karta. Szkolenie prowadziła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno Ewelina Sambor oraz dzielnicowy z Gminy Dębno asp.szt. Marek Świder. Dziękujemy za zaproszenie oraz za dotychczasową współpracę zarówno w dziedzinie przemocy jak również w zakresie pomocy społecznej.

zdzdzdzdzdzdzdzd
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty Florystyczne

2023-11-21

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno zaprasza chętnych mieszkańców Gminy Dębno do wzięcia udziału w projekcie socjalnym pn. Świąteczny stroik dla seniora.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy ukończyli 60 rok życia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji można uzyskać pod nr Tel. 14 66 58 749 wew. 16 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Załączniki:

 1. warsztaty florystyczne- wniosek (plik pdf 398KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia na dzień pracownika socjalnego

2023-11-21

Z okazji dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć pracownikom socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia, oraz nieustającej satysfakcji i dumy z wykonywanego zawodu.

Jednocześnie dziękuję za Wasz wysiłek, wrażliwość oraz okazane serce a także gotowość do niesienia pomocy dla mieszkańców  Gminy Dębno.

Życzę zdrowia, siły, wytrwałości , poczucia bezpieczeństwa, wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym a także radości z codziennej pracy.

                                                                        życzy Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

                  Renata Marecik wraz z pracownikami

Kwiaty
Ikonka symbolizująca artykuł

Nie bądź obojętny! Pomóż osobie bezdomnej.

2023-11-10

Wraz ze zbliżającym się okresem zimowym, a co za tym idzie, z obniżającymi się temperaturami, rozpoczyna się dla wielu osób i rodzin najtrudniejszy czas w roku. Wzrastają potrzeby osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych oraz chorych, a także tych, którzy nie są w stanie przezwyciężyć życiowych trudności. Działając w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno apeluje i zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Dębno o zwrócenie szczególnej uwagi, a w razie potrzeby o powiadomienie o takich osobach odpowiednich służb. Zainteresowanie się i włączenie w działania na rzecz tych osób ma istotny wpływ na poprawę ich sytuacji życiowej, a szczególnie na pomoc w przetrwaniu tego ciężkiego dla nich okresu, jakim jest zima. Zaoferowanie w odpowiednim momencie stosownej pomocy może uchronić najsłabszych od sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu.

 

Załączniki:

 1. wykaz placówek w których można uzyskać pomoc (plik pdf 330KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dot. organizacji warsztatów florystycznych dla uczestników projektu socjalnego pn. „Świąteczny stroik dla Seniora"

2023-11-06

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 202KB)
 2. formularz ofertowy (plik doc 27KB)
 3. oświadczenie o niekaralności (plik doc 24KB)
 4. zawiadomienie (plik pdf 175KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 06.11.2023 r.

2023-11-06

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 06.11.2023 r."

Ikonka symbolizująca artykuł

PRACA – OPIEKUN ŚRODOWISKOWY

2023-10-27

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno poszukuje osób chętnych, które chciałyby podjąć pracę na umowę zlecenie w charakterze opiekuna/opiekunki środowiskowej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dębno pod numerem telefonu 14 6658749 lub 607107775.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Wojewódzki zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności

2023-10-13
ww
Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

2023-10-03

Załączniki:

 1. Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (plik pdf 43KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

STOP PRZEMOCY

2023-10-02

2 października to Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku w celu „szerzenia idei życia bez przemocy, umacniania pokoju, głoszenia tolerancji i zwiększania świadomości społeczeństwa m.in. poprzez edukację.” Wybrana data nie jest przypadkowa  - właśnie tego dnia  przypada rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległości oraz pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy, którego poglądy stały się inspiracją do ustanowienia tegoż święta.

Czytaj całość artykułu "STOP PRZEMOCY"

dd
Ikonka symbolizująca artykuł

Program korekcyjno-edukacyjny

2023-09-25

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej informuje, że dnia 02.10.2023 r. o godzinie 16:00 rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. Jest to program skierowany głównie do osób, które mają problem z kontrolą złości, reagują agresywnie lub stosują różną formę przemocy zwłaszcza wobec osób najbliższych. 

Kurs to 20 spotkań ( 60 godzin ) ze specjalistą- trenerem posiadającym kwalifikacje.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Grupa biorąca udział w zajęciach ma charakter zamknięty.

Zajęcia będą odbywać się w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko w każdy poniedziałek w godzinach od 16-19.

W przypadku pytań proszę o kontakt bezpośrednio z Panią Anetą Rzepa PCPR Brzesko ( pok. nr 15) lub telefonicznie 14 66 300 31 w godz. 8:30-15:30

 

                     Z poważaniem

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

   ds.Przeciwdziałania Przemocy Domowej

                 mgr Ewelina Sambor

d
Ikonka symbolizująca artykuł

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

2023-09-19

Dnia 14 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Dębno odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej po zmianie ustawy.

W posiedzeniu wzięli udział powołani przez Wójta Gminy Dębno Pana Wiesława Kozłowskiego Członkowie Zespołu. Przybyłych gości powitała Pani Renata Marecik- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Na wstępie przedstawiono zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Dębno. W trakcie spotkania jednogłośnie wybrano przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Ewelinę Sambor oraz zastępcę przewodniczącego Panią Katarzynę Michta.  W kolejnej części spotkania zapoznano  uczestników z nowymi przepisami oraz procedurami, przyjęto nowy regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno. Wszystkie podjęte uchwały zostały szczegółowo omówione oraz nakreślono plan pracy zespołu do kolejnego posiedzenia.

Spotkanie odbyło się zgodnie z przyjętym na wstępie harmonogramem. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, usprawiedliwili nieobecność.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego podziękowała za przybycie członkom zespołu oraz wyraziła chęć współpracy i wzajemnego wsparcia w pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową.

12
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Dzień Seniora

2023-09-15
q
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie realizacji projektu socjalnego „Grunt to Rodzinka” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

2023-09-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że  z dniem 31.08.2023r zakończył się projekt socjalny realizowany przez  tutejszy Ośrodek od dnia 03.04.2023r.

Projekt adresowany był do rodziców  oraz ich dzieci  zamieszkałych na terenie  gminy Dębno. Uczestnikami projektu było łącznie 28 osób ( w tym 18 dzieci i 10 osób dorosłych) .

 

Projekt dofinansowany był ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach dotacji celowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Czytaj całość artykułu "Zakończenie realizacji projektu socjalnego „Grunt to Rodzinka” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno"

1234567891011121314
Ikonka symbolizująca artykuł

Od nowego roku nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością

2023-09-07

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, iż wchodzi w życie ustawa o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Ustawa wprowadza także ważne zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczeń opiekuńczych, w tym świadczenia pielęgnacyjnego. Przepisy co do zasady wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Jednak samo przyznawanie świadczenia nastąpi w trzech etapach, w zależności od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Najpierw świadczenie wspierające otrzymają osoby z największą ilością otrzymanych punktów.

Czytaj całość artykułu "Od nowego roku nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością"

Ikonka symbolizująca artykuł

Posiłek w domu i szkole

2023-08-21
tttt2
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń oraz świadczenia usługi w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów - Moduł II

2023-08-16

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 572KB)
 2. informacja z otwarcia ofert (plik pdf 281KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń oraz świadczenia usługi w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów - Moduł II

2023-07-19

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1874KB)
 2. odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego Korpus Wsparcia (plik pdf 1806KB)
 3. Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.07.2023 r. (plik pdf 254KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2023/2024

2023-07-14
sa2ss
Ikonka symbolizująca artykuł

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

2023-07-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że osoby, które złożyły wnioski i zostały zakwalifikowane do programu mogą odebrać produkty dnia  10 LIPIEC 2023 r. tj. poniedziałek w godzinach od 11:30 do 15:30 w budynku dawnego OSP Wola Dębińska  w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 plus.

1
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia

2023-07-07

Załączniki:

 1. zawiadomienie (plik pdf 186KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość”

2023-06-30

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik zaprasza do składania ofert na usługę: "Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65 + z terenu gminy Dębno przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” lub innych „urządzeń bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość"" w 2023 r. 

Zadanie realizowane będzie na podstawie programu osłonowego Gminy Dębno - Korpus Wsparcia Seniorów gminy Dębno na rok 2023 r., przyjętego uchwałą Rady Gminy z dnia 30.03.2023 r. 

Poniżej do pobrania dokumentacja niezbędna dla skutecznego złożenia oferty. 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 06.07.2023 r. do godz. 12:00

W przypadku pytań proszę o kontakt :

Ewelina Sambor

starszy inspektor

GOPS Dębno 

14 66 58 749 wew. 16

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 3005KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

2023-06-23
opaski1opaski2

Załączniki:

 1. wniosek (plik pdf 362KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2023-05-17
123
Ikonka symbolizująca artykuł

Karta Dużej Rodziny - informacje

2023-05-16
12
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

2023-05-02

 

Dnia 27.04.2023 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno - Renata Marecik zorganizował szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zgodnie z mającymi wejść w życie 22.06.2023 r. przepisami nowej ustawy. Szkolenie poprowadził Pan dr Piotr Piskozub, doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie turystycznym oraz prawie pomocy społecznej. W szkoleniu wzięło udział wielu zaproszonych gości. Przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Brzesku byli kierownik rewiru dzielnicowych asp. sztab. Sławomir Czuchra, asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii asp. Monika Tomkiewicz, dzielnicowi Gminy Dębno asp.szt. Marek Świder, mł. asp. Adrian Nierodziński, st. asp. Maciej Kostrzewa. Przedstawicielami Sądu Rejonowego byli kurator dla osób dorosłych Pan Kamil Buczak, oraz kurator rodzinny i nieletnich Pani Joanna Piś. W szkoleniu wzięli udział także Pani Anna Marecik – pedagog, Pani Małgorza Tabor - pedagog, Pani Renata  Mrożek – przedstawiciel służby zdrowia, Pani Aneta Rzepa - Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Pani Barbara Szostak – przedstawiciel Urzędu Gminy Dębno ds. profilaktyki uzależnień, oraz pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku a także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Dziękując przybyłym Gościom liczymy na owocną współpracę.  

1sfdffddffh
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 14.04.2023 r.

2023-04-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

 

 1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
  1. obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
  2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
   z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,  a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;

7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

 

 1. Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:
 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność podejmowania decyzji,
 3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
 4. poczucie odpowiedzialności.
 5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 7. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 11. kreatywność, odporność na stres.

 

 1.  Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
 3. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 14.04.2023 r."

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Wielkanocne

2023-04-06
ss
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2023-04-06

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. 
(tj. Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębno pracuje do godziny 12:00.

Ikonka symbolizująca artykuł

„GRUNT TO RODZINKA”

2023-03-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór do bezpłatnego  udziału w  projekcie: „Grunt to rodzinka”. Chcesz zwiększyć swoją wiarę w siebie, nabyć nowe umiejętności i lepiej radzić sobie z wychowaniem dzieci.

Zapraszamy do udziału w projekcie! Pomóż stworzyć swojej rodzinie lepszą przyszłość.

Projekt adresowany jest do rodziców ( również samotnie wychowujących dzieci) oraz ich dzieci, które są w wieku od 7 do 12 lat.

 Z grupy docelowej zostanie wyłoniona grupa 30 osób ( rodzice wraz z dziećmi).

Celem projektu socjalnego jest pogłębienie lub odbudowanie więzi pomiędzy rodzicami i ich dziećmi.

Planowane działania:

 • podniesienie kompetencji społecznych wśród dzieci i rodziców,
 • podniesienie wiedzy na temat prawidłowych postaw wychowawczych,
 • nabycie umiejętności przez dzieci w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • stworzenie możliwości dla uczestników do wyrażenia emocji w sytuacji kontrolowanej,
 • wzmocnienie poczucia wartości wśród uczestników
 • poszerzenie zaufania rodzin do osób i podmiotów wspierających rodzinę
 • wskazanie sposobów , możliwości i przykładów  nawiązywania dobrych relacji rodzinnych.

Założenia projektu to:

 • warsztaty / poradnictwo psychologiczne,
 • kino dzieci i rodzice,
 • kręgle dzieci i rodzice,
 • spotkanie z dietetykiem  dla dorosłych a dla dzieci warsztaty kulinarne,
 • dzień rodziny .

Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 11 kwietnia 2023 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Dębno w godzinach pracy Ośrodka lub telefonicznie 146658749.

fdf

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (plik odt 26KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Dębno dbając o osoby starsze i niepełnosprawne przystąpiła do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023 finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2023-03-27
2w
Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Dębno dbając o osoby starsze i niepełnosprawne przystąpiła do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2023-03-27
ww
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 - 2027.

2023-03-20

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że rozpoczynają się  konsultacje społeczne dotyczące projektu  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023 – 2027

Od 21 marca 2023 do 5 kwietnia  2023 r. trwać będą konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 -2027.
W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Załączniki:

 1. zarządzenie 51-2023 (plik pdf 608KB)
 2. Formularz_uwagi (plik docx 16KB)
 3. PROGRAM przemoc 2023 (plik docx 272KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc

2023-03-17

GOPS Dębno informuje, że 27 marca 2023 r.  r. o godzinie 16:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Zajęcia realizowane są w formie grupowej /grupa ma charakter zamknięty/ przez specjalistów – trenerów posiadających kwalifikacje.

Zapraszamy osoby, które dostrzegają problem agresji własnej w relacjach z innymi, osoby, które mają problemy z radzeniem sobie ze stresem oraz osoby używające przemocy jako narzędzia pozwalającego na osiąganie własnych celów i rozwiązywania konfliktów. Zapraszamy również osoby, które mają niekontrolowane wybuchy złości i ranią innych swoim zachowaniem.

Szczegółowych informacji pod numerem telefonu 14 66 300 31 udziela Pani Aneta Rzepa codziennie w godzinach 8.30-15.30 lub w siedzibie PCPR Brzesko parter pokój 15.

s
Ikonka symbolizująca artykuł

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat

2023-03-15

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą  pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest więc rozbudzenie w dorosłych opiekunach świadomości i umiejętności właściwego podejścia do dziecka skrzywdzonego. W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy. Kampania prowadzona jest w mediach elektronicznych od 13 grudnia a skierowana do dorosłych z małych miast i ośrodków wiejskich. Materiały i informacje są dostępne także na stronie

https://pkdp.gov.pl/akcje_i_kampanie/rozmawiajreaguj/

https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/

321
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą. Program korekcyjno-edukuacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

2023-02-27
12
Ikonka symbolizująca artykuł

Uroczyste pożegnanie odchodzącej na emyrutrę Pani Jolanty Gaweł

2023-02-17
12345
Ikonka symbolizująca artykuł

„Dodatek gazowy” dla gospodarstw domowych w 2023 roku

2023-02-01

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że osoby ogrzewające dom gazem mogą ubiegać się o refundację podatku VAT za zapłacone faktury po spełnieniu kryteriów ustawowych.

Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy) przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu:

 • które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwo gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (dalej – CEEB),
 • a którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
 • 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

osiągnięte  w roku 2021 w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,  w roku 2022  w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 3. Wypełniony wniosek

Wnioski będzie można składać do dnia 29 lutego 2024 r. (lub 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych):

 • elektronicznie – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • tradycyjnie (papierowo) –w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

 

df
Ikonka symbolizująca artykuł

Posiłek w szkole i w domu

2023-01-30
12
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023, Opieka wytchnieniowa edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2023-01-24

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1540KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Dębno ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno na lata 2023-2028

2023-01-23

Konsultacja społeczne w Gminie Dębno trwać będą od 30 stycznia  do 14 lutego 2023 r. Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem społeczności lokalnej w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno na lata 2023 -2028. Strategia jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania rozwiązywania problemów .

Strategia jest najważniejszym dokumentem stanowiącym o realizacji lokalnej polityki społecznej w długoterminowej perspektywie a jej opracowanie i realizacja, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, jest jednym z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Załączniki:

 1. 1. Zarządzenie Wójta (plik pdf 551KB)
 2. 2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno na lata 2023-2028 (plik pdf 1293KB)
 3. 3. Formularz_uwagi (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Opaski bezpieczeństwa – czyli świadczenie opieki na odległość

2023-01-11

Wójt Gminy Dębno kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych informuje, że Gmina Dębno przystąpiła do programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Celem programu jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Teleopieka to rodzaj świadczonych usług opiekuńczych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Seniorzy, którzy zgłoszą się do tej formy opieki zostaną wyposażeni w opaski monitorujące - pozwalające na wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia.

Wsparcie adresowane jest do osób, które ukończyły 65 lat, mających problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność.

Usługi teleopiekuńcze mają na celu przede wszystkim podwyższenie poczucia bezpieczeństwa tych osób.

Wstępne zgłoszenia osób chcących skorzystać z takiej formy opieki będą przyjmowane do 17 stycznia 2023 r. przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie pod nr tel. 14 66 58 749 wew. 16 lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka.

Skorzystanie z objęcia opieką przy użyciu opaski bezpieczeństwa jest bezpłatne.

dd
Ikonka symbolizująca artykuł

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia !

2022-12-23
eer
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2022-12-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno                                           Dębno, dnia 06.12.2022 r.                                                                 

Wola Dębińska 240                                                                         

32-852 Dębno

gops@gminadebno.pl

 

 

Zapytanie Ofertowe

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno zaprasza do złożenia ofert, w ramach ustawy z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z poen. Zm.) o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na :

- udzieleniu schronienia osobom bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Dębno, poprzez zapewnienie tym, czasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,

- utrzymaniu jednego miejsca w gotowości do przyjęcia osoby bezdomnej w sytuacjach nagłych.

2. Ofertę mogą złożyć podmioty, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających schronienia prowadzonego przez wojewodę.

3. Placówka, musi spełniać standardy obiektów dla osób bezdomnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. 2018 poz. 896 ).

4. Umieszczenie osoby wymagającej schronienia będzie możliwe zawsze po wydaniu decyzji administracyjnej przyznającej danej osobie pomoc społeczną w formie udzielenia schronienia wydanej przez Wójta Gminy Dębno lub osobę przez niego upoważnioną. 

Jeśli będzie miał miejsce szczególnie uzasadniony przypadek dopuszcza się wyjątkowo podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane drogą e-mailową i telefoniczną. Takie zlecenie usług zostanie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej lub skierowania dostarczonego podmiotowi świadczącemu usługi po rozpoczęciu faktycznego świadczenia usług.

II. Termin świadczenia usług/ realizacji zamówienia to okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

III. Kryteria wyboru : oferta, która będzie najkorzystniejsza cenowo.

IV.  Składana oferta powinna być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz.

V. Oferta powinna zawierać w szczególności :

- dane teleadresowe oferenta ;

- data sporządzenia oraz data ważności oferty;

- wartość przedmiotu zamówienia brutto tj. koszt pobytu jednej osoby bezdomnej;

- oświadczenie, z którego będzie wynikało spełnienie warunków pkt. I. 2 i 3 niniejszego zapytania

VI. Zainteresowane podmioty proszę o składanie oferty osobiście w siedzibie Ośrodka tj. pod adresem Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno w godzinach pracy urzędu lub poprzez przesłanie oferty pocztą.

Można także aplikować poprzez adres email : gops@gminadebno.pl

Termin składania oferty mija 12.12.2022 r.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu jest :

Dyrektor GOPS Dębno Pani Renata Marecik 14 66 58 749

lub osoba zastępująca Pani Ewelina Sambor 14 66 58 749 wew. 16

VIII. Po złożeniu oferty cena nie może ulec zmianie.

IX. Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny ( Dz. U. 2022 poz. 1360 z późn. zm. ), ani nie jest jest ogłoszeniem o zmówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. UI. 2022 poz. 1710 z późn. zm. ). Ma ona na celu rozeznanie cenowe rynku oraz wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

X. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza w ocenie dokonanej na podstawie kryteriów określonych w pkt. III.

XI. Zastrzega się prawo kontaktu jedynie z wykonawcą wyłonionym jako najkorzystniejsza oferta zgodnie z pkt. X.

XII. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się unieważnienie postępowania. 

 

 

                                                                                                 Dyrektor

                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

                                                                                            Renata Marecik

 

 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

KAMPANIA 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ- 25.11-10.12.2022

2022-11-25

25 listopada 2022r rozpoczyna się międzynarodowa Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć, która potrwa do 10 grudnia br.

Każdego roku do Akcji włączają się osoby i organizacje z całego świata, w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie .

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć to ogólnoświatowa kampania organizowana przez Women‘s Global Leadership Institute nieprzerwanie od 1991 r.

Daty trwania kampanii nie są przypadkowe:

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet , a 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka .

 

W ramach w/w Akcji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku oraz  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy organizują dyżur specjalistów:

 

09.12.2022r – od 9.00 do 11.00 – dyżur psychologa, prawnika, zastępcy-przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dyżur odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – nr pok. 201.

 

W ramach Akcji zostaną również przeprowadzone zajęcia edukacyjne kierowane do osób dotkniętych przemocą w zakresie podstaw prawnych oraz zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie.

 

Uprzejmie prosimy aby osoby zainteresowane skorzystaniem z porad specjalistów oraz zajęć edukacyjnych podjęły wcześniej kontakt telefoniczny lub osobisty z przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego Anną Matras lub zastępcą przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Dorotą Nosal pod numerem tel: 14 66 58 749 wew. 13.

 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, iż wszystkie osoby zainteresowane pomocą, mogą również korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej w innych terminach.

Dodatkowych informacji udzielają Anna Matras i Dorota Nosal pod numerem tel: 14 66 58 749 wew.13 .

 

Specjaliści służą swoją pomocą, która świadczona jest bezpłatnie !

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2022-11-23
123
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień pracownika socjalnego

2022-11-21

Z okazji dnia pracownika socjalnego

     Wszystkim pracownikom socjalnym składam życzenia wytrwałości, wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej, a także powodzenia w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiązków społecznych.

     Życzymy także, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem, by zawsze budziła szacunek i uznanie ze strony tych, którzy doświadczają jej i oczekiwanych skutków.

 

                                                                                         Życzymy Dyrektor GOPS wraz z pracownikami

aa
Ikonka symbolizująca artykuł

Ważna informacja dotycząca dodatku węglowego !

2022-11-10

         Wójt Gminy Dębno informuje, że wszystkie osoby, które otrzymały decyzje o odmowie przyznania prawa do dodatku węglowego mogą w związku ze zmianą przepisów ustawy o dodatku węglowym ponownie ubiegać się o ustalenie prawa do w/w świadczenia.

Każda sprawa będzie rozpaprywana indywidualnie zgodnie z bieżącym stanem prawnym i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wnioski należy składać w siedzibie GOPS Dębno w budynku Urzędu Gminy Dębno II piętro pok. 220. do dnia  30 listopada 2022 r. 

           Ponadto informuje się, że wszystkie osoby, które są chętne zakupić węgiel w cenach  preferencyjnych proszone są o złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Gminy Dębno do 30 listopada 2022 r. Uprzednie wpisanie się na listę osób chętnych do zakupu węgla stanowiło tylko rozeznanie dotyczące ilości jak ma zostać sprowadzona na potrzeby mieszkańców gminy.  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

ede
Ikonka symbolizująca artykuł

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA

2022-11-07

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA

 

Informujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1.  Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

2.  Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;

3.  Do ceny wskazanej w punkcie 2 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Dębno zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W przypadku ubiegania się o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych do 31 grudnia 2022, wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 r.

W przypadku ubiegania się o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023, wniosek należy złożyć do 31 stycznia 2023 r.


 

Wnioski można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP , osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej - w siedzibie Urzędu Gminy Dębno.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty (w kasie Banku lub na wskazane konto Gminy).  Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie z Urzędu Gminy Dębno, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanych punktach na terenie Gminy Dębno.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (plik pdf 116KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek elektryczny

2022-11-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od 01.12.2022 r. do 01.02.2023 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do dodatku elektrycznego. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust 1 ustawy wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Dodatek będzie przysługiwał odborcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., lub po tym dniu w przypadku źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy.

Informację w sprawie w/w dodatku można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod nr telefonu 14 66 58 749.

 

 

 

sdsd
Ikonka symbolizująca artykuł

Trwa nabór do programu "Opieka wytchnieniowa 2023"

2022-11-02

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno uprzejmie informuje, że można zgłaszać osoby chętne do skorzystania z programu "Opieka wytchnieniowa". W związku z tym, że tut. ośrodek ma krótki termin na złożenie wniosku o uczestnictwo w programie osoby chętne proszone są o złożenie deklaracji wzięcia udziału w opiece wytchnieniowej do dnia 07.11.2022 r. tj. poniedziałek do godziny 14:00.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, w siedzibie Ośrodka, poprzez kontakt telefoniczny na nr 14 66 58 749 lub za pomocą adresu e-mail gops@gminadebno.pl.

Proszę o podanie danych tj. imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu w celu umożliwenia kontaktu.

Dla kogo stworzony jest program :

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art.

62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

dfef
Ikonka symbolizująca artykuł

Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

2022-10-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 realizowanego ze środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Dębno. Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu na spacer, asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w:kinie,teatrze,muzeum,restauracji, miejscu kultu religijnego ,kawiarni,wydarzeniu plenerowym etc.
 • wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Dębno do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dębno w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na procedurę Programu oraz krótki termin złożenia wniosku przez Gminę Dębno do właściwego Wojewody, zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 08.11.2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno,

tel. 14 66 58 749

Ikonka symbolizująca artykuł

Ważna informacja dla osób ogrzewających dom węglem

2022-10-18

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą dotyczącą dystrybucji i sprzedaży węgla przez jednostki samorządu terytorialnego

Wójt Gminy Dębno zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Dębno o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. Dzięki tej informacji będziemy mogli określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Dębno na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania aby móc w odpowiedniej ilości  zakupić oraz zorganizować dystrybucję węgla na terenie gminy.

 

Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Gminy Dębno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno osobiście (sekretariat – pok. 220 II piętro), telefonicznie pod nr 14 66 58 749 lub e-mailem na adres: gops@gminadebno.pl

W przypadku podawania informacji drogą e-mailową należy wskazać imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz liczbę ton węgla jaką deklarują Państwo do zakupu. 

 

232
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

2022-09-21

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 21 września 2022 r. można ubiegać się o ustalenie prawa do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Świadczenie może otrzymać gospodarstwo domowe, którego głównym źródłem ciepła jest :

- kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego – kwota dodatku 3000,00 zł

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym- kwota dodatku 1000,00 zł

- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – kwota dodatku 500,00 zł

- kocioł olejowy – kwota dodatku 2000,00 zł

Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

W przypadku pytań zapraszamy do GOPS Dębno – Budynek Urzędu Gminy II Pietro pok. 220 bądź można kontaktować się pod nr 14 66 58 749 wew. 12, 14 lub 16.

ee
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek węglowy 3 tys. zł dla gospodarstw domowych

2022-08-17

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia – dodatek węglowy.

O dodatek węglowy może ubiegać się osoba tworząca gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Czytaj całość artykułu "Dodatek węglowy 3 tys. zł dla gospodarstw domowych"

dd
Ikonka symbolizująca artykuł

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie stan na 1 lutego 2022 r. - Małopolska

2022-08-10

Załączniki:

 1. Baza instytucji przemoc 2022 rok (plik xls 486KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogólnopolska karta seniora

2022-08-04

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renatą Marecik zapraszają osoby chętne do wypełnienia formularza o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora. Kartę mogą uzyskać osoby, które ukończyły 60 lat. Więcej informacji można uzyskać w GOPS Dębno lub pod nr Tel 14 66 58 749. Wręczenie kart nastąpi w czasie Gminnego Dnia Seniora w październiku  2022 r.

d

Załączniki:

 1. formularz OKS (plik pdf 1264KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej

2022-07-25

W dniu 14 lipca 2022 r. pracownik socjalny Jolanta Gaweł obchodziła jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Pani Jolanta przez lata swojej pracy dała się poznać jako osoba życzliwa, pomocna i dzieląca się wiedzą oraz doświadczeniem.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Pani Renata Marecik oraz pracownicy Ośrodka złożyli jubilatce życzenia oraz wręczyli kwiaty i upominek.

s6
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

2022-07-14

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

2022-07-06

Nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która wprowadza niżej wymienione zmiany.

 

USTAWA z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2022 r. pod poz. 1383.

 

1) w art. 13 po ust. 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:

 • „1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
 • 1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.”

 

2) Art. 8.

 • 1. W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

 

 • 2. Wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

 

 • 3. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

SPOTKANIE Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUFCZYNIE

2022-05-31

Dnia 31 maja 2022 Seniorzy gościli w klubie uczniów klasy pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej w Sufczynie. Tematem spotkania były książki, które czytały Seniorki w dzieciństwie. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Uczestnicy Klubu Seniora przygotowali słodki poczęstunek dla dzieci. Mamy nadzieję, na kolejne spotkania międzypokoleniowe z Uczniami.

123456
Ikonka symbolizująca artykuł

SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z KLUBEM SENIORA Z TARNOWA

2022-05-30

W sobotę 21 maja 2022 roku w Klubie Seniora w Dębnie gościliśmy Uczestników Twórczego Klubu Seniora w Tarnowie działającego przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego. W miłej atmosferze Seniorzy mieli możliwość wymiany doświadczeń, każdy Uczestnik powiedział o sobie kilka słów. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas przy kawie i ciasteczkach, mamy nadzieje że niebawem będziemy mogli udać się do Tarnowa z rewizytą.

12345
Ikonka symbolizująca artykuł

WIOSENNE SPOTKANIE PRZY KAWIE

2022-05-30

W dniu 24 kwietnia 2022 roku Seniorzy z Klubów Seniora Gminy Dębno zostali zaproszeni na Wiosenne Spotkanie przy Kawie do Zamku w Dębnie. W programie odbył się koncert JEDEN KRAJ WIELE KULTUR, na którym mogliśmy posłuchać gry na skrzypcach Izabeli Szlachty- Dogiałło i na fortepianie Oleny Lechowicz. Odbył się również wernisaż wystawy JEDNOPIĘKNO WIELE SPOJRZEŃ STWORZONY PRZEZ Twórczy Klub Seniora przy Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Na zakończenie Seniorzy mogli spróbować aromatycznej kawy. Swoje podziękowania kierujemy do Dyrekcji Muzeum Zamek Dębno za możliwość uczestnictwa w tak pięknym spotkaniu.

12345
Ikonka symbolizująca artykuł

WYCIECZKA SENIORÓW DO WADOWIC, KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ I LANCKORONY

2022-05-30

W dniu 04.05.2022 roku Uczestnicy Klubu Seniora w Dębnie i w Sufczynie brali udział w wycieczce SZLAKIEM JANA PAWŁA II Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona.

         Pierwszym punktem wycieczki były  Wadowice, gdzie Seniorzy zwiedzali Bazylikę NMP, Rynek, Liceum Ogólnokształcące, Klasztor Ojców Karmelitów Bosych. Był czas wolny na kawę i papieskie kremówki. Kolejnym etapem wycieczki była Kalwaria Zebrzydowska gdzie zwiedzaliśmy bazylikę i klasztor wraz z przyległym parkiem, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa  UNESCO. Na koniec Seniorzy mogli zobaczyć „miasto Aniołów”- Lanckoronę. Rynek tego urokliwego miejsca przeniósł Seniorów w czasie, ukazując zespół dawnego budownictwa drewnianego w Polsce.

         Po dniu pełnym wrażeń, w wyśmienitych humorach wszyscy dotarliśmy do swoich domów.

12345678910111213141516171819202122232425
Ikonka symbolizująca artykuł

ZAJĘCIA PLASTYCZNE Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUFCZYNIE

2022-05-30

W dniu 5 kwietnia 2022 roku gościliśmy w Klubie Seniora w Sufczynie Uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej w Sufczynie. Pani Bernardka Malec z Publicznej Biblioteki w Sufczynie przedstawiła historię wielkanocnych zwyczajów. Następnie Uczniowie wraz z Seniorami wykonali ozdoby wielkanocne z masy solnej. To kolejny raz kiedy w Naszym Klubie organizowane są zajęcia międzypokoleniowe. Dziękujemy Uczniom za mile spędzony czas Naszym Klubie.

1234567891011
Ikonka symbolizująca artykuł

WIOSENNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE W KLUBIE SENIORA

2022-05-30

Uczestnicy KLUBU Senior + w Dębnie i w Sufczynie podczas zajęć plastycznych w marcu i kwietniu przygotowywali ozdoby wielkanocne. Wykonali piękne wianki na drzwi, pisanki zarówno metodą quillingu,  kartki świąteczne, ozdoby z masy solnej, palmy wielkanocne oraz stroiki tworząc w ten sposób oryginale i niepowtarzalne dekoracje świąteczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z ozdabiania pisanek woskiem pszczelim.

Wielkanocne przygotowania możemy uznać za zakończone.

sd2345678910111213141516171819202122232425
Ikonka symbolizująca artykuł

Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi.

2022-05-19

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem
ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich
i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące
kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na
kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

dsdw
Ikonka symbolizująca artykuł

Ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego 500+

2022-05-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego 500+ realizowana przez tut. Ośrodek nastąpi dnia 2022-05-20.

Przypominamy, że od dnia 2022-01-01 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ należy składać do ZUS-u wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Więcej informacji dostępnych na stronie:

https://www.zus.pl/-/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku

 

df
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaświadczenie - Czyste powietrze

2022-05-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że osoba, która będzie ubiegać się przyznanie dofinansowania z Narodowego  Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE" może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Więcej informacji można uzyskać:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

14 665 87 49 wew. 14
gops@gminadebno.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie


ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków

Obsługa klientów Programu Czyste Powietrze
Infolinia Czyste Powietrze

Czynna w godzinach 08:00 - 15:00
12 422 94 90 wew.2
Ogólnopolska Infolinia : 22 340 40 80
LINK DO PROGRAMU: https://portal.wfos.krakow.pl/strona-glowna-programu

www
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy

2022-05-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego do dnia 31.10.2022 r.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Dębno w pokoju 220 oraz elektronicznej (przez Profil Zaufany lub za pomocą podpisu elektronicznego)

W okresie do 31.07.2022 r. przy rozpatrywaniu wniosku będą brane pod uwagę dochody za rok 2020 r. natomiast w okresie od 01.08.2022 r. do 31.10.2022 r dochody za rok 2021.

 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębo informuję, że wypłata II raty (dla wniosków złożonych w styczniu 2022 r. ) nastąpi w dniu 27.05.2022 r. pod warunkiem otrzymania środków finansowych od Wojewody.

ddf
Ikonka symbolizująca artykuł

Czwarty nabór do projektu

2022-05-17

GOPS Dębno informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci

Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu "Małopolska Niania" na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania
 

niania

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym_Małopolska Niania 2.0_nabor 2022 (plik pdf 503KB)
 2. Zalacznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia (plik docx 840KB)
 3. Zalacznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia_ (plik pdf 413KB)
 4. Zalacznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 (plik pdf 236KB)
 5. Zalacznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3_alternatywna wersja na czytnik (plik pdf 217KB)
 6. Zalacznik 3 Przykładowy wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (plik pdf 162KB)
 7. Zalacznik 4 Wzór Umowy o powierzenie Grantu (plik pdf 301KB)
 8. Zalacznik 5 Wzór umowy uaktywniającej (plik docx 818KB)
 9. Zalacznik 5 Wzór umowy uaktywniającej_ (plik pdf 243KB)
 10. Zalacznik 6 Formularz wycofania Wniosku o przyznanie wsparcia, rezygnacji z udziału w Projekcie (plik pdf 114KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Weekend dla Ukrainy

2022-03-25

W najbliższy weekend, 26-27 marca br. w godz. 9.00-15.00, Oddział ZUS w Tarnowie oraz Inspektorat ZUS w Bochni organizuje akcję WEEKEND DLA UKRAINY. Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 23 lutego br. w związku z działaniami wojennymi mogą złożyć wnioski o świadczenia dla rodziny.

 

Załączniki:

 1. Plakat_Ukraina (plik pdf 1515KB)
 2. UKR (plik DOCX 17KB)
 3. ulotka Świadczenia rodzinne UA print (plik pdf 4163KB)
 4. ulotka Świadczenia rodzinne UA elektro (plik pdf 723KB)
 5. Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy (plik docx 16KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie wychowawcze 500+ dla uchodźców z Ukrainy / Допомога по догляду за дітьми 500+ для біженців з України

2022-03-24
ddd
Ikonka symbolizująca artykuł

Posiłek w szkole i w domu

2022-02-15
dd
Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2022-02-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową z Caritas.

Załączniki:

 1. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (plik pdf 357KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd do kina na film „Gierek”

2022-02-11

W piątek 11.02.2022 Seniorzy z Klubu Senior+ w Dębnie i Sufczynie udali się do kina Cinema  3D w Tarnowie na film „Gierek” w reżyserii Michała Węgrzyna. Jest to film fabularny z 2021 roku przedstawiający historię życia Edwarda Gierka, I Sekretarza KC PZPR w latach 1970-1980.

12
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje!!!

2022-02-05

-

uy
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie z pracownikiem socjalnym.

2022-02-04

4 lutego 2022 roku w Klubie Senior+ w Dębnie odbyło się spotkanie Seniorów z pracownikiem socjalnym.

Na spotkaniu poruszane były wszelkie zagadnienia dotyczące pomocy osobom starszym. Informacji udzielała Pani mgr Małgorzata Witek – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Informacje dotyczyły w szczególności zasiłków, usług opiekuńczych, Domów Pomocy Społecznej. Gorącym tematem okazała się także temat  zasiłków osłonowych.

 

123
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

2022-01-31

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje o naborze wniosków do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Program jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulacja osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwienie realizacji prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

 

 

 

Czytaj całość artykułu "Nabór wniosków – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022"

ee
Ikonka symbolizująca artykuł

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

2022-01-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Dębno

Czytaj całość artykułu "„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022"

Ikonka symbolizująca artykuł

Kierunek Kariera

2022-01-19

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” oraz budżetu państwa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci projektu:

Osoby, które:

 • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników albo są rolnikami, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego;
 • mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;
 • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat - posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – akcyjnie;
 • są związane z Małopolską (mieszkają tu lub uczą się, lub pracują).

 

Wszelkie informacje o projektach Kierunek i Kierunek Kariera zawodowa są dostępne na stronie https://pociagdokariery.pl/ - aby zgłosić się do projektu wystarczy kliknąć w zakładkę „Zgłoś się”.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania zamówienia na świadczenie usług asystenta na rzecz uczestników programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

2022-01-14

Załączniki:

 1. zapyatnie ofertowe (plik pdf 1636KB)
 2. oferta wykonawcy (plik pdf 174KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

SPOTKANIE W FUNDACJI DZIEŁA KOLPINGA

2022-01-14

Seniorzy z Klubu Seniora w Dębnie i w Sufczynie zostali zaproszeni na spotkanie z Członkami Fundacji Dzieła Kolpinga w Dębnie. Projekt pt. „Tak nas widzą, aktywnie w wieku 60+” odbył się w Dębnie. Seniorzy mieli możliwość zapoznania się z działalnością Fundacji. Były wspólne rozmowy i śpiewy. Seniorzy mogli skosztować dań przygotowanych przez Członków Fundacji. Dziękujemy za mile zorganizowany czas

sdwd34
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno - Kierownik Klubu Senior+

2022-01-11

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 166KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy

2022-01-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju 220 (II piętro) w okresie od 04.01.2022 r. do 31.10.2022 r.

 

Wniosek można złożyć w wersji papierowej (wzór wniosku) oraz elektronicznej (przez Profil Zaufany lub za pomocą podpisu elektronicznego).

Czytaj całość artykułu "Dodatek osłonowy"

s

Załączniki:

 1. wniosek o przyznanie dodatku osłonowego (plik pdf 646KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 r.

2022-01-07

Wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowe są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa. Wypłaty będą realizowane w poniższych terminach o ile Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie będzie w posiadaniu środków na ich realizację:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 r."

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2021-12-28

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 grudnia 2021 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym w tym dniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wesołych Świąt!!!

2021-12-23
ddd
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2021-12-20

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym w tym dniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA O WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU GRUDZIEŃ

2021-12-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego 500+ za miesiąc grudzień nastąpi dnia 2021-12-14, natomiast świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego dnia 2021-12-17

Ikonka symbolizująca artykuł

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

2021-12-13

W dniu 13 grudnia 2021 roku w budynku Gminy Dębno został zorganizowany kiermasz prac Uczestników Klubu Seniora+ w Dębnie i w Sufczynie. Panie z Sufczyna przygotowywały pyszne ciasta i pierniczki. Można było nabyć odlewy gipsowe związane ze świętami. Seniorzy z Klubu w Dębnie wykonali piękne stroiki bożonarodzeniowe, choinki i wianki świąteczne.

Dziękujemy za zainteresowanie ze strony kupujących i oglądających osób i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się zorganizować podobne  kiermasze.

123456789101112121314151617
Ikonka symbolizująca artykuł

Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą.

2021-12-10
e
Ikonka symbolizująca artykuł

WÓJT GMINY DĘBNO INFORMUJE

2021-12-07
Fundacja Kromka Chleba poszukuje osób z terenu Gminy Dębno, które mogłyby wesprzeć w działalności wolontariackiej, swoim doświadczeniem i zaangażowaniem w pozyskiwaniu środków potrzebnych do dokończenia budowy hospicjum.
Będziemy wdzięczni za każdą pomoc, która przybliży nas do ukończenia budowy.
Kontakt do Fundacji: Tel. (14) 656 02 36. Kom. 602 142 195, e-mail: wolontariat@kromkachleba.pl.

 

g
Ikonka symbolizująca artykuł

W dniu 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego.

2021-11-21
ff
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Seniora w Klubie Senior+ w Sufczynie i Dębnie

2021-11-15

Seniorzy z Klubu Senior+ w Sufczynie i w Dębnie świętowali Światowy Dzień Seniora.  To szczególny dzień – święto osób starszych, którym należy się szacunek, zrozumienie i uznanie.

Życzenia Seniorom złożyła Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik. Każdy z klubowiczów otrzymał  drobny podarunek. Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze przy stole zastawionym smakołykami.

shyyf
Ikonka symbolizująca artykuł

Jesienne porządki w Klubach Seniora w Sufczynie i w Dębnie

2021-11-15

Seniorzy z Klubu Senior+ w Dębnie zebrali się na wspólnych porządkach wokół budynku Klubu. Było grabienie liści, porządkowanie terenu wokół klubu i zbieranie śmieci.

W Klubie Senior+  w Sufczynie Nasze Seniorki zrobiły porządki w pomieszczeniu kuchennym i sali zajęć.

fjodsjuhhhfhhhuulpl
Ikonka symbolizująca artykuł

Wyjazd Seniorów do kina

2021-11-15

  W dniu 26 października 2021 r.  Seniorzy z Klubów Senior+  w Dębnie  i w Sufczynie wybrali się do kina Cinema 3D w Tarnowie na  świetną komedię  z  plejadą polskich gwiazd filmowych pod tytułem „Teściowie”. Po zakończeniu seansu seniorzy podjęli dyskusję na temat filmu, wymieniali swoje wrażenia i refleksje związane z tematyką poruszoną w obejrzanym filmie.

ererghdddyjugopop
Ikonka symbolizująca artykuł

Zajęcia plastyczne w Klubie Senior+ w Dębnie i Sufczynie

2021-11-15

Jedną z form aktywizacji Seniorów w Klubie Senior+ w Dębnie i w Sufczynie są zajęcia plastyczne, dzięki którym Uczestnicy przyjemnie spędzają czas. Zajęcia plastyczne mają ogromny wpływ  na percepcję wzrokowo- ruchową, podzielność uwagi  oraz na manualne usprawnienie. Malowanie czy rysowanie zwłaszcza w szerszym gronie znanych sobie osób sprawia wiele przyjemności, wycisza, relaksuje i zwyczajnie daje radość.

dfdiqo56789101112
Ikonka symbolizująca artykuł

WYCIECZKA SENIORÓW DO STAREGO SĄCZA I NOWEGO SĄCZA

2021-10-14

W dniu 21 września 2021 Seniorzy z Klubu Senior+ w Sufczynie i w Dębnie wzięli udział w wycieczce zorganizowanej do Starego i Nowego Sącza. Pierwszym punktem wycieczki było zobaczenie Enklawy Przyrodniczej Bobrowisko pod Starym Sączem gdzie Seniorzy mogli pooglądać dziką przyrodę. Bobrowisko  powstało w widłach dwóch rzek – Dunajca oraz wpadającego do niego Popradu. Zwiedzając tę atrakcję zobaczyliśmy malutką makietę nawiązującą do dziejów miejsca. Na szczególną uwagę zasługują bobry, które tutaj się osiedliły. Budują swoje tamy i żeremia korzystając z drzew rosnących w sąsiedztwie. Spostrzegawcze oczy dostrzegą gdzieniegdzie poobgryzane kikuty. Mieszka tu również też para łabędzi niemych.

Czytaj całość artykułu "WYCIECZKA SENIORÓW DO STAREGO SĄCZA I NOWEGO SĄCZA"

38394041safdf5678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637
Ikonka symbolizująca artykuł

Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

2021-10-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno , w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Dębno.

Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Osoby, które mogą wziąć udział w programie:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj całość artykułu "Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022"

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc

2021-09-30

GOPS Dębno informuje, że 4 października 2021 r. o godzinie 16:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

 

Zapraszamy osoby, które dostrzegają problem agresji własnej w relacjach z innymi, osoby, które mają problemy z radzeniem sobie ze stresem oraz osoby używające przemocy jako narzędzia pozwalającego na osiąganie własnych celów i rozwiązywania konfliktów. Zapraszamy również osoby, które mają niekontrolowane wybuchy złości i ranią innych swoim zachowaniem.

 

Szczegółowych informacji pod numerem telefonu 14 66 300 31 udziela Pani Aneta Rzepa codziennie w godzinach 8.00-15.00.

ff
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja - wnioski o świadczenie Dobry Start 300+

2021-09-09
fggf
Ikonka symbolizująca artykuł

Punkty konsultacyjne

2021-09-03
dd
Ikonka symbolizująca artykuł

Uroczyste pożegnanie

2021-08-27

Jest taki szczególny moment w życiu każdego pracującego człowieka, moment przejścia na emeryturę.

26 lipca 2021 r. na sali narad w Urzędzie Gminy Dębno uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę Panią Marię Sułek zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno. W imieniu władz gminy i pracowników urzędu bukiet kwiatów  oraz okolicznościowy upominek wręczył Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski oraz Z-ca Wójta Jacek Szklarz. Podziękowania , życzenia, kwiaty i upominki złożyła również Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Marecik. Pani Sułek z wyraźnym wzruszeniem podziękowała za życzenia i wyrazy życzliwości.

 

Raz jeszcze dziękujemy za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy odpoczynku na który  pracowałaś tak wiele lat. Zdobywania nowych wspomnień poprzez cudowne podróże. Zdrowia, dzięki któremu będzie to możliwe do zrealizowania. Wspominaj pracę  z uśmiechem na ustach i pamiętaj o wszystkich miłych wspólnie spędzonych chwilach. Życząc samych pogodnych i radosnych chwil, pozostaję z wyrazami szacunku.

 

                                                                                                          Renata Marecik

                                                                                                          Dyrektor GOPS

1234567
Ikonka symbolizująca artykuł

Informator 2021

2021-08-13

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2021, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku  udostępnia Informator z wykazem bazy danych teleadresowych instytucji z terenu Powiatu Brzeskiego działających na rzecz osób stosujących i doznających przemocy.

Załączniki:

 1. Informator 2021 (plik pdf 880KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PRZYPOMINAMY!

2021-08-11

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać:

- w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2021 r.

- w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2021 r.


 

Terminy ustalenia prawa i wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w zależności od daty złożenia wniosku:

 •  od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2021 r.
 •  od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2021 r.
 •  od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2022 r. (wszystkie wnioski złożone do końca listopada będą wypłacone z wyrównaniem od listopada, natomiast wnioski złożone w grudniu będą wypłacane bez wyrównania za listopad.)

 

Terminy ustalenia prawa i wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zależności od daty złożenia wniosku:

 

 •  od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r.
 •  od 1 września 2021 r. do 30 września 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2021 r.
 •  od 1 października 2021 r. do 31 października 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2021 r.
 •  od 1 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2022 r.
 •  od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2022 r. (wnioski złożone do ostatniego dnia listopada będą wypłacone z wyrównaniem za październik, natomiast wnioski złożone od grudnia będą rozpatrywane od miesiąca złożenia wniosku.)
z
Ikonka symbolizująca artykuł

Dobry Start 300+

2021-07-06

Szanowni Państwo,

 

w mobilnych punktach pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”.

 

Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

 

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o:

 

 • dowodzie osobistym,
 • numerze PESEL dziecka,
 • telefonie komórkowym,
 • adresie mailowym,
 • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,
 • o nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 • oraz o numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.

 

Warto przypomnieć, że w ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

123
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2021-06-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że od dnia 1 lipca 2021r. można składać elektronicznie - wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022. Od dnia 1 sierpnia 2021r. można składać wnioski osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno II piętro pok. 220. Terminy składania wniosków obejmują także mieszkańców objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego tj. w przypadku wyjazdu członka rodziny za granicę.

Przypominamy, że złożony kompletnie i prawidłowo wniosek w terminie do dnia 31-08-2021 gwarantuje wypłatę wnioskowanego świadczenia po spełnieniu kryteriów ustawowych w ciągłości w pozostałych przypadkach świadczenie może być wypłacone z wyrównaniem. Wszelkie informację można uzyskać w siedzibie GOPS Dębno lub pod nr telefonu 14 66 58 749.

ttt
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja - wnioski o świadczenie Dobry Start 300+

2021-06-28

Szanowni Państwo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje:

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno nie będzie się zajmował przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia Dobry Start 300+.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie Dobry Start będzie można składać wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski wyłącznie drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS .

Ikonka symbolizująca artykuł

PRZYPOMINAMY!

2021-06-17

Obecnie rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dot. świadczenia wychowawczego 500+. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku mają czas do końca czerwca. Wnioski złożone w późniejszym czasie będą rozpatrywane od miesiąca złożenia.

 

Terminy ustalenia prawa i wypłaty świadczenia w zależności od daty złożenia wniosku:

 • od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
 • od 1 maja do 31 maja 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.
 • od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r. (ale już bez wyrównania za czerwiec)
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r. (ale już bez wyrównania za czerwiec i lipiec)

 

dfff
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

2021-06-10

25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952). Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 

GOPS Dębno informuje, że od 09-06-2021 roku każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

 

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 roku!

kdr
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

2021-05-28

Wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowe są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa. Wypłaty będą realizowane w poniższych terminach o ile Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie będzie w posiadaniu środków na ich realizację:

 

20.01.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

19.02.021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

19.03.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.04.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.05.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

18.06.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.07.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.08.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.09.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.10.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

19.11.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.12.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc nia wypłaty )

Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw 2021

2021-02-16

Załączniki:

 1. tydzień pomocy (plik pdf 84KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA DLA SENIORÓW

2021-02-02
wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że nadal realizuje, usługę wsparcia w ramach Rządowego Programu Wspieraj Seniora polegającą na dostarczeniu zakupów tj. artykułów spożywczych, higienicznych dla Seniorów pow. 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie pandemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Koszty zakupów pokrywa Senior.
Zgłoszenia takiej potrzeby Senior może dokonać dzwoniąc pod nr. infolinii:
22 505 11 11
lub
bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębno nr. tel.14 66-58-749 wew.18 w godzinach od 8.00 - 15.00 lub 607 682 051 w godzinach 8.00 - 19.00

Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022

2021-01-21


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 1 lutego 2021 roku możliwe będzie składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 drogą elektroniczną tj.: za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.
Natomiast złożenie dokumentów osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty będzie możliwe od 1 kwietnia 2021 roku.
Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ważne!
- aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
- natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.


Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Dębno pod nr telefonu 14 66 58 749 wew. 12 oraz 14.
Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID - 19, w trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i nasze, zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej.ulotka
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno - Kierownik Klubu Senior+

2021-01-12

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 148KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Paczki świąteczne

2020-12-23
Wójt Gminy Dębno oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno
z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowali i rozdali paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących osób zamieszkujących na terenie Gminy Dębno.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenie oraz zbliżającego się Nowego Roku
życzymy wszystkiego najlepszego.
Ikonka symbolizująca artykuł

Podziękowania

2020-12-23

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia

2020-12-23
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2020-12-16
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Klubie Seniora - Kierownik Klubu Seniora

Załączniki:

 1. Zarządzenie - Klub seniora (plik pdf 274KB)
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 419KB)
 3. kwestionariusz osobowy (plik pdf 190KB)
 4. oświadczenie (plik pdf 786KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

STOP PRZEMOCY W GMINIE DĘBNO !

2020-11-30

W okresie przymusowej izolacji w niektórych domach może dochodzić do aktów przemocy.

Jeżeli Twój dom nie jest bezpiecznym schronieniem,
warto Abyś Poszukał pomocy.
Zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub napisz na adres : gops@gminadebno.pl

Jeśli jesteś sąsiadem osób, które mogą być w niebezpieczeństwie z powodu doświadczanej przemocy zadzwoń na Policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub do NIEBIESKIEJ LINII IPZ.

Telefon do Poradni Telefonicznej Niebieskiej Linii : 22-668-70-00, adres: poradnia@niebieskalinia.pl.


Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno funkcjonuje Punkt Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, w którym bezpłatnie udzielają pomocy specjaliści:

- wtorki - od 15.30 do 17.30 psycholog, prawnik i pracownik socjalny,

- czwartek - od 12.00 do 14.00 - pracownik socjalny.

W Gminie Dębno działa także Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. To grupa specjalistów , których łączy wspólny cel -pomoc w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinach.
Jeżeli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz , że członkowie tej rodziny lub osoba np. starsza, małe dziecko potrzebują pomocy , zgłoś tę informację do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
Zgłoszenia kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Gminie Dębno mogą być anonimowe.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

Kontakt:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego : Anna Matras, tel: 14 66 58 749 wew. 13
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Dorota Nosal , tel: 14 66 58 749
Wola Dębińska 240

Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.gops.gminadebno.pl lub pod numerem telefonów : 14 66 58 74,
607 682 051.

Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

2020-11-30

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.
Od 30 listopada 2020 do 11 grudnia 2020 r. trwać będą konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.
W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Uwagi, opinie i wnioski należy wnieść w wyznaczonym terminie w godzinach pracy GOPS do Dyrektora lub przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego :
- osobiście,
- na adres mail-owy gops@gminadebno.pl,
- bądź pisemnie na adres :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno

Załączniki:

 1. PROGRAM PRZEMOC 2021-2022 -projekt (plik pdf 1177KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Czyste powietrze

2020-11-06Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w związku ze zmianami w programie Czyste Powietrze Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 października wydaje zaświadczenia o dochodzie, które konieczne jest do złożenia wniosku o dotację na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Więcej informacji można uzyskać:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

14 665 87 49 wew. 16
gops@gminadebno.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie


ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków

Obsługa klientów Programu Czyste Powietrze
Infolinia Czyste Powietrze

Czynna w godzinach 08:00 - 15:00
12 422 94 90 wew.2
Ogólnopolska Infolinia : 22 340 40 80
LINK DO PROGRAMU: https://portal.wfos.krakow.pl/strona-glowna-programu
Ikonka symbolizująca artykuł

Wspieraj Seniora

2020-11-05
wspieraj seniora

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
22 505 11 11 - infolinia dla seniorów

W ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom, w szczególności powyżej 70 roku życia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.
Więcej informacji znajdziesz klikając w poniższy link:

https://wspierajseniora.pl
 

Ikonka symbolizująca artykuł

Pomoc osobom objętym kwarantanną

2020-10-16
Jeśli jesteś objęty kwarantanną i potrzebujesz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych lub niezbędnych leków, zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
Numer kontaktowy 607 682 051 - jest dostępny przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:30 do 19:00.
Ważne: Objęcie osoby kwarantanną nie oznacza automatycznie, że dana osoba/rodzina musi być objęta pomocą Ośrodka. Pomoc skierowana jest do osób, które wykorzystując własne zasoby i możliwości (np. rodziny, przyjaciół, sąsiadów), nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie żywności lub niezbędnych leków.
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawieszenie działalności Klubu Seniora

2020-10-15
Informujemy, że decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 14.10.2020 r. w terminie od dnia 16.10.2020 r. do odwołania zawiesza się działalność klubu Seniora na terenie Gminy Dębno.
Decyzja podyktowana jest sytuacją epidemiczną w kraju.
Ikonka symbolizująca artykuł

Diagnoza potrzeb w Gminie Dębno - Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2020-10-09
Zwracamy się do zainteresowanych mieszkańców Gminy Dębno z prośbą o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dębno która pozwoli zbadać zapotrzebowanie na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na terenie naszej Gminy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Czytaj całość artykułu "Diagnoza potrzeb w Gminie Dębno - Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi."

Ikonka symbolizująca artykuł

Możliwość ubiegania się o pomoc żywnościową - kolejna edycja

2020-08-28


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że rozpoczyna się kolejna edycja programu pomoc żywnościowa z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020r.
Kwota kryterium dochodowego uprawniająca do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach programu wynosi 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wnioski do otrzymania nowego skierowania do udziału w kolejnej edycji programu pomocy żywnościowej można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Druki do pobrania poniżej w załączniku.


Załączniki:

 1. druki (plik pdf 1328KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2020-08-11


Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:
tel. 22 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl


Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:

- danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)
- podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
- przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:
1. dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
2. wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.
Następnie:
1. Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
2. POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
3. POT wydaje decyzję administracyjną.
4. POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

Ikonka symbolizująca artykuł

WARSZTATY WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE RODZICÓW.

2020-07-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na warsztaty edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych , alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców.

Podczas warsztatów każdy z obecnych rodziców otrzyma  materiały profilaktyczne oraz „ Poradnik Świadomego Rodzica”.

W czasie warsztatów zostanie podjęta następująca tematyka:

1. Rozwój dziecka,

2. Komunikacja w rodzinie,

3. Wychowanie.

4. Relacje rodzinne.

 Rodzice poznają metody radzenia sobie ze specyficznymi trudnościami mogącymi pojawić się gdy dziecko zaczyna uczęszczać do szkoły ( organizacja dnia dziecka, sposoby spędzania wolnego czasu, zajęcia dodatkowe, motywowanie do nauki, pomoc w odrabianiu prac domowych , relacje ze szkoła /, podnieśli swoje kompetencje w zakresie komunikacji z dzieckiem / aktywne słuchanie, poszukiwanie rozwiązań, dochodzenie do kompromisów) oraz umiejętności wychowawczych ( m.in. zachęcanie dziecka do współpracy, budowanie porozumienia ), podnieśli swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie z własnymi emocjami pojawiającymi się w trudnych sytuacjach wychowawczych.

 Zajęcia/ warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze  będą  prowadzone z powodu epidemii  indywidualnie z psychologiem,  oczywiście z zachowaniem wszelkich zalecanych środków ostrożności.

Zajęcia odbędą się  w Urzędzie Gminy Dębno, w średniej sali aby móc zachować odpowiedni dystans.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny wówczas zostanie ustalony indywidualny termin spotkania.

 

Dębno, 31.07.2020r

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2020-07-30
GOPS Dębno informuje o zaktualizowanych bazach podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Powiedz stop przemocy domowej !!!!! Zwróć się o pomoc!!!!! W każdej Gminie Powiatu Brzeskiego
znajdziesz Instytucje, które Ci pomogą.

Załączniki:

 1. Informator 2020 (plik pdf 1119KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Możliwość ubiegania się o pomoc żywnościową

2020-06-03


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019r.
Pomoc ta skierowana jest do mieszkańców Gminy Dębno znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kwota kryterium dochodowego wynosi 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie. Wnioski można składać w GOPS Dębno w godzinach 8.00-14.00.Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja na Klub Seniora

2020-05-26

Gmina Dębno otrzymała kolejne wsparcie finansowe w wysokości 150 tysięcy złotych od Wojewody Małopolskiego na utworzenie placówki wsparcia dla osób starszych w ramach Programu Wieloletniego "Senior +".

Więcej na stronie Gminy Dębno:

https://gminadebno.pl/news,dotacja-na-klub-seniora,4422.html

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy okres zasiłkowy już niebawem

2020-05-24


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać elektronicznie - wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i funduszu alimentacyjnego, a także o świadczenie Dobry start tzw. 300+.

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w wersji papierowej. Terminy składania wniosków obejmują także mieszkańców objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego tj. w przypadku wyjazdu członka rodziny za granicę.

Przypominamy, że złożony kompletnie i prawidłowo wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i fundusz alimentacyjny w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 gwarantuje wypłatę wnioskowanego świadczenia po spełnieniu kryteriów ustawowych w ciągłości w pozostałych przypadkach świadczenie może być wypłacone z wyrównaniem.

Ponadto przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do dnia 2021-05-31. Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy można złożyć od dnia 2021-02-01 w formie elektronicznej, lub od dnia 2021-04-01 w formie papierowej.

Wszelkie informację można uzyskać w siedzibie GOPS Dębno lub pod nr telefonu 14 66 58 749.

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Wielkanocne!

2020-04-09
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiany godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

2020-03-23
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 2020-03-24 do odwołania tut. Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30. W sprawach pilnych możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 607 682 051.
Przepraszamy za utrudnienia.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja !!!

2020-03-20


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, w tut. Ośrodku zgodnie z wytycznym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tut. Ośrodku pod nr telefonu
607 682 051 pełniony jest dyżur w dniach od poniedziałku do niedzieli do godziny 19:00 w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Czytaj całość artykułu "Informacja !!!"

Ikonka symbolizująca artykuł

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

2020-03-19
1. SANEPID - zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Ośrodek pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz z kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową:

-FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
-POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
-POLSKI CZERWONY KRZYŻ
-CARITAS
-STOWARZYSZENIE ODRA-NIEMEN

4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty.
5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS.
6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.
Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt.


Ikonka symbolizująca artykuł

ODWOŁANY DYŻUR PRAWNIKA ORAZ PSYCHOLOGA

2020-03-16
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją nie będzie dyżuru prawnika oraz psychologa od dnia 17.03.2020 do odwołania.
Ikonka symbolizująca artykuł

PODWYŻSZONE ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - PROŚBA O KONTAKT TELEFONICZNY LUB KORESPONDENCYJNY!

2020-03-12
Z uwagi na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne informujemy, że wiele spraw możecie Państwo załatwić w tut. GOPS telefonicznie lub korespondencyjnie.
Klientów pracujących poza granicami kraju oraz członków ich rodzin, chcących załatwić sprawy związane z koordynacją systemów zabezpieczenie społecznego, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem ustalenia pilności wizyty oraz ewentualnego przesłania Państwu stosownych wniosków.
Ikonka symbolizująca artykuł

Koronawirus: ważne dla seniorów

2020-03-11
Jak uniknąć zakażenia koronawirusem!
Ikonka symbolizująca artykuł

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

2020-03-11
Informacje i zalecenia
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy

2020-02-28
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020.

Czytaj całość artykułu "Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy"

Załączniki:

 1. program przemoc (plik pdf 669KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2020-01-17


Dyrektor GOPS Dębno informuje, że rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu, mogą zgłaszać się z wnioskiem do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie.
Według przyjętych kryteriów, posiłki bezpłatne przysługują dzieciom z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792 zł (czyli 150% kryterium dochodowego). Aby wsparcie zostało udzielone, konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz wywiadu alimentacyjnego u osób zobowiązanych do alimentacji.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno - Kierownik Klubu Senior+

2020-01-17

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach wyboru (plik pdf 147KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko kierownika w Klubie Seniora

2019-12-19
Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze kierownika w Klubie Seniora

Załączniki:

 1. klauzula informacyjna (plik pdf 1051KB)
 2. kwestionariusz osobowy (plik pdf 91KB)
 3. oświadczenie kandydata (plik pdf 212KB)
 4. zarządzenie (plik pdf 260KB)
 5. załącznik do zarządzenia (plik pdf 1176KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

W święta nikt nie powinien być sam!

2019-12-18
Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny, w którym kierujemy swe myśli nie tylko ku bliskim, ale również ku osobom potrzebującym naszego wsparcia i opieki. Z tej okazji w poniedziałek, 16 grudnia w Karczmie Pod Jesionami odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych z terenu naszej gminy. Organizatorem Wigilii był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno.

Czytaj całość artykułu "W święta nikt nie powinien być sam! "

W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam!
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2019-12-13
Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. (tj. Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno będzie nieczynny, natomiast w dniu 31 grudnia 2019 r. będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00.


Za utrudnienia przepraszamy.
Ikonka symbolizująca artykuł

Nadchodzi zima - Nie bądź obojętny!

2019-12-05
Wraz ze zbliżającym się okresem zimowym, a co za tym idzie, z obniżającymi się temperaturami, rozpoczyna się dla wielu osób i rodzin najtrudniejszy czas w roku. Wzrastają potrzeby osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych oraz chorych, a także tych, którzy nie są w stanie przezwyciężyć życiowych trudności. Działając w trosce 0 ich dobro i bezpieczeństwo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno apeluje i zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Dębno o zwrócenie szczególnej uwagi, a w razie potrzeby o powiadomienie o takich osobach odpowiednich służb. Zainteresowanie się i włączenie w działania na rzecz tych osób ma istotny wpływ na popraw ich sytuacji życiowej, a szczeg6lnie na pomoc w przetrwaniu tego ciężkiego dla nich okresu, jakim jest zima. Zaoferowanie w odpowiednim momencie stosownej pomocy może uchronić najsłabszych od sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Załączniki:

 1. pomoc w zimie (plik pdf 747KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego!!

2019-11-21
Ikonka symbolizująca artykuł

Małopolski Teleanioł

2019-11-18
GOPS Dębno informuje, że trwa rekrutacja do projektu Małopolski Teleanioł.
Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną w załączniku jak również pod nr tel 12 61 60 611.

Załączniki:

 1. ulotka (plik pdf 868KB)
 2. Formularz zgłoszeniowy (plik pdf 942KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2020 r.

2019-10-22
Wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa. Wypłaty będą realizowane w poniższych terminach o ile Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie będzie w posiadaniu środków na ich realizację:

Czytaj całość artykułu "Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2020 r."

Ikonka symbolizująca artykuł

500+ czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

2019-09-19
GOPS Dębno informuje, że można już składać wnioski o świadczenie uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał je od października. Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.
Więcej informacji w załączniku poniżej.

Załączniki:

 1. komunikat (plik pdf 1054KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wypłaty świadczeń wychowawczych

2019-09-19


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuję, że aby otrzymać wyrównanie świadczenia wychowawczego 500+ za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. należy złożyć wniosek do 30 września 2019 r. Wnioski, które wpłyną do tut. Ośrodka od 1 października 2019 r. będą wypłacane bez wyrównania !!

Czytaj całość artykułu "Terminy wypłaty świadczeń wychowawczych "

Ikonka symbolizująca artykuł

Zostań rodziną wspierającą

2019-09-12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.)
zaprasza rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Czytaj całość artykułu "Zostań rodziną wspierającą"

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO