Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Powrót

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju 220 (II piętro) w okresie od 04.01.2022 r. do 31.10.2022 r.

 

Wniosek można złożyć w wersji papierowej (wzór wniosku) oraz elektronicznej (przez Profil Zaufany lub za pomocą podpisu elektronicznego).

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100 zł
 • wieloosobowym – 1500 zł na osobę

W przypadku przekroczenia w/w kryterium obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł

W okresie od 4.01.2022 r. do 31.07.2022 r. przy rozpatrywaniu wniosku będą brane pod uwagę dochody za rok 2020 r. natomiast w okresie od 01.08.2022 r. do 31.10.2022 r dochody za rok 2021.


 

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania na paliwo stałe (m.in. węgiel, drewno) jest wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dodatek wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku zostanie wypłacona do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo. Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.


 

Prosimy: wpisz we wniosku adres poczty elektronicznej –na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

 

s

Załączniki:

 1. wniosek o przyznanie dodatku osłonowego (plik pdf 646KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...