ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny ❯ Przemoc
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny"

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

Ikonka symbolizująca artykuł

Przemoc

2014-03-13
PrzemocPrzemoc w rodzinie


1. Przemoc
2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
3. Akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie
4. Gdzie szukać przemocy?

1. Przemoc
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa przemoc jako naruszenie podstawowych praw człowieka poprzez jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodzin, a także osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Przemoc w rodzinie jest zachowaniem prawnie zabronionym, jest przestępstwem określonym w prawie, za które grożą określone sankcje karne. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem, które stanowi zagrożenie dla wszystkich uwikłanych w nią osób: ofiar, sprawców oraz świadków. Skutki jej są długotrwałe, dlatego im szybciej podejmie się działania, aby zatrzymać przemoc, tym mniejsze będą koszty emocjonalne pozostawania w takiej trudnej sytuacji. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych funkcji, przypisane indywidualne role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, złamane zostają reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.
2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma za zadanie diagnozować problem przemocy w rodzinach. Zespół interdyscyplinarny został powołany przez Wójta Gminy Dębno. W jego pracach biorą udział przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia .
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli prac podmiotów, którzy wchodzą w skład zespołu oraz specjalistów   w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez;
1/ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
2/ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zajwisku
3/inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
4/rozpowszechnianie informacji o instytucjach , osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
5/ inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie .
Sprawy organizacyjno - techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeicwdziałania Przemocy w rodzinie realizuje ; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Dębno.
Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Anna Matras, tel. 14 66 58 749 .
3. Gdzie szukać pomocy ?

- Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
- Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie  uruchomiono w budynku Urzędu Gminy w Dębnie. Dysponujące odpowiednimi kwalifikacjami osoby pełnią dyżury we wtorki od 12 do 14 i w czwartki od 16 do 18.
Po pomoc można zgłaszać się osobiście lub telefonicznie. Porady psychologiczne i prawne, a także opieka pracownika socjalnego udzielane są bezpłatnie.  "Nie czekaj, nie wstydź się! Szukaj pomocy, bo możesz ją uzyskać" - zachęcają specjaliści.
Swój apel kierują do ofiar przemocy: dzieci, małżonków, partnerów życiowych i rodziców, którzy wskutek traktowania ich przez najbliższych cierpią fizycznie lub psychicznie. Powodem do szukania wsparcia mogą być rozmaite sytuacje i wydarzenia. Warto skorzystać z pomocy np. wtedy, gdy ktoś nas znieważa, poniża, ubliża wulgarnymi słowami, a drobne zajścia zamienia w wielkie kłótnie. Warto zwrócić się o fachową radę,, gdy ktoś z domowników  ogranicza nam kontakty z rodziną zamieszkałą oddzielnie, przyjaciółmi lub uniemożliwia wyjścia dokąd chcemy i kiedy chcemy, kontroluje korespondencję, również tą elektroniczną oraz wiadomości tekstowe w telefonie komórkowym, niszczy naszą własność, upokarza nas przed innymi, wyśmiewa, manipuluje i zastrasza, bije, a potem obiecuje, że to się więcej nie powtórzy i przeprasza, oczekuje lub wymusza na nas uprawianie seksu na zawołanie - czasami bez naszej zgody lub w sposób którego nie akceptujemy, nadużywa alkoholu , wszczyna kłótnie i awantury.
Punkt konsultacyjny ma swoją  siedzibę w pokoju nr 6 budynku Urzędu Gminy, a prowadzi do niego boczne wejście. W każdy wtorek dyżuruje pracownik socjalny, a
w czwartki do dyspozycji jest psycholog, prawnik oraz pracownik socjalny.
Ze specjalistami w wymienione dni można się też kontaktować telefonicznie dzwoniąc na numery: 14 66 58 749 lub 607 107 775

- Rewir Dzielnicowych Policji w Dębnie - tel. 14 66 58 997
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Urząd Gminy Dębno
Tel. 14 631 85 64
- ważne telefony:
997 - Policja,
801 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia.


Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO