ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Nabory na stanowiska
← Powrót do strony głównej

Nabory na stanowiska

Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 06.11.2023 r.

2023-11-06

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 06.11.2023 r."

Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 14.04.2023 r.

2023-04-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

 

 1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
  1. obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
  2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
   z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,  a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;

7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

 

 1. Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:
 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność podejmowania decyzji,
 3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
 4. poczucie odpowiedzialności.
 5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 7. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 11. kreatywność, odporność na stres.

 

 1.  Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
 3. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 14.04.2023 r."

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno - Kierownik Klubu Senior+

2022-01-11

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 166KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2021-12-09

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Kierownika Senior+ w Dębnie oraz w Sufczynie.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz kandydata (plik doc 36KB)
 2. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1455KB)
 3. Oświadczenie do celów rekrutacji (plik pdf 786KB)
 4. Zarządzenie nr 8.2021 (plik pdf 252KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno - Inspektor ds. kadr i płac

2021-04-01

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 166KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

2021-03-10

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kadr i płac.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz kandydata (plik doc 36KB)
 2. Oświadczenie do celów rekrutacji (plik pdf 786KB)
 3. Zarządzenie nr 3.2021 (plik pdf 261KB)
 4. Załącznik do Zarządzenia (plik pdf 1414KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno - Kierownik Klubu Senior+

2021-01-12

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 148KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2020-12-16
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Klubie Seniora - Kierownik Klubu Seniora

Załączniki:

 1. Zarządzenie - Klub seniora (plik pdf 274KB)
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 419KB)
 3. kwestionariusz osobowy (plik pdf 190KB)
 4. oświadczenie (plik pdf 786KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno - Kierownik Klubu Senior+

2020-01-17

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach wyboru (plik pdf 147KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko kierownika w Klubie Seniora

2019-12-19
Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze kierownika w Klubie Seniora

Załączniki:

 1. klauzula informacyjna (plik pdf 1051KB)
 2. kwestionariusz osobowy (plik pdf 91KB)
 3. oświadczenie kandydata (plik pdf 212KB)
 4. zarządzenie (plik pdf 260KB)
 5. załącznik do zarządzenia (plik pdf 1176KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO