Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Powrót

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy

Data publikacji: 2020-02-28

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020.Od 28 lutego 2020 do 13 marca 2020 r. trwać będą konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020.
W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Uwagi, opinie i wnioski należy wnieść w wyznaczonym terminie w godzinach pracy GOPS do Dyrektora lub przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego Anny Matras:
- osobiście,
- na adres mail-owy gops@gminadebno.pl,
- bądź pisemnie na adres :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno

Załączniki:

  1. program przemoc (plik pdf 669KB)