ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

20 lat Polski w Unii Europejskiej

2024-06-11
ww
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny - zadowolona mama

2024-06-07
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie socjalnym skierowanym do kobiet, które będąc mamami małego dziecka chciałyby powrócić do pracy, wzmocnić swoje kompetencje, kształtowanie postaw społecznych, zadbać o swój rozwój :)

Załączniki:

  1. zał (plik pdf 407KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny

2024-05-22

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski wraz z Dyrektorem GOPS Dębno Renatą Marecik serdecznie zaprasza do skorzystania z projektu socjalnego seniorów z Gmina Dębno , którzy ukończyli 65 lat.

zał
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe - Korpus Wsparcia Seniorów moduł II 2024 r.

2024-05-17

Załączniki:

  1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1203KB)
  2. formularz (plik pdf 194KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

30 kwiecień Światowy dzień sprzeciwu wobec bicia dzieci

2024-04-30
zal
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na asystenta rodziny

2024-04-10

Załączniki:

  1. zał (plik pdf 1050KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z przeciwdziałania przemocy domowej w PZOZ Profamilia

2024-04-04

Dnia 22 listopada 2023 r. w NZOZ Profamilia na zaproszenie Pana doktora Mariusza Plichty oraz Pani doktor Ewy Plichty zostało przeprowadzone szkolenie dla personelu medycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz postępowania w przypadku konieczności sporządzenia formularza Niebieska Karta. Szkolenie prowadziła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno Ewelina Sambor, z-ca Przewodniczącej Wioleta Dmytrowska oraz dzielnicowy z Gminy Dębno asp.szt. Marek Świder, a także sierż. Kamil Szpil. Dziękujemy za zaproszenie oraz za dotychczasową współpracę zarówno w dziedzinie przemocy jak również w zakresie pomocy społecznej.

zalzałzazalazazazza
Ikonka symbolizująca artykuł

Wesołych Świąt Wielkanocnych !

2024-03-28
ss
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2024-03-22

Uprzejmie informujemy, że dzień 29 marca 2024 został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym w tym dniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Działalność Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej

2024-03-12
ss
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie PCPR Brzesko

2024-03-12
W dniu 07.03.2024 r. w siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Przedstawicieli PCPR w Brzesku z Przewodniczącymi Zespołów Interdyscyplinarnych, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Ewelina Sambor, oraz Z-ca Przewodniczącej ZI Pani Wioleta Dmytrowska. Spotkanie dotyczące współpracy gminy i powiatu w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Podczas narady omówione zostały zasady współpracy Zespołów Interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Brzeskiego na rzecz realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
Uczestnicy spotkania zadeklarowali potrzebę takich spotkań oraz wymiany informacji i doświadczeń w celu uzupełnienia wiedzy, zacieśnieniem współpracy, co będzie przekładało się na potrzebę osób korzystających z pomocy w sferze przeciwdziałania przemocy domowej.
zalzal
Ikonka symbolizująca artykuł

Konsultacje społeczne

2024-03-01

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DĘBNO NA LATA 2024-2026.

Od 1 marca 2024 do 14 marca 2024 r. trwać będą konsultacje projektu w  sprawie  GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DĘBNO NA LATA 2024-2026.

W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Załączniki:

  1. zal (plik pdf 597KB)
  2. program (plik pdf 8425KB)
  3. wnioski (plik pdf 257KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka Wytchnieniowa 2024

2024-02-22

W związku z otrzymaniem informacji o przyjęciu wniosku Gminy Dębno o udział w finansowanym ze środków  Funduszu Solidarnościowego Programie  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do  Programu.
Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Wypełnione druki należy dostarczyć do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno II piętro pokój 222.
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 21 lutego 2024 r.
Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy, a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 14 66 58 749 wew. 19  lub za pośrednictwem poczty e-mail: ewelina.sambor@gminadebno.pl

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1)    dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub       
      2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
•    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
•    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Adresaci Programu:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

 

Załączniki:

  1. karta zgłoszenia (plik doc 74KB)
  2. RODO (plik doc 46KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy portal dla osób poszukujących opieki

2024-01-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że istanieje nowy portal dla osób, które poszukują opieki dla swoich bliskich.

Załączniki:

  1. zał (plik pdf 150KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z Przeciwdziałania Przemocy pt. „Przemoc wobec dziecka a działania szkoły w ramach procedury Niebieskiej Karty”

2024-01-24

W dniu 24.01.2024 r. w Budynku Gminy Dębno odbyło się szkolenie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli pn. „Przemoc wobec dziecka a działania szkoły w ramach Procedury Niebieskie Karty”. Szkolenie prowadzili Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Ewelina Sambor, Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Wioleta Dmytrowska, oraz dzielnicowy w Gminie Dębno asp.szt. Marek Świder.  Dyrektorzy uczestniczący w szkoleniu uzyskali informacje na temat sytuacji w jakich istnieje konieczność sporządzenia formularza NK-A, w jakim terminie i gdzie należy przekazać taki formularz, oraz w jaki sposób prawidłowo taki formularz wypełnić. Uzyskali druki zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność i chęć poszerzenia wiedzy na temat przemocy domowej.

zalzalzazalzala
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO