Aktualności


Spotkanie z psychologiem

2019-06-05

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno uprzejmie informuje, że w dniu 13.06.2019 r. o godz. 16:30 w sali narad budynku Urzędu Gminy Dębno odbędą się zajęcia z psychologiem w ramach prowadzonych przez Ośrodek Pomocy działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców.

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !!!


Nowy okres zasiłkowy 2019/2021 już niebawem !!!

2019-06-05Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że od dnia 1 lipca 2019 r. można składać elektronicznie - wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i funduszu alimentacyjnego, a także o świadczenie Dobry start tzw. 300+.

czytaj całość publikacji "Nowy okres zasiłkowy 2019/2021 już niebawem !!!"


Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2018

2019-06-04

Dnia 29 maja 2019r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej zorganizował warsztaty kulinarne dla osób korzystających ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.

czytaj całość publikacji "Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2018"

Dołączona galeria:

Warsztaty kulinarne  w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2018Warsztaty kulinarne  w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2018Warsztaty kulinarne  w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2018Warsztaty kulinarne  w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2018Warsztaty kulinarne  w ramach PO PŻ 2014-2020 – Podprogram 2018

pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


  Pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych

  2019-05-09

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy udzielanej w ramach projektu realizowanego w Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niepełnosprawnych „Bezpieczna Przystań” w Tarnowie. Głównym celem projektu jest wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych między innymi poprzez zapewnienie całodobowej opieki zastępczej nad osobami niesamodzielnymi przez okres 14 dni (z możliwością wydłużenia pobytu w wyjątkowych przypadkach do 21 dni).

  W ramach projektu istnieje także możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.

  Więcej informacji można uzyskać pod nr tel 14 688 00 42 lub 14 688 00 40 a także pod adresem mailowym subregionalnecentrum@umt.tarnow.pl lub na stronie internetowej www.bezpiecznaprzystan.com.pl


  Rusza Projekt

  2019-05-07

  Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu "Małopolska Niania 2.9" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

  czytaj całość publikacji "Rusza Projekt "

  Dołączone pliki:


  Życzenia Wielkanocne

  2019-04-18


  Zapytanie ofertowe

  2019-04-02

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekunka Środowiskowa w formie umowy cywilno-prawnej.

  Dołączone pliki:


  Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

  2019-03-26

  Poniżej informacja nt. oferowanych form wsparcia oraz adresy placówek, do których mogą zgłaszać się osoby Pokrzywdzone

  Dołączone pliki:


  Kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

  2019-03-01

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż 11.03.2019 r. o godz. 16:00 rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

  Dołączona galeria:

  plakat

  Dołączone pliki:


  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 18.02.2019r – 24.02.2019r

  2019-02-18  W związku z akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 19.02.2019r do 22.02.2019r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, policjanta, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  czytaj całość publikacji "„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” 18.02.2019r – 24.02.2019r"


  Nabór do klubu Senior+

  2019-01-21  GMINA DĘBNO I OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DĘBNO OGŁASZAJĄ NABÓR UCZESTNIKÓW DO KLUBU "SENIOR+"

  Jeżeli jesteś:

  - mieszkańcem gminy Dębno,

  - osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,

  - chcesz pomóc sobie i innym?

  czytaj całość publikacji "Nabór do klubu Senior+"

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno. Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji