Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Powrót

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2016-09-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informujemy, że od sierpnia 2016 r. rozpoczął współpracę z Caritasem Archidiecezji Krakowskiej, który realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Osoby, które otrzymają skierowanie od pracowników socjalnych naszego Ośrodka mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.
Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikacji do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

Osoby chętne do przystąpienia do Programu, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

Osoby, które korzystały już z Programu będą informowane osobiście lub telefonicznie o terminach wydawania żywności.