Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Dotacja celowa – dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data publikacji: 2022-09-14

ee

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Data publikacji: 2022-09-09

ee

Program wieloletni "Senior+" na lata 2021 - 2025 Edycja 2022

Data publikacji: 2022-07-01

12

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim "Senior+" na lata 2021-2025 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert "Senior+

Data publikacji: 2022-06-27

ss

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Umowa nr 53/OPS/2022 z dnia 09.03.2022 r.

Data publikacji: 2022-03-10

d

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-04

ff

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Data publikacji: 2021-10-28

w

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data publikacji: 2021-09-24

fdf

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Data publikacji: 2021-09-08

rrr

Dotacja

Data publikacji: 2021-03-08

Dotacja