ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny ❯ Międzynarodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny"

Przeciwdziałanie przemocy. Zespół Interdyscyplinarny

Ikonka symbolizująca artykuł

Międzynarodowa Kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

2019-12-02
25 listopada 2019 r. ruszyła 28 kampania 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć. Wybór terminu kampanii - między 25 listopada ( Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec kobiet ) a 10 grudnia ( Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka ) ma na celu zwrócenie uwagi , że prawa kobiet są integralną częścią praw człowieka, a przemoc wobec kobiet jest łamaniem praw człowieka, to nie jest prywatna sprawa.
Termin kampanii to skoordynowane działania ponad 2000 instytucji, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych ale także osób prywatnych w około 180 krajach na świecie.
Celem kampanii jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć, która dotyka głównie kobiet ale także dziewcząt.


Światowy temat przewodni temat kampanii w 2019r, roku to:

Koniec z przemocą ze względu na Płeć w świecie pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnie w ramach Kampanii organizuje dyżury specjalistów dnia 6 grudnia 2019r :
od 10.00 do 11.30 -dyżur będzie pełnić psycholog ,
od 10.00 do 11.30 - dyżur będzie pełnić Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego,
od 10.00 do 11.30 - dyżur będzie pełnić członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Miejsce pełnienia dyżurów: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno .

Ponadto w ramach Kampanii zostanie przeprowadzone szkolenie dla kobiet pn Jak radzić sobie z przemocą ?-Porady Psychologiczne dla osób doznających przemocy. Szkolenie będzie przeprowadzone od 11.40 do 13.00.
Wszystkie zainteresowane Panie zapraszamy !
Każda z uczestniczek szkolenia otrzyma Poradnik z zakresu przeciwdziałania przemocy.

Pomoc specjalistów będzie świadczona bezpłatnie, wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy !

Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO