Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Data publikacji: 2023-09-19

Dnia 14 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Dębno odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej po zmianie ustawy.

W posiedzeniu wzięli udział powołani przez Wójta Gminy Dębno Pana Wiesława Kozłowskiego Członkowie Zespołu. Przybyłych gości powitała Pani Renata Marecik- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Na wstępie przedstawiono zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Dębno. W trakcie spotkania jednogłośnie wybrano przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Ewelinę Sambor oraz zastępcę przewodniczącego Panią Katarzynę Michta.  W kolejnej części spotkania zapoznano  uczestników z nowymi przepisami oraz procedurami, przyjęto nowy regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno. Wszystkie podjęte uchwały zostały szczegółowo omówione oraz nakreślono plan pracy zespołu do kolejnego posiedzenia.

Spotkanie odbyło się zgodnie z przyjętym na wstępie harmonogramem. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, usprawiedliwili nieobecność.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego podziękowała za przybycie członkom zespołu oraz wyraziła chęć współpracy i wzajemnego wsparcia w pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową.

12

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Data publikacji: 2023-05-02

 

Dnia 27.04.2023 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno - Renata Marecik zorganizował szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zgodnie z mającymi wejść w życie 22.06.2023 r. przepisami nowej ustawy. Szkolenie poprowadził Pan dr Piotr Piskozub, doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie turystycznym oraz prawie pomocy społecznej. W szkoleniu wzięło udział wielu zaproszonych gości. Przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Brzesku byli kierownik rewiru dzielnicowych asp. sztab. Sławomir Czuchra, asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii asp. Monika Tomkiewicz, dzielnicowi Gminy Dębno asp.szt. Marek Świder, mł. asp. Adrian Nierodziński, st. asp. Maciej Kostrzewa. Przedstawicielami Sądu Rejonowego byli kurator dla osób dorosłych Pan Kamil Buczak, oraz kurator rodzinny i nieletnich Pani Joanna Piś. W szkoleniu wzięli udział także Pani Anna Marecik – pedagog, Pani Małgorza Tabor - pedagog, Pani Renata  Mrożek – przedstawiciel służby zdrowia, Pani Aneta Rzepa - Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Pani Barbara Szostak – przedstawiciel Urzędu Gminy Dębno ds. profilaktyki uzależnień, oraz pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku a także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Dziękując przybyłym Gościom liczymy na owocną współpracę.  

1sfdffddffh

Konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 - 2027.

Data publikacji: 2023-03-20

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że rozpoczynają się  konsultacje społeczne dotyczące projektu  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023 – 2027

Od 21 marca 2023 do 5 kwietnia  2023 r. trwać będą konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 -2027.
W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Załączniki:

 1. zarządzenie 51-2023 (plik pdf 608KB)
 2. Formularz_uwagi (plik docx 16KB)
 3. PROGRAM przemoc 2023 (plik docx 272KB)

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc

Data publikacji: 2023-03-17

GOPS Dębno informuje, że 27 marca 2023 r.  r. o godzinie 16:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Zajęcia realizowane są w formie grupowej /grupa ma charakter zamknięty/ przez specjalistów – trenerów posiadających kwalifikacje.

Zapraszamy osoby, które dostrzegają problem agresji własnej w relacjach z innymi, osoby, które mają problemy z radzeniem sobie ze stresem oraz osoby używające przemocy jako narzędzia pozwalającego na osiąganie własnych celów i rozwiązywania konfliktów. Zapraszamy również osoby, które mają niekontrolowane wybuchy złości i ranią innych swoim zachowaniem.

Szczegółowych informacji pod numerem telefonu 14 66 300 31 udziela Pani Aneta Rzepa codziennie w godzinach 8.30-15.30 lub w siedzibie PCPR Brzesko parter pokój 15.

s

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą. Program korekcyjno-edukuacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Data publikacji: 2023-02-27

12

KAMPANIA 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ- 25.11-10.12.2022

Data publikacji: 2022-11-25

25 listopada 2022r rozpoczyna się międzynarodowa Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć, która potrwa do 10 grudnia br.

Każdego roku do Akcji włączają się osoby i organizacje z całego świata, w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie .

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć to ogólnoświatowa kampania organizowana przez Women‘s Global Leadership Institute nieprzerwanie od 1991 r.

Daty trwania kampanii nie są przypadkowe:

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet , a 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka .

 

W ramach w/w Akcji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku oraz  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy organizują dyżur specjalistów:

 

09.12.2022r – od 9.00 do 11.00 – dyżur psychologa, prawnika, zastępcy-przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dyżur odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – nr pok. 201.

 

W ramach Akcji zostaną również przeprowadzone zajęcia edukacyjne kierowane do osób dotkniętych przemocą w zakresie podstaw prawnych oraz zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie.

 

Uprzejmie prosimy aby osoby zainteresowane skorzystaniem z porad specjalistów oraz zajęć edukacyjnych podjęły wcześniej kontakt telefoniczny lub osobisty z przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego Anną Matras lub zastępcą przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Dorotą Nosal pod numerem tel: 14 66 58 749 wew. 13.

 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, iż wszystkie osoby zainteresowane pomocą, mogą również korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej w innych terminach.

Dodatkowych informacji udzielają Anna Matras i Dorota Nosal pod numerem tel: 14 66 58 749 wew.13 .

 

Specjaliści służą swoją pomocą, która świadczona jest bezpłatnie !

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc

Data publikacji: 2021-09-30

GOPS Dębno informuje, że 4 października 2021 r. o godzinie 16:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

 

Zapraszamy osoby, które dostrzegają problem agresji własnej w relacjach z innymi, osoby, które mają problemy z radzeniem sobie ze stresem oraz osoby używające przemocy jako narzędzia pozwalającego na osiąganie własnych celów i rozwiązywania konfliktów. Zapraszamy również osoby, które mają niekontrolowane wybuchy złości i ranią innych swoim zachowaniem.

 

Szczegółowych informacji pod numerem telefonu 14 66 300 31 udziela Pani Aneta Rzepa codziennie w godzinach 8.00-15.00.

ff

Informator 2021

Data publikacji: 2021-08-13

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2021, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku  udostępnia Informator z wykazem bazy danych teleadresowych instytucji z terenu Powiatu Brzeskiego działających na rzecz osób stosujących i doznających przemocy.

Załączniki:

 1. Informator 2021 (plik pdf 880KB)

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw 2021

Data publikacji: 2021-02-16

Załączniki:

 1. tydzień pomocy (plik pdf 84KB)

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

Data publikacji: 2020-11-30

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.
Od 30 listopada 2020 do 11 grudnia 2020 r. trwać będą konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.
W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Uwagi, opinie i wnioski należy wnieść w wyznaczonym terminie w godzinach pracy GOPS do Dyrektora lub przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego :
- osobiście,
- na adres mail-owy gops@gminadebno.pl,
- bądź pisemnie na adres :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno

Załączniki:

 1. PROGRAM PRZEMOC 2021-2022 -projekt (plik pdf 1177KB)

STOP PRZEMOCY W GMINIE DĘBNO !

Data publikacji: 2020-11-30

W okresie przymusowej izolacji w niektórych domach może dochodzić do aktów przemocy.

Jeżeli Twój dom nie jest bezpiecznym schronieniem,
warto Abyś Poszukał pomocy.
Zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub napisz na adres : gops@gminadebno.pl

Jeśli jesteś sąsiadem osób, które mogą być w niebezpieczeństwie z powodu doświadczanej przemocy zadzwoń na Policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub do NIEBIESKIEJ LINII IPZ.

Telefon do Poradni Telefonicznej Niebieskiej Linii : 22-668-70-00, adres: poradnia@niebieskalinia.pl.


Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno funkcjonuje Punkt Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, w którym bezpłatnie udzielają pomocy specjaliści:

- wtorki - od 15.30 do 17.30 psycholog, prawnik i pracownik socjalny,

- czwartek - od 12.00 do 14.00 - pracownik socjalny.

W Gminie Dębno działa także Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. To grupa specjalistów , których łączy wspólny cel -pomoc w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinach.
Jeżeli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz , że członkowie tej rodziny lub osoba np. starsza, małe dziecko potrzebują pomocy , zgłoś tę informację do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
Zgłoszenia kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Gminie Dębno mogą być anonimowe.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

Kontakt:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego : Anna Matras, tel: 14 66 58 749 wew. 13
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Dorota Nosal , tel: 14 66 58 749
Wola Dębińska 240

Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.gops.gminadebno.pl lub pod numerem telefonów : 14 66 58 74,
607 682 051.

KAMPANIA 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ - 25.11-10.12.2020

Data publikacji: 2020-11-20

CZYM JEST KAMPANIA 16 DNI ?

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Womens Global Leadership i jest poświęcona wspieraniu oraz koordynacji działań mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym oraz międzynarodowym

Czytaj całość publikacji "KAMPANIA 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ - 25.11-10.12.2020"

WARSZTATY WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE RODZICÓW.

Data publikacji: 2020-07-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na warsztaty edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych , alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców.

Podczas warsztatów każdy z obecnych rodziców otrzyma  materiały profilaktyczne oraz „ Poradnik Świadomego Rodzica”.

W czasie warsztatów zostanie podjęta następująca tematyka:

1. Rozwój dziecka,

2. Komunikacja w rodzinie,

3. Wychowanie.

4. Relacje rodzinne.

 Rodzice poznają metody radzenia sobie ze specyficznymi trudnościami mogącymi pojawić się gdy dziecko zaczyna uczęszczać do szkoły ( organizacja dnia dziecka, sposoby spędzania wolnego czasu, zajęcia dodatkowe, motywowanie do nauki, pomoc w odrabianiu prac domowych , relacje ze szkoła /, podnieśli swoje kompetencje w zakresie komunikacji z dzieckiem / aktywne słuchanie, poszukiwanie rozwiązań, dochodzenie do kompromisów) oraz umiejętności wychowawczych ( m.in. zachęcanie dziecka do współpracy, budowanie porozumienia ), podnieśli swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie z własnymi emocjami pojawiającymi się w trudnych sytuacjach wychowawczych.

 Zajęcia/ warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze  będą  prowadzone z powodu epidemii  indywidualnie z psychologiem,  oczywiście z zachowaniem wszelkich zalecanych środków ostrożności.

Zajęcia odbędą się  w Urzędzie Gminy Dębno, w średniej sali aby móc zachować odpowiedni dystans.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny wówczas zostanie ustalony indywidualny termin spotkania.

 

Dębno, 31.07.2020r

Informacja

Data publikacji: 2020-07-30

GOPS Dębno informuje o zaktualizowanych bazach podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Powiedz stop przemocy domowej !!!!! Zwróć się o pomoc!!!!! W każdej Gminie Powiatu Brzeskiego
znajdziesz Instytucje, które Ci pomogą.

Załączniki:

 1. Informator 2020 (plik pdf 1119KB)

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy

Data publikacji: 2020-02-28

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020.

Czytaj całość publikacji "Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy"

Załączniki:

 1. program przemoc (plik pdf 669KB)

Międzynarodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Data publikacji: 2019-12-02

25 listopada 2019 r. ruszyła 28 kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. Wybór terminu kampanii - między 25 listopada ( Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec kobiet ) a 10 grudnia ( Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka ) ma na celu zwrócenie uwagi , że prawa kobiet są integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, to nie jest prywatna sprawa.
Termin kampanii to skoordynowane działania ponad 2000 instytucji, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych ale także osób prywatnych w około 180 krajach na świecie.
Celem kampanii jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, która dotyka głównie kobiet ale także dziewcząt.


Czytaj całość publikacji "Międzynarodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć"

Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców - II spotkanie

Data publikacji: 2019-11-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na warsztaty edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców.

Czytaj całość publikacji "Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców - II spotkanie"

Niebieska linia

Data publikacji: 2019-10-17
Komunikacja w rodzinie to podstawa

Data publikacji: 2019-10-01


Informacja

Data publikacji: 2019-08-14

GOPS Dębno informuje o zaktualizowanych bazach podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa, a także placówek zapewniających miejsca noclegowe.

Załączniki:

 1. informator 2019 r (plik pdf 1030KB)
 2. Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w rodzinie. (plik pdf 479KB)
 3. REJESTR JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM (plik pdf 185KB)
 4. WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE (plik pdf 30KB)
 5. WYKAZ PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE (plik pdf 24KB)
 6. WYKAZ OŚRODKÓW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (plik pdf 21KB)
 7. WYKAZ PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA - WOJ. MAŁOPOLSKIE (plik pdf 51KB)
 8. WYKAZ SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE (plik pdf 18KB)

Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców

Data publikacji: 2019-06-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na warsztaty edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców.

Czytaj całość publikacji "Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców "

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Data publikacji: 2019-03-26

Poniżej informacja nt. oferowanych form wsparcia oraz adresy placówek, do których mogą zgłaszać się osoby Pokrzywdzone

Załączniki:

 1. Dyżury Ośrodka i Punktów Zamiejscowych (plik pdf 513KB)
 2. Formy wsparcia (plik pdf 510KB)

Kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

Data publikacji: 2019-03-01

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż 11.03.2019 r. o godz. 16:00 rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.plakat

Załączniki:

 1. informacja (plik pdf 222KB)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 18.02.2019r - 24.02.2019r

Data publikacji: 2019-02-18W związku z akcją Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 19.02.2019r do 22.02.2019r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, policjanta, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj całość publikacji "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 18.02.2019r - 24.02.2019r"

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data publikacji: 2018-11-02

W dniach 18.10.2018r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Dębno wzięli udział w szkoleniu pn. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i alkoholizmu".Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załączniki:

 1. Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plik pdf 111KB)

Bezpłatne spotkanie z psychologiem

Data publikacji: 2018-09-07
Bezpłatne spotkanie - Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniu 13.09.2018 r. o godzinie 15.30 w sali nr 12 parter budynku Urzędu Gminy Dębno odbędą się zajęcia z psychologiem w ramach prowadzonych działań edukacyjnych wspierających kompetencje rodziców w zakresie problemów opiekuńczo - wychowawczych.
Po spotkaniu możliwe będą konsultacje indywidualne z psychologiem.

Informator - dyżury specjalistów

Data publikacji: 2018-07-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przedstawia program korekcyjno edukacyjny oraz instytucje znajdujące się na terenie powiatu brzeskiego i zajmujące się przemocą zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Załączniki:

 1. Informator - dyżury specjalistów (plik pdf 518KB)

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 19.02.2018r- 25.02.2018r.

Data publikacji: 2018-02-15

W związku z akcją Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 19.02.2018r do 23.02.2018r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa pracownika socjalnego, policjanta, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki:

 1. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 19.02.2018r- 25.02.2018r. (plik pdf 27KB)

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

Data publikacji: 2018-02-08

Dzień Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2017-12-06

W dniu 22 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie głównie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W obchodach wzięli udział pracownicy socjalni z tutejszego Ośrodka. Główne uroczystości zorganizowane zostały w Restauracji August w Brzesku. Podczas spotkania Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Kwaśniak wręczył w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy nagrody Polonia Minor w uznaniu wkładu w rozwój idei pracy socjalnej w regionie oraz zaangażownia w liczne istotne działania społeczne. Nagrodę otrzymała Pani Dorota Nosal - specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Starosta Brzeski Andrzej Potępa również uhonorował osoby, które najbardziej wyróżniają się swoim zaangażowaniem i pracą w zakresie pomocy społecznej. List gratulacyjny również otrzymała Pani Anna Matras - specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.Dzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika Socjalnego

16 dni bez przemocy

Data publikacji: 2017-12-01

Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich !.

16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy Ze Względu na Płeć , 25 listopada -10 grudnia 2017r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w dniu 8 grudnia 2017r w godzinach od 10.00-14.00 w sali narad Urzędu Gminy Dębno będą przeprowadzone dyżury: psychologa, prawnika i pracownika socjalnego z zakresu przemocy wobec kobiet.

W tym dniu zostanie także przeprowadzone spotkanie informacyjno- edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

Spotkania edukacyjne nt. reakcji na przemoc w rodzinie

Data publikacji: 2017-11-02

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają na spotkania edukacyjne, których tematyką będą podstawy prawne i zagadnienia psychologiczne dotyczące reakcji na przemoc w rodzinie.
Spotkania te odbędą się w dniach 9 listopada 2017r w godz. 14.30 -18.00 oraz dnia 8 grudnia 2017r w godz. 14.30 do 18.00 i będą prowadzone przez specjalistów tj. psychologa oraz prawnika w Urzędzie Gminy Dębno - w sali narad / parter budynku /.

Nadmienia się, iż istnieje możliwość indywidualnej konsultacji ze specjalistami po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym.Telefon do kontaktu: 14 6318592 , 14 66 58 749.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy

Data publikacji: 2017-08-10

Zapisy

Załączniki:

 1. Baza instytucji przemoc 2017 r. (plik xls 296KB)
 2. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa 2017 r. (plik xls 49KB)
 3. Rejestr placówk zapewniających tymczasowe schronienie (plik doc 91KB)
 4. Wykaz jednostek realizujacych programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie (plik doc 63KB)
 5. Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej stan na 2017 r. (plik doc 49KB)

Kampania Wybieram pomoc

Data publikacji: 2017-03-17

Kampania medialna Wybieram pomoc, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc, jest realizowana od 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz w internecie.

Czytaj całość publikacji "Kampania Wybieram pomoc"

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji: 2017-02-23

W związku z akcją Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 22.02.2017r do 24.02.2017r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa i pracownika socjalnego .

Czytaj całość publikacji "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Kampania 16 Dni Akcji Przemocy ze względu na płeć

Data publikacji: 2016-12-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendą Powiatową Policji w Brzesku w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przemocy ze względu na płeć w dniu 8 grudnia 2016r o godz.10.00 w sali narad Urzędu Gminy Dębno przeprowadzi spotkanie edukacyjno-informacyjne z zakresu przemocy dla kobiet z terenu Gminy Dębno.

Serdecznie zapraszamy.

Dyżury specjalistów

Data publikacji: 2016-12-05

Zapraszamy na dyżury specjalistów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno prowadzonym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

Harmonogram bezpłatnych dyżurów w miesiącu:

Grudzień 2016 r.:

Psycholog:
07.12.2016 i 21.12.2016 (środa) od 16:15 -18:15

Prawnik:
05.12.2016 r. (poniedziałek) od 14:00 - 17:00
12.12.2016 r. (poniedziałek) od 14:00 - 17:00
19.12.2016 r. (poniedziałek) od 14:00 - 17:00

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy specjalistów prosimy o zgłaszanie się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr telefonu 14 631 85 91 , 14 631 85 92, 14 66 58 749 .

Dyżury specjalistów

Data publikacji: 2016-11-16

Zapraszamy na dyżury specjalistów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno prowadzonym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

Czytaj całość publikacji "Dyżury specjalistów"

Dene teleadresowe z terenu Powiatu Brzeskiego

Data publikacji: 2016-08-17

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o danych teleadresowych instytucji z terenu Powiatu Brzeskiego a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie do wykorzystania wg. właściwości.

Załączniki:

 1. Dene teleadresowe z terenu Powiatu Brzeskiego (plik pdf 88KB)

"Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" w Gminie Dębno

Data publikacji: 2016-02-17

W związku z akcją Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości
p.o Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 22 do 25 lutego 2016 r. będą organizowane wspólne dyżury policji i pracowników pomocy społecznej.
Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Czytaj całość publikacji ""Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" w Gminie Dębno"

Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

Data publikacji: 2015-12-03

Celem akcji jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci. Polacy wciąż nie widzą nic złego w klapsie. Aprobatę takiego wychowywania deklaruje 61% polskiego społeczeństwa, a prawie 33% dorosłych uważa, że bicie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Badania pokazują także, że zaledwie jedna trzecia Polaków wie o istnieniu w Polsce zakazu kar cielesnych w wychowaniu (badanie TNS OBOP z 2014 roku na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka).Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

Zostań rodziną wspierającą

Data publikacji: 2015-07-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.)

zaprasza rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania prawidłowego naśladowania i funkcjonowania w społeczeństwie. Współpraca między rodzinami daje niepowtarzalną możliwość dzielenia się doświadczeniem i ukazywania praktycznych i prawidłowych metod rozwiązywania problemów.

Czytaj całość publikacji "Zostań rodziną wspierającą"

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw.

Data publikacji: 2015-02-17

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw.

Załączniki:

 1. Tydzień pomocy ofiarom przestępstw. (plik pdf 57KB)

Przemoc

Data publikacji: 2014-03-13

Przemoc

Czytaj całość publikacji "Przemoc"