Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Umowa nr 53/OPS/2022 z dnia 09.03.2022 r.

Data publikacji: 2022-03-10

d

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-04

ff

Dotacja celowa – dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data publikacji: 2022-01-20

rr

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Data publikacji: 2021-10-28

w

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data publikacji: 2021-09-24

fdf

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Data publikacji: 2021-09-08

rrr

Dotacja

Data publikacji: 2021-03-08

Dotacja