Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Data publikacji: 2021-10-28

w

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data publikacji: 2021-09-24

fdf

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Data publikacji: 2021-09-08

rrr

Dotacja

Data publikacji: 2021-03-08

Dotacja