Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno,

tel. 14 665 87 49
faks 14 665 87 49 wewn. 19
Powiat: Brzeski
Woj.: małopolskie
NIP: 869-16-56-114
Regon 850019286
e-mail: gops@gminadebno.pl
adres strony internetowej: www.gops.gminadebno.pl

Zestawienie rachunków:

23 9453 0009 0030 0300 1300 0001 - konto podstawowe
28 9453 0009 0001 0300 1300 0003 - fundusz alimentacyjny
82 9453 0009 0030 0300 1300 0006 - subkonto

Godziny pracy:

poniedziałek:  7.30 - 16.30
wtorek:           7.30 - 15.30
środa:             7.30 - 15.30
czwartek:        7.30 - 15.30
piątek:            7.30 - 14.30

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

mgr Renata Marecik

Dyrektor GOPS Dębno w sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00
nr pokoju 223
tel. 14 665 87 49 wewn. 17

Księgowość, kadry i płace

1. mgr Małgorzata Pikus - Główny Księgowy
2. mgr Teresa Nizioł - Inspektor ds. kadr i płac

nr pokoju 221

tel. 14 665 87 49 wewn. 11

Pracownicy socjalni:

1. Dorota Nosal - specjalista pracy socjalnej
Rejon: Maszkienice, Niedźwiedza, Jaworsko
pokój 201
14 665 87 49 wewn. 13

2. mgr Anna Matras - specjalista pracy socjalnej
Rejon: Łysa Góra, Perła
pokój 201
14 665 87 49 wewn. 13

3. mgr Małgorzata Witek - specjalista pracy socjalnej
Rejon: Biadoliny Szlacheckie, Wola Dębińska, Doły
pokój 202
14 665 87 49 wewn. 18


4. mgr Natalia Leś - pracownik socjalny
Rejon: Łoniowa, Dębno
pokój 202
14 665 87 49 wewn. 18

5. Bernadeta Mazur - specjalista pracy socjlanej
Rejon: Porąbka Uszewska, Sufczyn, Jastew
nr pokoju 203
14 665 87 49 wewn. 15

6. mgr Katarzyna Michta - aspirant pracy socjalnej
 

Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Świadczenia wychowawcze

1. mgr Anastazja Gębala - Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
2. mgr Katarzyna Michta - stanowisko ds. koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
pokój 220
14 665 87 49 wewn. 12

3. mgr Wioleta Dmytrowska - Inspektor ds. funduszu alimentacyjnego oraz wydawanie zaświadczeń do programu "Czyste powietrze"
pokój 220
14 665 87 49 wewn. 14

 

Opiekun medyczny

1. Elżbieta Kozioł


14 665 87 49 wewn. 15

Opiekun środowiskowy

1. Agnieszka Bodura

14 665 87 49 wewn. 15

Dziennik podawczy, informacja, obsługa programów Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i Opieka wytchnieniowa, zamówienia publiczne, Korpus wsparcia seniorów

mgr Ewelina Sambor - starszy inspektor

tel. 14 665 87 49 wewn. 16

Klub Senior +

Ewelina Mazurek - Kierownik klubu Senior+

tel. 14 665 87 49 wewn. 16

Teresa Orzeł - opiekun klubu Senior+

tel. 14 665 87 49 wewn. 16

Asystent rodziny

1. mgr Krzysztof Gołąb
tel. 14 665 87 49 wewn. 18

Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową

1. mgr Ewelina Sambor - Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy domowej
2. mgr Katarzyna Michta - Zastępca przewodniczącej zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy domowej

14 665 87 49 wewn. 12

14 665 87 49 wewn. 15

607 107 775

godziny przyjęć interesantów: wtorek 15:30 - 17:30

dyżury:

pomoc prawna: wtorek 15:30 - 17:30

pomoc psychologa: wtorek 15:30 - 17:30

pomoc socjalna: wtorek 15:30 - 17:30