Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2017-07-31

Na terenie naszej gminy nadal realizowany jest program Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Jego celem jest zapewnienie pomocy
najbardziej potrzebującym mieszkańcom, w postaci przekazywanych im paczek żywnościowych. Osoby chętne do uzyskania wsparcia powinny zgłaszać się od 1 sierpnia 2017r pok. nr 202, 203, 204 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy Dębno.
Do programu mogą zostać skierowane osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 1028,00 zł netto dla osoby w rodzinie.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 realizowany jest we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"