Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Powrót

Projekt

Data publikacji: 2014-01-13

efs-logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji ciekawego projektu szkoleniowego. Nosi on tytuł Wiedza=szansa. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Dębno.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji ciekawego projektu szkoleniowego. Nosi on tytuł Wiedza=szansa. Program aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Dębno.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, niepracujących, a mieszkających na terenie Dębna i korzystających z pomocy społecznej. Do końca grudnia 2014 roku na beneficjentów, uczestników programu czekają całkowicie bezpłatne kursy zawodowe, warsztaty i inne formy podnoszenia wiedzy, zdobywania umiejętności. Jest także możliwość otrzymania wsparcia finansowego. Projekt trwa od 1 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Wszyscy zainteresowani uczestnictwem w projekcie proszone są o osobisty lub telefoniczny kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, tel. 14 66 58 749 lub 14 63 185 92.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt