Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno,

tel. 14 665 87 49
faks 14 665 87 49 wewn. 19
Powiat: Brzeski
Woj.: małopolskie
NIP: 869-16-56-114
Regon 850019286
e-mail: gops@gminadebno.pl
adres strony internetowej: www.gops.gminadebno.pl

Zestawienie rachunków:

23 9453 0009 0030 0300 1300 0001 - konto podstawowe
28 9453 0009 0001 0300 1300 0003 - fundusz alimentacyjny
82 9453 0009 0030 0300 1300 0006 - subkonto

Godziny pracy:

poniedziałek:  7.30 - 16.30
wtorek:           7.30 - 15.30
środa:             7.30 - 15.30
czwartek:        7.30 - 15.30
piątek:            7.30 - 14.30

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

mgr Renata Marecik

Dyrektor GOPS Dębno w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

tel. 14 665 87 49 wewn. 17

Księgowość, kadry i płace

1. mgr Małgorzata Pikus - Główny Księgowy
2. mgr Teresa Nizioł - Inspektor ds. kadr i płac

tel. 14 665 87 49 wewn. 11

Pracownicy socjalni:

1. Jolanta Gaweł - specjalista pracy socjalnej
Rejon: Dębno, Doły, Wola Dębińska

14 665 87 49 wewn. 15

2. mgr Anna Matras - specjalista pracy socjalnej
Rejon: Jastew, Sufczyn

14 665 87 49 wewn. 13

3. Dorota Nosal - specjalista pracy socjalnej
Rejon: Maszkienice, Niedźwiedza, Perła

14 665 87 49 wewn. 13

4. Maria Sułek - specjalista pracy socjalnej
Rejon: Łoniowa, Łysa Góra

14 665 87 49 wewn. 18

5. mgr Małgorzata Witek - specjalista pracy socjalnej
Rejon: Biadoliny Szlacheckie, Porąbka Uszewska, Jaworsko

14 665 87 49 wewn. 18

6. Bernadeta Mazur - specjalista pracy socjalnej

14 665 87 49 wewn. 15

Świadczenia rodzinne

1. mgr Anastazja Gębala - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
2. mgr Natalia Sacha - Pomoc administracyjna

14 665 87 49 wewn. 16

Opiekunka środowiskowa

1. Elżbieta Kozioł

14 665 87 49 wewn. 15

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

1. Dawid Wnęk
tel. 797 719 567

Koordynacja świadczeń rodzinnych i wychowawczych

1. mgr Ewelina Sambor - Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych

14 665 87 49 wewn. 12

Świadczenie wychowawcze 500+

1. Katarzyna Michta - Pomoc administracyjna ds. świadczenia wychowawczego
2. mgr Wioleta Dmytrowska - Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych

14 665 87 49 wewn. 14

Asystent rodziny

1. mgr Jerzy Migas

14 665 87 49 wewn. 18

Pracownicy ds. funduszu alimentacyjnego

1. Anna Domańska

14 665 87 49 wewn. 12
14 665 87 49 wewn. 14

Dodatki mieszkaniowe

1. Bernadeta Mazur

14 665 87 49 wewn. 15

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

1. Anna Matras - Przewodniczący Zespołu
2. Dorota Nosal - Zastępca Przewodniczącego Zespołu

14 665 87 49 wewn. 13
14 665 87 49 wewn. 15

godziny przyjęć interesantów: wtorek 12 - 14, wtorek 16 - 18

dyżury:

pomoc prawna: wtorek 15:30 - 17:30
tel. 607 107 775

pomoc psychologa: wtorek 15:30 - 17:30

pomoc socjalna: wtorek 15:30 - 17:30