Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

WYCIECZKA SENIORÓW DO STAREGO SĄCZA I NOWEGO SĄCZA

Data publikacji: 2021-10-14

W dniu 21 września 2021 Seniorzy z Klubu Senior+ w Sufczynie i w Dębnie wzięli udział w wycieczce zorganizowanej do Starego i Nowego Sącza. Pierwszym punktem wycieczki było zobaczenie Enklawy Przyrodniczej Bobrowisko pod Starym Sączem gdzie Seniorzy mogli pooglądać dziką przyrodę. Bobrowisko  powstało w widłach dwóch rzek – Dunajca oraz wpadającego do niego Popradu. Zwiedzając tę atrakcję zobaczyliśmy malutką makietę nawiązującą do dziejów miejsca. Na szczególną uwagę zasługują bobry, które tutaj się osiedliły. Budują swoje tamy i żeremia korzystając z drzew rosnących w sąsiedztwie. Spostrzegawcze oczy dostrzegą gdzieniegdzie poobgryzane kikuty. Mieszka tu również też para łabędzi niemych.

Czytaj całość publikacji "WYCIECZKA SENIORÓW DO STAREGO SĄCZA I NOWEGO SĄCZA"

safdf567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041

Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Data publikacji: 2021-10-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno , w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Dębno.

Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Osoby, które mogą wziąć udział w programie:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj całość publikacji "Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022"

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc

Data publikacji: 2021-09-30

GOPS Dębno informuje, że 4 października 2021 r. o godzinie 16:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

 

Zapraszamy osoby, które dostrzegają problem agresji własnej w relacjach z innymi, osoby, które mają problemy z radzeniem sobie ze stresem oraz osoby używające przemocy jako narzędzia pozwalającego na osiąganie własnych celów i rozwiązywania konfliktów. Zapraszamy również osoby, które mają niekontrolowane wybuchy złości i ranią innych swoim zachowaniem.

 

Szczegółowych informacji pod numerem telefonu 14 66 300 31 udziela Pani Aneta Rzepa codziennie w godzinach 8.00-15.00.

ff

Bezpieczny e-Senior

Data publikacji: 2021-09-13

2

Załączniki:

 1. BES_Informacje o projekcie (plik pdf 455KB)
 2. BES_Komplet dokumentów rekrutacyjnych (plik pdf 1435KB)
 3. BeS_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_MLK (plik pdf 793KB)

Informacja - wnioski o świadczenie Dobry Start 300+

Data publikacji: 2021-09-09

fggf

Punkty konsultacyjne

Data publikacji: 2021-09-03

dd

Uroczyste pożegnanie

Data publikacji: 2021-08-27

Jest taki szczególny moment w życiu każdego pracującego człowieka, moment przejścia na emeryturę.

26 lipca 2021 r. na sali narad w Urzędzie Gminy Dębno uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę Panią Marię Sułek zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno. W imieniu władz gminy i pracowników urzędu bukiet kwiatów  oraz okolicznościowy upominek wręczył Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski oraz Z-ca Wójta Jacek Szklarz. Podziękowania , życzenia, kwiaty i upominki złożyła również Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Marecik. Pani Sułek z wyraźnym wzruszeniem podziękowała za życzenia i wyrazy życzliwości.

 

Raz jeszcze dziękujemy za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy odpoczynku na który  pracowałaś tak wiele lat. Zdobywania nowych wspomnień poprzez cudowne podróże. Zdrowia, dzięki któremu będzie to możliwe do zrealizowania. Wspominaj pracę  z uśmiechem na ustach i pamiętaj o wszystkich miłych wspólnie spędzonych chwilach. Życząc samych pogodnych i radosnych chwil, pozostaję z wyrazami szacunku.

 

                                                                                                          Renata Marecik

                                                                                                          Dyrektor GOPS

1234567

Informator 2021

Data publikacji: 2021-08-13

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2021, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku  udostępnia Informator z wykazem bazy danych teleadresowych instytucji z terenu Powiatu Brzeskiego działających na rzecz osób stosujących i doznających przemocy.

Załączniki:

 1. Informator 2021 (plik pdf 880KB)

PRZYPOMINAMY!

Data publikacji: 2021-08-11

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać:

- w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2021 r.

- w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2021 r.


 

Terminy ustalenia prawa i wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w zależności od daty złożenia wniosku:

 •  od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2021 r.
 •  od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2021 r.
 •  od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2022 r. (wszystkie wnioski złożone do końca listopada będą wypłacone z wyrównaniem od listopada, natomiast wnioski złożone w grudniu będą wypłacane bez wyrównania za listopad.)

 

Terminy ustalenia prawa i wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zależności od daty złożenia wniosku:

 

 •  od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r.
 •  od 1 września 2021 r. do 30 września 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2021 r.
 •  od 1 października 2021 r. do 31 października 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2021 r.
 •  od 1 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2022 r.
 •  od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2022 r. (wnioski złożone do ostatniego dnia listopada będą wypłacone z wyrównaniem za październik, natomiast wnioski złożone od grudnia będą rozpatrywane od miesiąca złożenia wniosku.)
z

Dobry Start 300+

Data publikacji: 2021-07-06

Szanowni Państwo,

 

w mobilnych punktach pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”.

 

Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

 

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o:

 

 • dowodzie osobistym,
 • numerze PESEL dziecka,
 • telefonie komórkowym,
 • adresie mailowym,
 • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,
 • o nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 • oraz o numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.

 

Warto przypomnieć, że w ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

123

Informacja

Data publikacji: 2021-06-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że od dnia 1 lipca 2021r. można składać elektronicznie - wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022. Od dnia 1 sierpnia 2021r. można składać wnioski osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno II piętro pok. 220. Terminy składania wniosków obejmują także mieszkańców objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego tj. w przypadku wyjazdu członka rodziny za granicę.

Przypominamy, że złożony kompletnie i prawidłowo wniosek w terminie do dnia 31-08-2021 gwarantuje wypłatę wnioskowanego świadczenia po spełnieniu kryteriów ustawowych w ciągłości w pozostałych przypadkach świadczenie może być wypłacone z wyrównaniem. Wszelkie informację można uzyskać w siedzibie GOPS Dębno lub pod nr telefonu 14 66 58 749.

ttt

Informacja - wnioski o świadczenie Dobry Start 300+

Data publikacji: 2021-06-28

Szanowni Państwo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje:

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno nie będzie się zajmował przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia Dobry Start 300+.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie Dobry Start będzie można składać wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski wyłącznie drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS .

PRZYPOMINAMY!

Data publikacji: 2021-06-17

Obecnie rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dot. świadczenia wychowawczego 500+. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku mają czas do końca czerwca. Wnioski złożone w późniejszym czasie będą rozpatrywane od miesiąca złożenia.

 

Terminy ustalenia prawa i wypłaty świadczenia w zależności od daty złożenia wniosku:

 • od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
 • od 1 maja do 31 maja 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.
 • od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r. (ale już bez wyrównania za czerwiec)
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r. (ale już bez wyrównania za czerwiec i lipiec)

 

dfff

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Data publikacji: 2021-06-10

25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952). Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 

GOPS Dębno informuje, że od 09-06-2021 roku każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

 

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 roku!

kdr

Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Data publikacji: 2021-05-28

Wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowe są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa. Wypłaty będą realizowane w poniższych terminach o ile Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie będzie w posiadaniu środków na ich realizację:

 

20.01.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

19.02.021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

19.03.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.04.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.05.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

18.06.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.07.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.08.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.09.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.10.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

19.11.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.12.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc nia wypłaty )


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...