ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Małopolska Niania
← Powrót do strony głównej

Małopolska Niania

Ikonka symbolizująca artykuł

Czwarty nabór do projektu

2022-05-17

GOPS Dębno informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci

Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu "Małopolska Niania" na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania
 

niania

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym_Małopolska Niania 2.0_nabor 2022 (plik pdf 503KB)
 2. Zalacznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia (plik docx 840KB)
 3. Zalacznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia_ (plik pdf 413KB)
 4. Zalacznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 (plik pdf 236KB)
 5. Zalacznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3_alternatywna wersja na czytnik (plik pdf 217KB)
 6. Zalacznik 3 Przykładowy wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (plik pdf 162KB)
 7. Zalacznik 4 Wzór Umowy o powierzenie Grantu (plik pdf 301KB)
 8. Zalacznik 5 Wzór umowy uaktywniającej (plik docx 818KB)
 9. Zalacznik 5 Wzór umowy uaktywniającej_ (plik pdf 243KB)
 10. Zalacznik 6 Formularz wycofania Wniosku o przyznanie wsparcia, rezygnacji z udziału w Projekcie (plik pdf 114KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Rusza Projekt

2019-05-07
Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu "Małopolska Niania 2.9" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Czytaj całość artykułu "Rusza Projekt "

Załączniki:

 1. Regulamin naboru 2019 (plik pdf 511KB)
 2. Pismo ws naboru_gminy (plik pdf 1598KB)
 3. UMOWA UAKTYWNIAJACA_2019 (plik docx 831KB)
 4. WNIOSEK_2019 (plik docx 841KB)
 5. zal 1 wniosek_2019 (plik pdf 379KB)
 6. zal 3 wzor promesy 2019 (plik pdf 161KB)
 7. zal 4 wzor umowy o powierzenie grantu_2019 (plik pdf 305KB)
 8. zal 5 wzor umowy uaktywniajacej_2019 (plik pdf 337KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Od 25.09.2018 r. do 08.10.2018 r. trwa nabór do projektu Małopolska Niania 2.0

2018-09-25
Więcej informacji w poniższym linku:

Nabór do projektu MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt Małopolska Niania już za nami. Startuje Małopolska Niania 2.0!

2018-09-21
Więcej informacji w linkach poniżej:

Startuje Małopolska Niania 2.0!

Nabór do projektu Małopolska Niania 2.0

Ikonka symbolizująca artykuł

Małopolska Niania

2017-10-06
Dnia 29 sierpnia 2017 r. na VIII sesji Rady Gminy Dębno została przyjęta uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Małopolska Niania na terenie Gminy Dębno polegającego na wsparciu rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wnioski o ustalenie prawa do w/w świadczenia można składać od 02 października 2017 r. do 13 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno.

Załączniki:

 1. uchwała Rady Gminy w sprawie projektu Małopolska Niania (plik doc 42KB)
 2. Wniosek o ustalenie świadczenia Małopolska Niania (plik doc 45KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO