ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny
← Powrót do strony głównej

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

Ikonka symbolizująca artykuł

30 kwiecień Światowy dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci

2024-04-30
zal
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z przeciwdziałania przemocy domowej w PZOZ Profamilia

2024-04-04

Dnia 22 listopada 2023 r. w NZOZ Profamilia na zaproszenie Pana doktora Mariusza Plichty oraz Pani doktor Ewy Plichty zostało przeprowadzone szkolenie dla personelu medycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz postępowania w przypadku konieczności sporządzenia formularza Niebieska Karta. Szkolenie prowadziła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno Ewelina Sambor, z-ca Przewodniczącej Wioleta Dmytrowska oraz dzielnicowy z Gminy Dębno asp.szt. Marek Świder, a także sierż. Kamil Szpil. Dziękujemy za zaproszenie oraz za dotychczasową współpracę zarówno w dziedzinie przemocy jak również w zakresie pomocy społecznej.

zalzałzazalazazazza
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie PCPR Brzesko

2024-03-12
W dniu 07.03.2024 r. w siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Przedstawicieli PCPR w Brzesku z Przewodniczącymi Zespołów Interdyscyplinarnych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Ewelina Sambor, oraz Z-ca Przewodniczącej ZI Pani Wioleta Dmytrowska. Spotkanie dotyczące współpracy gminy i powiatu w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Podczas narady omówione zostały zasady współpracy Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Brzeskiego na rzecz realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Uczestnicy spotkania zadeklarowali potrzebę takich spotkań oraz wymiany informacji i doświadczeń w celu uzupełnienia wiedzy, zacieśnieniem współpracy, co będzie przekładało się na potrzebę osób korzystających z pomocy w sferze przeciwdziałania przemocy domowej.
zalzal
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z Przeciwdziałania Przemocy pt. „Przemoc wobec dziecka a działania szkoły w ramach procedury Niebieskiej Karty”

2024-01-24

W dniu 24.01.2024 r. w Budynku Gminy Dębno odbyło się szkolenie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli pn. „Przemoc wobec dziecka a działania szkoły w ramach Procedury Niebieskie Karty”. Szkolenie prowadzili Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Ewelina Sambor, Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Wioleta Dmytrowska, oraz dzielnicowy w Gminie Dębno asp.szt. Marek Świder.  Dyrektorzy uczestniczący w szkoleniu uzyskali informacje na temat sytuacji w jakich istnieje konieczność sporządzenia formularza NK-A, w jakim terminie i gdzie należy przekazać taki formularz, oraz w jaki sposób prawidłowo taki formularz wypełnić. Uzyskali druki zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność i chęć poszerzenia wiedzy na temat przemocy domowej.

zalzalzazalzala
Ikonka symbolizująca artykuł

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

2023-11-30
ulotka
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z przeciwdziałania przemocy domowej

2023-11-24

Dnia 22 listopada 2023 r. w Centrum Medycznym  Holimed Dębno na zaproszenie Pana doktora Piotra Juza zostało przeprowadzone szkolenie dla personelu medycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz postępowania w przypadku konieczności sporządzenia formularza Niebieska Karta. Szkolenie prowadziła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno Ewelina Sambor oraz dzielnicowy z Gminy Dębno asp.szt. Marek Świder. Dziękujemy za zaproszenie oraz za dotychczasową współpracę zarówno w dziedzinie przemocy jak również w zakresie pomocy społecznej.

zdzdzdzdzdzdzdzd
Ikonka symbolizująca artykuł

STOP PRZEMOCY

2023-10-02

2 października to Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku w celu „szerzenia idei życia bez przemocy, umacniania pokoju, głoszenia tolerancji i zwiększania świadomości społeczeństwa m.in. poprzez edukację.” Wybrana data nie jest przypadkowa  - właśnie tego dnia  przypada rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległości oraz pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy, którego poglądy stały się inspiracją do ustanowienia tegoż święta.

Czytaj całość artykułu "STOP PRZEMOCY"

dd
Ikonka symbolizująca artykuł

Program korekcyjno-edukacyjny

2023-09-25

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej informuje, że dnia 02.10.2023 r. o godzinie 16:00 rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. Jest to program skierowany głównie do osób, które mają problem z kontrolą złości, reagują agresywnie lub stosują różną formę przemocy zwłaszcza wobec osób najbliższych. 

Kurs to 20 spotkań ( 60 godzin ) ze specjalistą- trenerem posiadającym kwalifikacje.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Grupa biorąca udział w zajęciach ma charakter zamknięty.

Zajęcia będą odbywać się w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko w każdy poniedziałek w godzinach od 16-19.

W przypadku pytań proszę o kontakt bezpośrednio z Panią Anetą Rzepa PCPR Brzesko ( pok. nr 15) lub telefonicznie 14 66 300 31 w godz. 8:30-15:30

 

                     Z poważaniem

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

   ds.Przeciwdziałania Przemocy Domowej

                 mgr Ewelina Sambor

d
Ikonka symbolizująca artykuł

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

2023-09-19

Dnia 14 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Dębno odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej po zmianie ustawy.

W posiedzeniu wzięli udział powołani przez Wójta Gminy Dębno Pana Wiesława Kozłowskiego Członkowie Zespołu. Przybyłych gości powitała Pani Renata Marecik- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Na wstępie przedstawiono zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Dębno. W trakcie spotkania jednogłośnie wybrano przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Ewelinę Sambor oraz zastępcę przewodniczącego Panią Katarzynę Michta.  W kolejnej części spotkania zapoznano  uczestników z nowymi przepisami oraz procedurami, przyjęto nowy regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno. Wszystkie podjęte uchwały zostały szczegółowo omówione oraz nakreślono plan pracy zespołu do kolejnego posiedzenia.

Spotkanie odbyło się zgodnie z przyjętym na wstępie harmonogramem. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, usprawiedliwili nieobecność.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego podziękowała za przybycie członkom zespołu oraz wyraziła chęć współpracy i wzajemnego wsparcia w pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową.

12
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

2023-05-02

 

Dnia 27.04.2023 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno - Renata Marecik zorganizował szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zgodnie z mającymi wejść w życie 22.06.2023 r. przepisami nowej ustawy. Szkolenie poprowadził Pan dr Piotr Piskozub, doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie turystycznym oraz prawie pomocy społecznej. W szkoleniu wzięło udział wielu zaproszonych gości. Przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Brzesku byli kierownik rewiru dzielnicowych asp. sztab. Sławomir Czuchra, asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii asp. Monika Tomkiewicz, dzielnicowi Gminy Dębno asp.szt. Marek Świder, mł. asp. Adrian Nierodziński, st. asp. Maciej Kostrzewa. Przedstawicielami Sądu Rejonowego byli kurator dla osób dorosłych Pan Kamil Buczak, oraz kurator rodzinny i nieletnich Pani Joanna Piś. W szkoleniu wzięli udział także Pani Anna Marecik – pedagog, Pani Małgorza Tabor - pedagog, Pani Renata  Mrożek – przedstawiciel służby zdrowia, Pani Aneta Rzepa - Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Pani Barbara Szostak – przedstawiciel Urzędu Gminy Dębno ds. profilaktyki uzależnień, oraz pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku a także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Dziękując przybyłym Gościom liczymy na owocną współpracę.  

1sfdffddffh
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 - 2027.

2023-03-20

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że rozpoczynają się  konsultacje społeczne dotyczące projektu  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023 – 2027

Od 21 marca 2023 do 5 kwietnia  2023 r. trwać będą konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 -2027.
W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Załączniki:

 1. zarządzenie 51-2023 (plik pdf 608KB)
 2. Formularz_uwagi (plik docx 16KB)
 3. PROGRAM przemoc 2023 (plik docx 272KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc

2023-03-17

GOPS Dębno informuje, że 27 marca 2023 r.  r. o godzinie 16:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Zajęcia realizowane są w formie grupowej /grupa ma charakter zamknięty/ przez specjalistów – trenerów posiadających kwalifikacje.

Zapraszamy osoby, które dostrzegają problem agresji własnej w relacjach z innymi, osoby, które mają problemy z radzeniem sobie ze stresem oraz osoby używające przemocy jako narzędzia pozwalającego na osiąganie własnych celów i rozwiązywania konfliktów. Zapraszamy również osoby, które mają niekontrolowane wybuchy złości i ranią innych swoim zachowaniem.

Szczegółowych informacji pod numerem telefonu 14 66 300 31 udziela Pani Aneta Rzepa codziennie w godzinach 8.30-15.30 lub w siedzibie PCPR Brzesko parter pokój 15.

s
Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą. Program korekcyjno-edukuacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

2023-02-27
12
Ikonka symbolizująca artykuł

KAMPANIA 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ- 25.11-10.12.2022

2022-11-25

25 listopada 2022r rozpoczyna się międzynarodowa Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć, która potrwa do 10 grudnia br.

Każdego roku do Akcji włączają się osoby i organizacje z całego świata, w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie .

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć to ogólnoświatowa kampania organizowana przez Women‘s Global Leadership Institute nieprzerwanie od 1991 r.

Daty trwania kampanii nie są przypadkowe:

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet , a 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka .

 

W ramach w/w Akcji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku oraz  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy organizują dyżur specjalistów:

 

09.12.2022r – od 9.00 do 11.00 – dyżur psychologa, prawnika, zastępcy-przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dyżur odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – nr pok. 201.

 

W ramach Akcji zostaną również przeprowadzone zajęcia edukacyjne kierowane do osób dotkniętych przemocą w zakresie podstaw prawnych oraz zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie.

 

Uprzejmie prosimy aby osoby zainteresowane skorzystaniem z porad specjalistów oraz zajęć edukacyjnych podjęły wcześniej kontakt telefoniczny lub osobisty z przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego Anną Matras lub zastępcą przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Dorotą Nosal pod numerem tel: 14 66 58 749 wew. 13.

 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, iż wszystkie osoby zainteresowane pomocą, mogą również korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej w innych terminach.

Dodatkowych informacji udzielają Anna Matras i Dorota Nosal pod numerem tel: 14 66 58 749 wew.13 .

 

Specjaliści służą swoją pomocą, która świadczona jest bezpłatnie !

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

Ikonka symbolizująca artykuł

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc

2021-09-30

GOPS Dębno informuje, że 4 października 2021 r. o godzinie 16:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

 

Zapraszamy osoby, które dostrzegają problem agresji własnej w relacjach z innymi, osoby, które mają problemy z radzeniem sobie ze stresem oraz osoby używające przemocy jako narzędzia pozwalającego na osiąganie własnych celów i rozwiązywania konfliktów. Zapraszamy również osoby, które mają niekontrolowane wybuchy złości i ranią innych swoim zachowaniem.

 

Szczegółowych informacji pod numerem telefonu 14 66 300 31 udziela Pani Aneta Rzepa codziennie w godzinach 8.00-15.00.

ff
Ikonka symbolizująca artykuł

Informator 2021

2021-08-13

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2021, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku  udostępnia Informator z wykazem bazy danych teleadresowych instytucji z terenu Powiatu Brzeskiego działających na rzecz osób stosujących i doznających przemocy.

Załączniki:

 1. Informator 2021 (plik pdf 880KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw 2021

2021-02-16

Załączniki:

 1. tydzień pomocy (plik pdf 84KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

2020-11-30

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.
Od 30 listopada 2020 do 11 grudnia 2020 r. trwać będą konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.
W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Uwagi, opinie i wnioski należy wnieść w wyznaczonym terminie w godzinach pracy GOPS do Dyrektora lub przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego :
- osobiście,
- na adres mail-owy gops@gminadebno.pl,
- bądź pisemnie na adres :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno

Załączniki:

 1. PROGRAM PRZEMOC 2021-2022 -projekt (plik pdf 1177KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

STOP PRZEMOCY W GMINIE DĘBNO !

2020-11-30

W okresie przymusowej izolacji w niektórych domach może dochodzić do aktów przemocy.

Jeżeli Twój dom nie jest bezpiecznym schronieniem,
warto Abyś Poszukał pomocy.
Zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub napisz na adres : gops@gminadebno.pl

Jeśli jesteś sąsiadem osób, które mogą być w niebezpieczeństwie z powodu doświadczanej przemocy zadzwoń na Policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub do NIEBIESKIEJ LINII IPZ.

Telefon do Poradni Telefonicznej Niebieskiej Linii : 22-668-70-00, adres: poradnia@niebieskalinia.pl.


Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno funkcjonuje Punkt Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, w którym bezpłatnie udzielają pomocy specjaliści:

- wtorki - od 15.30 do 17.30 psycholog, prawnik i pracownik socjalny,

- czwartek - od 12.00 do 14.00 - pracownik socjalny.

W Gminie Dębno działa także Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. To grupa specjalistów , których łączy wspólny cel -pomoc w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinach.
Jeżeli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz , że członkowie tej rodziny lub osoba np. starsza, małe dziecko potrzebują pomocy , zgłoś tę informację do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
Zgłoszenia kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Gminie Dębno mogą być anonimowe.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

Kontakt:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego : Anna Matras, tel: 14 66 58 749 wew. 13
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Dorota Nosal , tel: 14 66 58 749
Wola Dębińska 240

Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.gops.gminadebno.pl lub pod numerem telefonów : 14 66 58 74,
607 682 051.

Ikonka symbolizująca artykuł

KAMPANIA 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ - 25.11-10.12.2020

2020-11-20

CZYM JEST KAMPANIA 16 DNI ?

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Womens Global Leadership i jest poświęcona wspieraniu oraz koordynacji działań mających na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym oraz międzynarodowym

Czytaj całość artykułu "KAMPANIA 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ - 25.11-10.12.2020"

Ikonka symbolizująca artykuł

WARSZTATY WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE RODZICÓW.

2020-07-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na warsztaty edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych , alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców.

Podczas warsztatów każdy z obecnych rodziców otrzyma  materiały profilaktyczne oraz „ Poradnik Świadomego Rodzica”.

W czasie warsztatów zostanie podjęta następująca tematyka:

1. Rozwój dziecka,

2. Komunikacja w rodzinie,

3. Wychowanie.

4. Relacje rodzinne.

 Rodzice poznają metody radzenia sobie ze specyficznymi trudnościami mogącymi pojawić się gdy dziecko zaczyna uczęszczać do szkoły ( organizacja dnia dziecka, sposoby spędzania wolnego czasu, zajęcia dodatkowe, motywowanie do nauki, pomoc w odrabianiu prac domowych , relacje ze szkoła /, podnieśli swoje kompetencje w zakresie komunikacji z dzieckiem / aktywne słuchanie, poszukiwanie rozwiązań, dochodzenie do kompromisów) oraz umiejętności wychowawczych ( m.in. zachęcanie dziecka do współpracy, budowanie porozumienia ), podnieśli swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie z własnymi emocjami pojawiającymi się w trudnych sytuacjach wychowawczych.

 Zajęcia/ warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze  będą  prowadzone z powodu epidemii  indywidualnie z psychologiem,  oczywiście z zachowaniem wszelkich zalecanych środków ostrożności.

Zajęcia odbędą się  w Urzędzie Gminy Dębno, w średniej sali aby móc zachować odpowiedni dystans.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny wówczas zostanie ustalony indywidualny termin spotkania.

 

Dębno, 31.07.2020r

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2020-07-30
GOPS Dębno informuje o zaktualizowanych bazach podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Powiedz stop przemocy domowej !!!!! Zwróć się o pomoc!!!!! W każdej Gminie Powiatu Brzeskiego
znajdziesz Instytucje, które Ci pomogą.

Załączniki:

 1. Informator 2020 (plik pdf 1119KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy

2020-02-28
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020.

Czytaj całość artykułu "Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy"

Załączniki:

 1. program przemoc (plik pdf 669KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Międzynarodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

2019-12-02
25 listopada 2019 r. ruszyła 28 kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. Wybór terminu kampanii - między 25 listopada ( Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec kobiet ) a 10 grudnia ( Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka ) ma na celu zwrócenie uwagi , że prawa kobiet są integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, to nie jest prywatna sprawa.
Termin kampanii to skoordynowane działania ponad 2000 instytucji, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych ale także osób prywatnych w około 180 krajach na świecie.
Celem kampanii jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, która dotyka głównie kobiet ale także dziewcząt.


Czytaj całość artykułu "Międzynarodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć"

Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców - II spotkanie

2019-11-14
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na warsztaty edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców.

Czytaj całość artykułu "Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców - II spotkanie"

Ikonka symbolizująca artykuł

Niebieska linia

2019-10-17Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikacja w rodzinie to podstawa

2019-10-01

Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców

2019-06-05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na warsztaty edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców.

Czytaj całość artykułu "Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze dla rodziców "

Ikonka symbolizująca artykuł

Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

2019-03-26
Poniżej informacja nt. oferowanych form wsparcia oraz adresy placówek, do których mogą zgłaszać się osoby Pokrzywdzone

Załączniki:

 1. Dyżury Ośrodka i Punktów Zamiejscowych (plik pdf 513KB)
 2. Formy wsparcia (plik pdf 510KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc

2019-03-01
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku informuje, iż 11.03.2019 r. o godz. 16:00 rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.plakat

Załączniki:

 1. informacja (plik pdf 222KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 18.02.2019r - 24.02.2019r

2019-02-18


W związku z akcją Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 19.02.2019r do 22.02.2019r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa, pracownika socjalnego, policjanta, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj całość artykułu "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 18.02.2019r - 24.02.2019r"

Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2018-11-02
W dniach 18.10.2018r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Dębno wzięli udział w szkoleniu pn. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i alkoholizmu".Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinieSzkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załączniki:

 1. Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plik pdf 111KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne spotkanie z psychologiem

2018-09-07Bezpłatne spotkanie - Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniu 13.09.2018 r. o godzinie 15.30 w sali nr 12 parter budynku Urzędu Gminy Dębno odbędą się zajęcia z psychologiem w ramach prowadzonych działań edukacyjnych wspierających kompetencje rodziców w zakresie problemów opiekuńczo - wychowawczych.
Po spotkaniu możliwe będą konsultacje indywidualne z psychologiem.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informator - dyżury specjalistów

2018-07-13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przedstawia program korekcyjno edukacyjny oraz instytucje znajdujące się na terenie powiatu brzeskiego i zajmujące się przemocą zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Załączniki:

 1. Informator - dyżury specjalistów (plik pdf 518KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 19.02.2018r- 25.02.2018r.

2018-02-15
W związku z akcją Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 19.02.2018r do 23.02.2018r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa pracownika socjalnego, policjanta, przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki:

 1. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 19.02.2018r- 25.02.2018r. (plik pdf 27KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

2018-02-08
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Pracownika Socjalnego

2017-12-06
W dniu 22 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie głównie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W obchodach wzięli udział pracownicy socjalni z tutejszego Ośrodka. Główne uroczystości zorganizowane zostały w Restauracji August w Brzesku. Podczas spotkania Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Kwaśniak wręczył w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy nagrody Polonia Minor w uznaniu wkładu w rozwój idei pracy socjalnej w regionie oraz zaangażownia w liczne istotne działania społeczne. Nagrodę otrzymała Pani Dorota Nosal - specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Starosta Brzeski Andrzej Potępa również uhonorował osoby, które najbardziej wyróżniają się swoim zaangażowaniem i pracą w zakresie pomocy społecznej. List gratulacyjny również otrzymała Pani Anna Matras - specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.Dzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika Socjalnego
Ikonka symbolizująca artykuł

16 dni bez przemocy

2017-12-01
Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich !.

16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy Ze Względu na Płeć , 25 listopada -10 grudnia 2017r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć w dniu 8 grudnia 2017r w godzinach od 10.00-14.00 w sali narad Urzędu Gminy Dębno będą przeprowadzone dyżury: psychologa, prawnika i pracownika socjalnego z zakresu przemocy wobec kobiet.

W tym dniu zostanie także przeprowadzone spotkanie informacyjno- edukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkania edukacyjne nt. reakcji na przemoc w rodzinie

2017-11-02
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zapraszają na spotkania edukacyjne, których tematyką będą podstawy prawne i zagadnienia psychologiczne dotyczące reakcji na przemoc w rodzinie.
Spotkania te odbędą się w dniach 9 listopada 2017r w godz. 14.30 -18.00 oraz dnia 8 grudnia 2017r w godz. 14.30 do 18.00 i będą prowadzone przez specjalistów tj. psychologa oraz prawnika w Urzędzie Gminy Dębno - w sali narad / parter budynku /.

Nadmienia się, iż istnieje możliwość indywidualnej konsultacji ze specjalistami po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym.Telefon do kontaktu: 14 6318592 , 14 66 58 749.
Ikonka symbolizująca artykuł

Kampania Wybieram pomoc

2017-03-17
Kampania medialna Wybieram pomoc, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc, jest realizowana od 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz w internecie.

Czytaj całość artykułu "Kampania Wybieram pomoc"

Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2017-02-23
W związku z akcją Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 22.02.2017r do 24.02.2017r będą organizowane wspólne dyżury prawnika, psychologa i pracownika socjalnego .

Czytaj całość artykułu "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem"

Ikonka symbolizująca artykuł

Kampania 16 Dni Akcji Przemocy ze względu na płeć

2016-12-05
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendą Powiatową Policji w Brzesku w ramach Kampanii 16 Dni Akcji Przemocy ze względu na płeć w dniu 8 grudnia 2016r o godz.10.00 w sali narad Urzędu Gminy Dębno przeprowadzi spotkanie edukacyjno-informacyjne z zakresu przemocy dla kobiet z terenu Gminy Dębno.

Serdecznie zapraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżury specjalistów

2016-12-05
Zapraszamy na dyżury specjalistów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno prowadzonym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

Harmonogram bezpłatnych dyżurów w miesiącu:

Grudzień 2016 r.:

Psycholog:
07.12.2016 i 21.12.2016 (środa) od 16:15 -18:15

Prawnik:
05.12.2016 r. (poniedziałek) od 14:00 - 17:00
12.12.2016 r. (poniedziałek) od 14:00 - 17:00
19.12.2016 r. (poniedziałek) od 14:00 - 17:00

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy specjalistów prosimy o zgłaszanie się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr telefonu 14 631 85 91 , 14 631 85 92, 14 66 58 749 .
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżury specjalistów

2016-11-16
Zapraszamy na dyżury specjalistów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno prowadzonym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

Czytaj całość artykułu "Dyżury specjalistów"

Ikonka symbolizująca artykuł

Dene teleadresowe z terenu Powiatu Brzeskiego

2016-08-17
Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o danych teleadresowych instytucji z terenu Powiatu Brzeskiego a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie do wykorzystania wg. właściwości.

Załączniki:

 1. Dene teleadresowe z terenu Powiatu Brzeskiego (plik pdf 88KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

"Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" w Gminie Dębno

2016-02-17
W związku z akcją Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości
p.o Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach od 22 do 25 lutego 2016 r. będą organizowane wspólne dyżury policji i pracowników pomocy społecznej.
Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Czytaj całość artykułu ""Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" w Gminie Dębno"

Ikonka symbolizująca artykuł

Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

2015-12-03
Celem akcji jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci. Polacy wciąż nie widzą nic złego w klapsie. Aprobatę takiego wychowywania deklaruje 61% polskiego społeczeństwa, a prawie 33% dorosłych uważa, że bicie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Badania pokazują także, że zaledwie jedna trzecia Polaków wie o istnieniu w Polsce zakazu kar cielesnych w wychowaniu (badanie TNS OBOP z 2014 roku na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka).Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka
Ikonka symbolizująca artykuł

Zostań rodziną wspierającą

2015-07-08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.)

zaprasza rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania prawidłowego naśladowania i funkcjonowania w społeczeństwie. Współpraca między rodzinami daje niepowtarzalną możliwość dzielenia się doświadczeniem i ukazywania praktycznych i prawidłowych metod rozwiązywania problemów.

Czytaj całość artykułu "Zostań rodziną wspierającą"

Ikonka symbolizująca artykuł

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw.

2015-02-17
Tydzień pomocy ofiarom przestępstw.

Załączniki:

 1. Tydzień pomocy ofiarom przestępstw. (plik pdf 57KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Przemoc

2014-03-13
Przemoc

Czytaj całość artykułu "Przemoc"

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO